Zespoły, komisje, koordynatorzy


Rada Programowa Instytutu Muzykologii UAM

prof. dr hab. R.D. Golianek - przewodniczący

prof. UAM dr hab. J. Humięcka- Jakubowska

prof. UAM dr hab. M. Gmys

prof. UAM dr hab. A. Mądry

dr hab. P. Podlipniak

dr E. Schreiber

dr J. Kasperski

 

Komisja ds Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Muzykologii

prof. dr hab. R. Wieczorek

prof. UAM dr hab. J. Humięcka- Jakubowska

dr hab. P. Podlipniak

dr Ł. Smoluch

 

Zespół ds Ewaluacji Ankiet Studenckich w  Instytucie Muzykologii

prof. dr hab. R. Wieczorek

dr J. Kasperski


Zespół ds Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym

prof. UAM dr hab. M. Gmys

dr E. Schreiber

dr Ł. Smoluch

 

Zespół ds Promocji Instytutu Muzykologii

prof. UAM dr hab. A. Mądry

dr J. Kasperski

 

Koordynator ds Programu Erasmus w Instytucie Muzykologii

prof. dr hab. R.D. Golianek

 

Koordynator ds ECTS w Instytucie Muzykologii

dr hab. M. Walter-Mazur

 

Koordynator ds Osób Niepełnosprawnych w Instytucie Muzykologii

mgr H. Jarczyńska

 
Aktualizacja: 15.03.2018