Terminy posiedzeń Rady Instytutu Muzykologii

 

03 paździerenika 2017 (wtorek, godz. 12.00-14.00), 

07 listopada 2017 (wtorek, godz. 12.00-14.00); 

05 grudnia 2017 (wtorek, godz. 12.00-14.00);

08 stycznia 2018 (poniedziałek, godz. 17.00-19.00); 

30 stycznia 2018 (wtorek, godz. 12.00-14.00); 

06 marca 2018 (wtorek, godz. 12.00-14.00); 

09 kwietnia 2018 (poniedziałek, godz. 17.00-19.00); 

08 maja 2018 (wtorek, godz. 12.00-14.00); 

29 maja 2018 (wtorek, godz. 12.00-14.00); 

18 czerwca 2018 (poniedziałek, godz. 17.00-19.00)

Posiedzenia odbywają sie w sali 2.97
Aktualizacja: 15.03.2018