Komunikat nr 5

Poznań, 10 maja 2016

 

                                                                 Komunikat nr 5

                                             Komisji Wyborczej Instytutu Muzykologii UAM

 

W związku z procedurą wyborczą (rozdz. V par. 76 Statutu UAM), Komisja Wyborcza Instytutu Muzykologii UAM ogłasza nabór przedstawicieli studentów i doktorantów do Rady Instytutu i ustala, że z dn. 24 maja mija termin zgłaszania kandydatur. Kandydatury prosimy zgłaszać odpowiednio do Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów Wydziału Historycznego. Zajmą się one wyłonieniem przedstawicieli - dwóch studentów i jednego doktoranta.

 

Przewodnicząca Komisji

dr hab. Magdalena Walter-Mazur

 

Sekretarz Komisji

dr Łukasz Smoluch  

 

Członek Komisji

Dobrochna ZalasAktualizacja: 15.03.2018