Konferencje naukowe

MUZYKA I WŁADZA 45. Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Poznań,  13-15 października 2016
Instytut Muzykologii UAM

Wagner, Verdi i opera ich czasów
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ciążeń k/Słupcy,  5–7 kwietnia 2013
Katedra Muzykologii UAM

"Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki"
Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna, 
Poznań, 3-4 grudnia 2012 
Katedra Muzykologii UAM
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

"Moje czasy jeszcze nadejdą…”. Epoka Liszta i Mahlera w reinterpretacjach modernistycznych i postmodernistycznych
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Poznań, 8-9 grudnia 2011
Katedra Muzykologii UAM
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Fenomen muzyki
Konferencja naukowa
Poznań, 7-8 listopada 2011
Centrum Badań im. Edyty Stein UAM
Instytut Kulturoznawstwa UAM
Katedra Muzykologii UAM
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
Laboratorium Myśli Muzycznej 

Kultura muzyczna w perspektywie badań źródłoznawczych
Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna
Poznań, 22-23 września 2011
Katedra Muzykologii UAM
Archiwum Archidiecezjalne i Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu
Stowarzyszenie „Musica Patria”, 
pod honorowym patronatem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego i rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bronisława Marciniaka

Opera wobec historii: od rekonstrukcji do mityzacji
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Pobierowo, 4–6 kwietnia 2011 roku
Katedra Muzykologii UAM
Zakład Latynistyki i Tradycji Antycznej Uniwersytetu Szczecińskiego

Mój język rozumie cały świat… Uniwersalizm muzyki jako testament epoki Händla i Haydna
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Poznań, 10-12 grudnia 2009 roku
Katedra Muzykologii UAM
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Henryk Wieniawski and the bravura tradition. Issues of style, techniques and performing practice (Henryk Wieniawski i tradycja wirtuozostwa. Zagadnienia stylu, technik i praktyki wykonawczej)
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Poznań
19-21 października 2009
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Katedra Muzykologii UAM
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Dźwięk - słowo - obraz. Teatr muzyczny między naukami
Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna, Pobierowo
17-19 listopada 2008
Katedra Muzykologii UAM
Instytut Polonistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Muzyka między naturą a kulturą
Ogólnopolska konferencja muzykologiczna Sekcji Muzykologów ZKP
20-22 października 2008
Katedra Muzykologii UAM
Związek Kompozytorów Polskich - Oddział w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Komisja Muzykologiczna

II Memoriał Stefana Jarocińskiego. W kręgu muzyki i kultury francuskiej
Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna
25-26 kwietnia 2008
Katedra Muzykologii UAM
Stowarzyszenie De Musica
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Związek Kompozytorów Polskich - Oddział w Poznaniu
Alliance Française przy UAM

Muzyka jako medium komunikacji
Ogólnopolska konferencja muzykologiczna
15-17 pażdziernika 2007
Katedra Muzykologii UAM
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Komisja Muzykologiczna

Syberia - Głosy nieznane
Konferencja Etnomuzykologiczna Studentów Katedry Muzykologii UAM
1-2 marca 2007
Centrum kultury „Zamek”
Muzeum Instrumentów Muzycznych
Koło Naukowe Studentów Muzykologii UAM

Wkręgu kultury muzycznej Karpat, czyli muzykom syćko sumi...
15-16 grudnia 2005
Centrum kultury „Zamek”
Koło Naukowe Studentów Muzykologii UAM

Narodowe szkoły skrzypcowe XIX wieku: techniki gry, wykonawstwo, problemy źródeł i zagadnienia edytorskie
10-11 marca 2005
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Komisja Muzykologiczna
Katedra Muzykologii UAM

Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki
16 grudnia 2002
Katedra Muzykologii UAM
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Komisja Muzykologiczna
Zakład Dramatu i Teatru Instytutu Filologii Polskiej UAM

Głos ludzki jako nośnik ekspresji
II Interdyscyplinarna Konferencja Studencka
5-6 listopada 2002
Koło Naukowe Studentów Muzykologii UAM w Poznaniu
Koło Naukowe przy I Wydziale Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Muzyka – Erotyka – Kultura
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
23-25 kwietnia 2002
Katedra Muzykologii UAM
Związek Kompozytorów Polskich – Oddział w Poznaniu,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciów Nauk – Komisja Muzykologiczna
Zakład Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Teatr w muzyce. Muzyka w teatrze
I Interdyscyplinarna Konferencja Studencka
21-22 marca 2002
Koło Naukowe Studentów Muzykologii UAM w Poznaniu
Koło Naukowe przy I Wydziale Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Materiały z konferencji:
Kwartalnik Teatralny. 2002 Muzyka w teatrze nr 2. Red. D. Kosiński, M. Antoniuk, D. Całka-Dardzińska, Kraków: Wydawnictwo Stowarzyszenia Artystycznego „Archipelagi Kultury ” 2002.

