Galeria


 • Konferencja "Muzyka jako medium komunikacji", Poznań, 15 - 17 października 2007 r.


  Uczestnicy konferencji "Muzyka jako medium komunikacji", od lewej: prof. dr hab. Irena Poniatowska, prof. dr hab. Ludwik Bielawski, st. wykł. Janusz Kempiński, prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski, prof. AM dr Halina Lorkowska).

  Referat "Muzyczny dialog z naturą. Motywy orfickie w fińskiej Kalewali" prezentuje prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek (po prawej), sesji przewodniczy prof. UKSW dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka (po lewej).

  Po referacie "Modernistyczne przechadzki pograniczem. Kompozytorzy wobec innych dziedzin sztuki" wygłoszonym przez dr Marcina Gmysa rozpoczęła dyskusję przewodnicząca sesji prof. dr hab. Irena Poniatowska.

  prof.dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek

  Słuchacze konferencji (m.in. od prawej: prof. dr hab. Ludwik Bielawski, prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski, dr Maciej Jabłoński)

  W dyskusji zabiera głos prof. UAM dr hab. Jan Stęszewski, a uważnie przysłuchuje się prof. dr hab. Anna Czekanowska.
 • Praktyki etnomuzykologiczne studentów poznańskiej muzykologii, Ukraina, Kuty i okolice, 2005


  Opiekunowie grupy (prof. Jan Stęszewski, prof. Bogusław Linette i prof. Bożena Muszkalska) rozmawiają z rabinem pod miejscową synagogą

  Wspólne śpiewanie i poczęstunek w domu jednej z najlepszych śpiewaczek w okolicy

  Opiekunowie grupy (prof. Jan Stęszewski, prof. Bogusław Linette i prof. Bożena Muszkalska) rozmawiają z rabinem pod miejscową synagogą

  Studentki przeprowadzające wywiad w izbie jednego z katolickich domów

  Do poznańskich studentów dołączyły koleżanki z lwowskiej Akademii Muzycznej

  Prof. Bogusław Linette podczas wywiadu
 • Jubileusz 80-lecia prof. UAM dra hab. Jana Stęszewskiego, 27 kwietnia 2009 r.


  Uroczystość prowadzi dr Maciej Jabłoński z Katedry Muzykologii UAM

  Kierownik Katedry Muzykologii, prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek, wręcza Jubilatowi wydaną specjalnie z tej okazji książkę z jego artykułami pt. Rzeczy, świadomość, nazwy. O muzyce i muzykologii (Poznań 2009)

  Gratulacje Jubilatowi składa dr Piotr Podlipniak z Katedry Muzykologii UAM

  Gratulacje Jubilatowi składa Andrzej Wituski, Dyrektor Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego

  Gratulacje Jubilatowi składa prof. dr hab. Ludwik Bielawski z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie

  Gratulacje Jubilatowi składa prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski z Akademii Muzycznej w Krakowie

  W imieniu władz PTPN przemawia prof. UAM dr hab. Stanisław Jakóbczyk

  Wystąpienie Jubilata

  Gratulacje Jubilatowi składa prof. dr hab. Tomasz Schramm z Instytutu Historii UAM

  Gratulacje Jubilatowi składa prof. dr hab. Szczęsny Skibiński z Instytutu Historii Sztuki UAM

  Gratulacje Jubilatowi składa prof. AM dr Halina Lorkowska z Akademii Muzycznej w Poznaniu

  Gratulacje Jubilatowi składa prof. UAM dr hab. Józef Dobosz, Prodziekan Wydziału Historycznego UAM

  Gratulacje Jubilatowi składa prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska z Katedry Muzykologii UAM

  Gratulacje Jubilatowi składa prof. UAM dr hab. Elżbieta Nowicka z Instytutu Filologii Polskiej UAM

  Gratulacje Jubilatowi składają Jego doktoranci z Katedry Muzykologii UAM

  Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pełna gości

  Adres okolicznościowy z gratulacjami i życzeniami dla Jubilata od współpracowników z Katedry Muzykologii UAM
 • Praktyki archiwistyczne studentów muzykologii w Bibliotece Diecezjalnej Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, 6 – 17 września 2010


  Studentki II roku muzykologii w Bibliotece Diecezjalnej Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

  Studentka II roku muzykologii w Bibliotece Diecezjalnej Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

  Zwiedzanie kościoła św. Jana Chrzciciela z rotundą romańską w Grzegorzewicach

  Zwiedzanie opactwa cysterskiego w Jędrzejowie

  Podsumowanie praktyk archiwistycznych studentów muzykologii w Bibliotece Diecezjalnej Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu
 • Studenci II roku poznańskiej muzykologii analizujący rękopisy muzyczne w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk (listopad 2010)

 • Ekspedycja etnomuzykologiczna - Syberia 2006


  Zespół Jarząbek z Wierszyny

  Jedziemy autostopem...

