Komunikat nr 1

Poznań, 1 marca 2016

 

Komunikat nr 1

Komisji Wyborczej Instytutu Muzykologii UAM

 

            Zgodnie z §220, §212 i §210, ust. 3, pkt. 3) i 4) Statutu UAM Komisja Wyborcza Instytutu Muzykologii UAM ustala liczbę elektorów w wyborach władz Instytutu w 2016 roku na 14 osób (pracownicy samodzielni - 8 osób, pracownicy niesamodzielni - 2 osoby, pracownik administracji - 1 osoba, studenci i doktoranci - 3 osoby).

 

 

                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                     dr hab. Magdalena Walter-Mazur

 

                        Sekretarz Komisji                                                      Członek Komisji

                        dr Łukasz Smoluch                                                    Dobrochna Zalas




Aktualizacja: 15.03.2018