Wzór ankiety str. 2

C. Sposób prowadzenia zajęć:

6. Czy wiadomości lub wskazówki metodyczne do kształcenia umiejętności były przekazywane podczas zajęć jasno i w sposób zrozumiały dla studentów:

zawsze

5

 

w bardzo dużym stopniu

4

 

w dużym stopniu

3

 

średnio

2

 

w znikomym stopniu

1

 

 7. Czy sposób prowadzenia zajęć zachęcał do dalszego pogłębiania wiedzy:

zawsze

5

 

w bardzo dużym stopniu

4

 

w dużym stopniu

3

 

średnio

2

 

w znikomym stopniu

1

 

 8. Czy wymagania stawiane studentom można uznać za:

wysokie

5

 

umiarkowane

4

 

zbyt wysokie

3

 

raczej niskie

2

 

zbyt niskie

1

 

D. Postawa prowadzącego:

9. Czy prowadzący był przygotowany do zajęć:

zawsze

5

 

w bardzo dużym stopniu

4

 

w dużym stopniu

3

 

średnio

2

 

w znikomym stopniu

1

 

 10. Czy prowadzący zajęcia odnosił się życzliwie i taktownie do studentów:

zawsze

5

 

w bardzo dużym stopniu

4

 

w dużym stopniu

3

 

średnio

2

 

w znikomym stopniu

1

 

11. Czy prowadzący był otwarty na pytania i dyskusję oraz czy istniała możliwość

     konsultacji z prowadzącym zajęcia w wyznaczonym czasie dyżurów:

zawsze

5

 

w bardzo dużym stopniu

4

 

w dużym stopniu

3

 

średnio

2

 

w znikomym stopniu

1

 

 E. Dodatkowe uwagi

12. Co w szczególności satysfakcjonowało Panią/Pana na tych zajęciach?

.................................................................................................................

13. W jaki sposób można - Pani/Pana zdaniem - udoskonalić te zajęcia?

.................................................................................................................

14. Inne uwagi:

 

…………………………………………………………………………………………
Aktualizacja: 15.03.2018