Plan studiów I stopnia


Obowiązuje studentów studiujących na I roku od roku akad. 2014/2015


W toku 3-letnich studiów licencjackich student ma obowiązek wybrać 4 spośród 6 oferowanych fakultetów (w wymiarze 30 godz. każdy, realizowane w formie konwersatorium, po 5 ECTS za każdy przedmiot):

- Muzyka popularna 1 (semestr zimowy);

- Instrumentologia (semestr zimowy);

- Style jazzu (semestr zimowym);

- Muzyka popularna 2 (semestr letni);

- Podstawy edytorstwa muzycznego (semestr letni);

- Praktyka wykonawcza (semestr letni);

Każdy student studiów licencjackich jest ponadto zobowiązany do odbycia obowiązkowego szkolenia BHP i przysposobienia bibliotecznego.

Studenci studiów licencjackich mogą zdać egzamin certyfikujący z języka obcego w dowolnym semestrze w trakcie trwania studiów do końca semestru szóstego.

 

Rok/semestr

Nazwa przedmiotu

 

Forma zajęć

Ilość

godzin

ECTS

I/1

Wprowadzenie do muzykologii

O

wykład; egzamin

30

4

I/1

Wprowadzenie do muzykologii

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/1

Historia muzyki średniowiecza i renesansu cz. 1

O

wykład; zaliczenie

30

3

I/1

Historia muzyki średniowiecza i renesansu cz. 1

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/1

Kultury muzyczne świata

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/1

Podstawy analizy muzycznej

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

4

I/1

Harmonia cz. 1

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/1

Kontrapunkt

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/1

Dawne notacje muzyczne

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/1

Zasady muzyki

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/1

Język łaciński

O

ćwiczenia; zaliczenie

60

1

I/1

Wychowanie fizyczne

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

1

I/2

Historia muzyki średniowiecza i renesansu cz. 2

O

wykład; egzamin

30

4

I/2

Historia muzyki średniowiecza i renesansu cz. 2

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/2

Akustyka muzyczna

O

wykład; egzamin

30

4

I/2

Akustyka muzyczna

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/2

Formy muzyczne

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/2

Harmonia cz. 2

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/2

Technologie informacyjne

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/2

Język nowożytny

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/2

Język łaciński

O

ćwiczenia;zaliczenie

60

1

I/2

Wychowanie fizyczne

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

1

II/3

Historia muzyki baroku

O

wykład; egzamin

30

4

II/3

Historia muzyki baroku

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

II/3

Historia muzyki klasycyzmu

O

wykład; egzamin

30

4

II/3

Historia muzyki klasycyzmu

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

II/3

Historia muzyki staropolskiej

O

wykład; egzamin

30

4

II/3

Historia muzyki staropolskiej

O

ćwiczenia; zaliczenie

60

4

II/3

Etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej cz. 1

O

konwersatorium; zaliczenie

30

2

II/3

Folklor muzyczny Polski

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

II/3

Blok fakultatywny-kierunkowy cz. 1 (źródłoznawstwo/krytyka muzycz.)

F

konwersatorium; zaliczenie

30

4

II/3

Konwersatorium specjalistyczne

F

konwersatorium; zaliczenie

30

2

II/3

Blok fakultatywny-ogólnouniwersytecki

F

wykład; zaliczenie

30

2

II/3

Język nowożytny

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

II/4

Historia muzyki powszechnej romantyzmu

O

wykład; egzamin

30

4

II/4

Historia muzyki powszechnej romantyzmu

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

II/4

Historia muzyki polskiej romantyzmu

O

wykład; egzamin

15

3

II/4

Historia muzyki polskiej romantyzmu

O

ćwiczenia; zaliczenie

45

3

II/4

Etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej cz.2

O

konwersatorium; egzamin

30

4

II/4

Blok fakultatywny-kierunkowy cz. 2 (źródłoznawstwo/krytyka muzycz.)

F

konwersatorium; zaliczenie

30

4

II/4

Konwersatorium specjalistyczne

F

konwersatorium; zaliczenie

30

2

II/4

Blok fakultatywny-ogólnouniwersytecki 

F

wykład; zaliczenie

30

2

II/4

Język nowożytny

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

II/4

Praktyka studencka

F

ćwiczenia; zaliczenie

40

4

III/5

Historia muzyki polskiej XX i początków XXI w.

O

wykład; egzamin

30

4

III/5

Historia muzyki polskiej XX i początków XXI w.

O

ćwiczenia; zaliczenie

45

2

III/5

Historia muzyki powszechnej XX i początków XXI w.

O

wykład; egzamin

30

4

III/5

Historia muzyki powszechnej XX i początków XXI w.

O

ćwiczenia; zaliczenie

45

2

III/5

Wprowadzenie do metodologii muzykologii

O

konwersatorium; zaliczenie

30

4

III/5

Proseminarium

F

seminarium; zaliczenie

30

8

III/5

Blok fakultatywny-ogólnouniwersytecki

F

wykład; zaliczenie

30

2

III/5

Język nowożytny

O

ćwiczenia; egzamin

30

4

III/6

Prawno-ekonomiczne aspekty działalności twórczej

O

konwersatorium; zaliczenie

30

2

III/6

Historia filozofii

O

wykład; egzamin

30

4

III/6

Historia filozofii

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

III/6

Blok fakultatywny-ogólnouniwersytecki

F

wykład; zaliczenie

30

2

III/6

Seminarium licencjacki

F

seminarium; egzamin

30

10

 

 
Aktualizacja: 15.03.2018