Terminy egzaminów

Studia pierwszego stopnia

I rok

Historia muzyki średniowiecza i renesansu - prof. dr hab. R. Wieczorek, dr hab. M. Walter-Mazur: egz. popr. 08.09.,2017, godz. 13.00

Akustyka muzyczna - prof. UAM dr hab. J. Humięcka-Jakubowska, dr hab. P. Podlipniak: egz. popr. 04.09.2017, godz. 11.00

II rok

Historia muzyki powszechnej romantyzmu - prof. dr hab. R. D. Golianek: egz. popr. 01.09.2017, godz. 09.00

Historia muzyki polskiej romantyzmu - prof. UAM dr hab. D. Jasińska, prof. UAM dr hab. J. Humięcka-Jakubowska: egz. popr. 08.09.2017, godz. 11.00

Etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej - prof. dr hab. B. Muszkalska: egz. popr. 15.09.2017, godz. 11.00

 

Studia drugiego stopnia

I rok

Estetyka muzyki  - dr E. Schreiber:   egz. popr. 18.09.2017, godz. 13.00

Dzieje myśli o muzyce  - prof. dr hab. R. Wieczorek, prof. UAM dr hab. M. Gmys: egz. popr. 08.09.2017, godz. 11.00

Muzyka w przestrzeni społecznej - dr E. Schreiber, dr J. Kasperski:egz. popr. 15.09.2017, godz. 13.00
Aktualizacja: 15.10.2017