Czas folkloru, czas folku, czas odnawiania tradycji
24-27 maja 2001
Katedra Muzykologii UAM
Stowarzyszenie Czasu Kultury

Henryk Wieniawski – kompozytor i wirtuoz na tle kultury muzycznej XIX i XX wieku
Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna
13-14 kwietnia 2000
Katedra Muzykologii UAM
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Komisja Muzykologiczna
Zakład Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Materiały z konferencji:
Henryk Wieniawski.
Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centuries. Red. M. Jabłoński, D. Jasińska, Poznań: Rhytmos 2001.

Muzyka wobec sacrum
Konferencja muzykologiczna towarzysząca 36 „Poznańskiej Wiośnie Muzycznej”
5-5 kwietnia 2000
Katedra Muzykologii UAM
Związek Kompozytorów Polskich – Oddział w Poznaniu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Opera polska w XX wieku
I Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna
19-20 marca 1998
Zakład Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zakład Muzykologii UAM
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Komisja Muzykologiczna
Materiały z konferencji:
Opera polska w XX wieku. Red. M. Jabłoński, H. Lorkowska, J. Stęszewski. Poznań: PTPN 1999.

Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie muzyki XX wieku
Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna
9-11 października 1997
Zakład Muzykologii UAM
Zakład Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Komisja Muzykologiczna
Materiały z konferencji:
Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku. Red. J. Astriab, M. Jabłoński, J. Stęszewski, Poznań: PTPN 1999.

Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych
4 -6 czerwca 1997
Zakład Muzykologii UAM
Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu
Materiały z konferencji:
Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych. Red. M. Jabłoński, J. Stęszewski. Poznań: PTPN 1997.

Życie i Twórczość Tadeusza Szeligowskiego w świetle badań na tle polskiej kultury XX wieku
28 luty -1 marca 1997
Zakład Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zakład Muzykologii UAM
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Komisja Muzykologiczna
Materiały z konferencji:
Tadeusz Szeligowski – wokół twórcy i jego dzieła. Red. T. Brodniewicz, J. Kempiński, J. Tatarska, Poznań: Ars Nova 1998.

Kultura muzyczna wobec systemów totalitarnych w XX wieku
Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna
14-16 marca 1996
Zakład Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zakład Muzykologii UAM
Materiały z konferencji:
Muzyka i totalitaryzm. Red. M. Jabłoński, J. Tatarska, Poznań: Ars Nova 1996.

INTERDISCIPLINARY STUDIES IN MUSICOLOGY III
III Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna
26-28 marca 1996
Zakład Muzykologii UAM
Materiały z konferencji:
Interdisciplinary Studies in Musicology. Red. M. Jabłoński, J. Stęszewski, Poznań: PTPN 1997.

INTERDISCIPLINARY STUDIES IN MUSICOLOGY II
II Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna
15-16 października 1993
Zakład Muzykologii UAM
Materiały z konferencji:
Interdisciplinary Studies in Musicology. Red. M. Jabłoński, J. Stęszewski, Poznań: PTPN 1995.

Twórczość Gioacchino Rossiniego w 200 – setną rocznicę urodzin kompozytora
Konferencja Muzykologiczna
28-29 lutego 1992
Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Zakład Muzykologii UAM
Materiały z konferencji:
Twórczość Gioacchino Rossiniego – w dwusetną rocznicę urodzin. Red. M. Jabłoński, Poznań: Ars Nova 1993.

INTERDISCIPLINARY STUDIES IN MUSICOLOGY I
I Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna
23-23 listopada 1991
Zakład Muzykologii UAM
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Komisja Muzykologiczna
Materiały z konferencji:
Interdisciplinary Studies in Musicology. Red. J. Stęszewski, M. Jabłoński, Poznań: PTPN 1993.

 

 
Aktualizacja: 15.03.2018