Terminy egzaminów

Studia pierwszego stopnia

I rok

Historia muzyki średniowiecza i renesansu - prof. dr hab. R. Wieczorek, dr hab. M. Walter-Mazur: ....06.2018, godz. ....; ....06.2018, godz. ..., egz. popr. 

 

II rok

Historia muzyki powszechnej romantyzmu - prof. dr hab. R. D. Golianek

Historia muzyki polskiej romantyzmu - prof. UAM dr hab. M. Gmys

Etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej - prof.dr hab.  B. Muszkalska

 

Studia drugiego stopnia

I rok

Estetyka muzyki - dr E. Schreiber

Dzieje myśli o muzyce - prof. dr hab. R. Wieczorek, prof. UAM dr hab. M. Gmys

Muzyka w przestrzeni społecznej - dr E. Schreiber, dr J. Kasperski
Aktualizacja: 15.03.2018