  Prof. Bożena Muszkalska i studenci podczas wywiadu w Pichtyńsku

  Na syberyjskim weselu
 • Ekspedycja etnomuzykologiczna - Brazylia 2009


  Nagranie kapeli z Sao Mateus

  Rozmowa z mieszkankami Colonia Murici

  Tradycyjny polski duet wokalno-instrumentalny

  Młodzieżowy zespół taneczny z Mallet w strojach krakowskich
 • Obóz etnomuzykologiczny - Sławatycze 2010


  Wywiad z członkiem zespołu "Polesia Czar" z Włodawy

  Śpiewaczki z Krzywowólki

  Zespół ze Sławatycz podczas występu

  Wspólne śpiewy z zespołem "Polesia Czar" z Włodawy
 • Praktyki źródłoznawcze w bibliotece ojców Paulinów na Jasnej Górze, 6-16 września 2011 • Nauka wykonywania papieru czerpanego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 8 listopada 2011

 • Konferencja z okazji 60-lecia RISM, 3-6 czerwca 2012 • Jubileusz 80-lecia prof. dra hab. Andrzeja Rakowskiego, 5 grudnia 2011 r.


  Uroczystość prowadzi dr Marcin Gmys z Katedry Muzykologii UAM

  W imieniu władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przemawia Prorektor prof. UAM. dr hab. Zbigniew Pilarczyk

  Kwiaty oraz okolicznościowy 10-ty tom "Interdisciplinary Studies in Musicology" wręczają Jubilatowi kierownik Katedry Muzykologii, prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek i dr Piotr Podlipniak

  W imieniu Związku Kompozytorów Polskich przemawia przewodniczący Sekcji Muzykologów dr hab. Paweł Gancarczyk

  W imieniu Instytutu Muzyki i Tańca przemawia dyr. Andrzej Kosowski

  Wystąpienie Jubilata

  Wystąpienie Jubilata

  Gratulacje Jubilatowi składa prof. UAM dr hab. Danuta Jasińska

  Gratulacje Jubilatowi składa prof. UAM dr hab. Ryszard Daniel Golianek

  Gratulacje Jubilatowi składa prof. Krzysztof Meyer

  Dostojny Jubilat

  Tort w kształcie okolicznościowego, związanego z jubileuszem, 10 tomu Interdisciplinary Studies in Musicology
 • Jubileusz 80-lecia prof. dra hab. Mirosława Perza, 27 maja 2013 r.


  Uroczystość prowadzi dr Marcin Gmys z Katedry Muzykologii UAM

  Wystąpienie Jubilata „Wspomnienia poznańskie 1946-1954”

  Kwiaty wręcza Jubilatowi kierownik Katedry Muzykologii, prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek
 • Jubileusz 70-lecia prof. dra hab. Krzysztofa Meyera, 19 listopada 2013 r. • Ekspedycja etnomuzykologiczna - Turcja 2014


  Dr Łukasz Smoluch prowadzi wywiad z Lesławem Ryżym, jednym z najstarszych mieszkańców Adampola

  Akordeonistów dwóch - z prawej Antoni Dohoda (mieszkaniec Adampola), z lewej Jacek Hałas (poznański muzyk, gościnnie na obozie etnomuzykologicznym)

  Jeden z wielu ulicznych muzyków (Stambuł)

  Tradycyjny turecki warsztat tkacki (Selcuk)

  Uczestnicy praktyk i mieszkańcy Adampola podczas wspólnych śpiewów i tańców

  Uczestnicy praktyk podczas wywiadu (Adampol)

  Ulice Stambułu nocą
 • Ekspedycja etnomuzykologiczna - Białoruś 2015


  Badaniami został objęty teren północno-zachodniej części obwodu Grodzieńskiego na Białorusi oraz zamieszkująca go polska mniejszość narodowa. Grupa badawcza podążała głównie śladami badań etnomuzykologicznych przeprowadzonych pod kierownictwem prof. Bożeny Muszkalskiej, prof. Jana Stęszewskiego i prof. Bogusława Linetta w latach 1994–1996. Efektem było wykonanie kolejnego „zdjęcia” kultury muzycznej, młodszego o dwadzieścia lat. Tym razem grupa badawcza składała się ze studentów poznańskiej, warszawskiej i krakowskiej muzykologii i etnologii pod opieką dr Łukasza Smolucha i mgr Anastazji Niakrasavej

  Studenci podczas opracowywania materiałów z terenu (Werenowo)

  Werenowskie poleczki i mazurki w wykonaniu pana Władysława

  Przygotowania do nagrania

  Podczas wywiadu (Towzginiany)

  Rozmowy w plenerze (Towzginiany)

  Raz na wozie ...

  W gościnie (Podzitwa)

  Plan działania w dostępnym dla wszytkich miejscu

Aktualizacja: 12.04.2018