Komunikat nr 2

Poznań, 11 kwietnia 2016

 

Komunikat nr 2

Komisji Wyborczej Instytutu Muzykologii UAM

 

Zgodnie z §220, §212 i §210, ust. 3, pkt. 3) i 4) Statutu UAM Komisja Wyborcza Instytutu Muzykologii UAM, w oparciu o:

 

1) głosowanie przeprowadzone dn. 15 marca 2016 przez pracowników Instytutu;

2) głosowanie przeprowadzone dn. 7 marca 2016 przez doktorantów Instytutu i pismo Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Historycznego z dn. 31 marca 2016;

3) głosowania przeprowadzone dn. 17 i 21 marca przez studentów Instytutu i Uchwałę 

nr 18/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 przyjętą przez Samorząd Studentów Wydziału Historycznego;

 

ustala, że skład elektorów w wyborach dyrektora Instytutu w 2016 roku jest następujący:

 

pracownicy samodzielni

- prof. dr hab. Ryszard Wieczorek

- prof. dr hab. Ryszard D. Golianek

- prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska

- prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska

- prof. UAM dr hab. Marcin Gmys

- dr hab. Maciej Jabłoński

- dr hab. Alina Mądry

- dr hab. Magdalena Walter-Mazur

pracownicy niesamodzielni

- dr Ewa Schreiber

- dr Piotr Podlipniak

pracownik administracji

- mgr Hanna Jarczyńska

doktorant

- mgr Krzysztof Stefański

studenci

- Karolina Kaźmierczak

- Wojciech Walter

 

Przewodnicząca Komisji

dr hab. Magdalena Walter-Mazur

 

Sekretarz Komisji                         

dr Łukasz Smoluch  

 

Członek Komisji

Dobrochna Zalas

Aktualizacja: 15.03.2018