Terminy egzaminów

Studia pierwszego stopnia

I rok

Historia muzyki średniowiecza i renesansu - prof. dr hab. R. Wieczorek, dr hab. M. Walter-Mazur: 21.06.2017, godz. 11.00; 28.06.2017, godz. 11.00; egz. popr. 08.09.,2017, godz. 13.00

Akustyka muzyczna - prof. UAM dr hab. J. Humięcka-Jakubowska, dr hab. P. Podlipniak: 23.06.2017, godz. 11.00; 30.06.2017, godz. 11.00; egz. popr. 04.09.2017, godz. 11.00

II rok

Historia muzyki powszechnej romantyzmu - prof. dr hab. R. D. Golianek: 23.06.2017, godz. 09.00; 27.06.2017, godz. 09.00; egz. popr. 01.09.2017, godz. 09.00

Historia muzyki polskiej romantyzmu - prof. UAM dr hab. D. Jasińska, prof. UAM dr hab. J. Humięcka-Jakubowska: 26.06.2017, godz. 11.00; 28.06.2017, godz. 11.00; egz. popr. 01.09.2017, godz. 11.00

Etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej - prof. dr hab. B. Muszkalska: 20.06.2017, godz. 11.00; 27.06.2017, godz. 11.00; egz. popr. 15.09.2017, godz. 11.00

 

Studia drugiego stopnia

I rok

Estetyka muzyki  - dr E. Schreiber:  28.06.2017, godz. 13.00; 30.06.2017, godz. 13.00; egz. popr. 17.09.2017, godz. 13.00

Dzieje myśli o muzyce  - prof. dr hab. R. Wieczorek, prof. UAM dr hab. M. Gmys:  20.06.2017, godz. 15.00; 27.06.2017, godz. 15.00; egz. popr. 08.09.2017, godz. 11.00

Muzyka w przestrzeni społecznej - dr E. Schreiber, dr J. Kasperski:  23.06.2017, godz. 13.00; 29.06.2017, godz. 13.,00; egz. popr. 15.09.2017, godz. 13.00
Aktualizacja: 19.06.2017