Komunikat nr 3

Poznań, 11 kwietnia 2016

 

Komunikat nr 3

Komisji Wyborczej Instytutu Muzykologii UAM

 

Komisja Wyborcza Instytutu Muzykologii UAM informuje, że na posiedzeniu dnia 15 marca 2016 r. podjęła następujące decyzje:

1)      Zebranie Instytutowego Kolegium Elektorów celem wyboru dyrektora i zastępców dyrektora Instytutu Muzykologii UAM odbędzie się 11 maja 2016 r. w sali 2.97, o godzinie 11.00.

2)      Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Muzykologii UAM wraz z pisemną zgodą na kandydowanie i objęcie funkcji oraz informacją o złożeniu oświadczenia lustracyjnego właściwemu organowi będą przyjmowane przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej Instytutu Muzykologii UAM w dn. 4 maja 2016 r. w godzinach od 11.00-13.00 w pokoju nr 2.60 lub za pośrednictwem Sekretariatu Instytutu do dnia 4 maja 2016 r., do godziny 13:00.

3)      Obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego podlegają osoby kandydujące na funkcję dyrektora instytutu oraz zastępcę dyrektora instytutu, urodzone przed 1 sierpnia 1972 roku.

4)      Ogłoszenie listy kandydatów nastąpi tego samego dnia o godzinie 14.00 w formie komunikatu Komisji Wyborczej Instytutu Muzykologii UAM. Jednocześnie Komisja informuje, że na podstawie §208, ust. 3) Statutu UAM od decyzji Komisji przysługuje wyborcom prawo odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni do Komisji Wyborczej Uniwersytetu.

 

                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                     dr hab. Magdalena Walter-Mazur

 

                        Sekretarz Komisji                                                      Członek Komisji

                        dr Łukasz Smoluch                                                    Dobrochna Zalas
Aktualizacja: 15.03.2018