Plan studiów II stopnia


W toku 3 pierwszych semestrów studiów magisterskich można uczestniczyć w tym samym module (A lub B lub C) tylko 2 razy. 


Rok/semestr

Nazwa przedmiotu

 

Forma zajęć

Ilość

godzin

ECTS

I/1

Metodologia badań muzykologicznych

O

wykład; egzamin

30

5

I/1

Metodologia badań muzykologicznych

O

ćwiczenia; zaliczenie

45

3

I/1

Psychologia muzyki

O

wykład; egzamin

30

5

I/1

Psychologia muzyki

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

3

I/1

Analiza dzieła muzycznego: teorie i metody

O

wykład; egzamin

30

4

I/1

Analiza dzieła muzycznego: teorie i metody

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

4

I/1

Wykład monograficzny

O

wykład; zaliczenie

30

2

I/1

Seminarium I

F

seminarium; zaliczenia

15

3

I/1

Seminarium II

F

seminarium; zaliczenia

15

3

I/1

Język nowożytny

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

2

I/1

Moduł specjalistyczny (A lub B lub C do wyboru)

F

seminarium; zaliczenie

60

10

I/2

Dzieje myśli o muzyce

O

wykład; egzamin

30

5

I/2

Dzieje myśli o muzyce

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

3

I/2

Muzyka w przestrzeni społecznej

O

wykład; egzamin

30

5

I/2

Muzyka w przestrzeni społecznej

O

ćwiczenia; zaliczenie

30

3

I/2

Estetyka muzyki

O

wykład; egzamin

30

5

I/2

Estetyka muzyki

O

ćwiczenia; zaliczenie

15

2

I/2

Wykład monograficzny

O

wykład; zaliczenie

30

3

I/2

Język nowożytny

O

ćwiczenia, egzamin

30

2

I/2

Seminarium I

F

seminarium; zaliczenie

15

3

I/2

Seminarium II

F

seminarium; zaliczenia

15

3

I/2

Moduł specjalistyczny (A lub B lub C do wyboru)

F

seminarium; zaliczenie

60

10

II/3

Podstawy przedsiębiorczości

O

konwersatorium; zaliczenie

30

3

II/3

Wykład monograficzny

O

wykład; zaliczenie

30

2

II/3

Seminarium magisterskie

F

seminarium; zaliczenie

30

8

II/3

Moduł specjalistyczny (A lub B lub C do wyboru)

F

seminarium; zaliczenie

60

10

II/4

Teorie kultury

O

konwersatorium; zaliczenie

30

3

II/4

Wykład monograficzny

O

wykład; zaliczenie

30

2

II/4

Seminarium magisterskie

F

seminarium; egzamin

30

11

 

 
Aktualizacja: 15.03.2018