Konwersatoria

Piotr Urbański (Poznań)
Od Metastasia do Mozarta i z powrotem (wokół La Clemenza di Tito)
23 stycznia 2018

Małgorzata Gamrat (Warszawa)
Liszt i teatr
06 czerwca 2017

Małgorzata Sieradz (Warszawa)
Henryk Opieński w kręgu przyjaciół. Nie tylko muzyczne wątki w znanej i nieznanej korespondencji Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera i Stanisława Estreichera
04 kwietnia 2017

Alan Jackson (Londyn)
Listen to the links ("Tempo di Mezzo in Donizetti's Operas")
10 stycznia 2017

Danuta Gwizdalanka (Kolonia - Poznań)
Biografia kompozytora - najgłębsze pułapki
24 maja 2016

Stanislav Tuksar (Zagrzeb), Harry White (Dublin)
Nationalism and Music in Nineteenth-Century Europe: Two Case Studies - Croatia and Ireland
9 maja 2016

Sławomira Żerańska-Kominek (Warszawa)
Pisanie historii muzyki niezapisanej. O traktacie Darwisza Ali Czangi (XVII w.)
26 kwietnia 2016

Dobrochna Ratajczakowa (Poznań)
Teatrolog w operze
27 kwietnia 2015

Piotr Nawrot (Poznań)
Muzyka barokowa z katedr, klasztorów i misji wśród Indian w Boliwii
27 października 2014

Magdalena Stochniol (Katowice) 
Między myśleniem strukturalnym a swobodą wyobraźni muzycznej. Źródła inspiracji w twórczości Sofii Gubajduliny
24 marca 2014

Ewa Storkås (Skien) 
Koncepcja edukacji artystycznej w Skandynawii na przykładzie Skienkulturskole i metody "Pianoforte facile es 2002"
16 grudnia 2013

Sławomir Wieczorek (Wrocław)
Stalinowski Regietheater? Leona Schillera inscenizacje oper Stanisława Moniuszki
25 listopada 2013

Sławomira Żerańska-Kominek (Warszawa)
Muzyka: trzy portrety w Ikonologii Cesarego Ripy
06 maja 2013

Maciej Jabłoński (Poznań)
Rozmawiając z Mieczysławem Tomaszewskim
12 listopada 2012

Alina Mądry (Poznań)
Co jest a co nie jest kontrafakturą, czyli "polska" muzyka XVIII wieku pod lupą repertuaru europejskiego
21 maja 2012

Helen Geyer (Weimar, Jena)
Posthumus-Considerations on Verdi and the Risorgimento
23 kwietnia 2012

Danuta Popinigis (Gdańsk)
A zegar na ratuszu śpiewa symfonały... Uwagi o carillonach i muzyce carillonowej dawnego Gdańska
26 marca 2012

Paweł Gancarczyk (Warszawa)
O podwójnej naturze druku: z badań nad kulturą muzyczną XVI wieku
28 listopada 2011

Wojciech Stępień (Katowice)
Anioł w muzyce
24 października 2011

Agnieszka Draus (Kraków)
Cykl sceniczny "Licht" Karlheinza Stockhausena. Muzyczny teatr świata
23 maja 2011

Marcin Trzęsiok (Katowice)
Toru Takemitsu: jak filozofia staje się muzyką
9 maja 2011

Jakub Kasperski (Poznań)
Muzyka popularna jako przemiot badań muzykologii
18 kwietnia 2011

Piotr Przybysz (Poznań) 
Mózg muzyczny. Jego rola w percepcji i tworzeniu muzyki w ujęciu neuroestetyki
28 lutego 2011

Katarzyna Janczewska-Sołomko (Warszawa)
Początki i rozwój fonografii do 1918 roku
24 stycznia 2011

Barbara Pabjan (Wrocław)
Dylematy badań empirycznych w socjologii muzyki
17 stycznia 2011

Irena Poniatowska (Warszawa)
Chopin w poezji
15 marca 2010

Rüdiger Ritter (Berlin)
Dlaczego Moniuszko nie cieszył się powodzeniem na Zachodzie?
8 grudnia 2009

Tomasz Jeż (Warszawa)
Praktyka muzyczna w ośrodkach jezuickich: od statusu persona non grata do głównego medium potrydenckiej propaganda fidei
16 listopada 2009

J. Peter Burkholder (Bloomington)
Music of the Americas and Historical Narratives
25 maja 2009

Rafał Ciesielski (Zielona Góra)
Dlaczego (nie)lubimy Rubika ?
18 maja 2009

Ewa Schreiber (Poznań)
Wyobraźnia metaforyczna w tekstach i twórczości kompozytorów współczesnych: Pierre Schaeffer, Raymond M. Schafer, Gerard Grussey
06 kwietnia 2009

Bartosz Dąbrowski (Gdańsk)
Szymanowski i jego marginesy. Żałoba jako figura odmienności w literackich fragmentach i wczesnych opusach wokalnych kompozytora 
19 stycznia 2009

Agnieszka Budzińska-Bennett (Bazylea)
Aluzja i parodia - contrafactum w motetach Ars Antiqua 
6 października 2008

Stefan Keym (Lipsk)
The Tradition of "per aspera ad astra" in Polish Symphonic Music from Noskowski up to "Młoda Polska" 
12 maja 2008

Ludwik Bielawski (Warszawa)
Czas w muzyce i kulturze 
21 kwietnia 2008

Ryszard D. Golianek (Poznań)
O badaniach archiwalnych nad twórczością Juliusza Zarębskiego 
13 grudnia 2007

Mirosław Perz (Warszawa)
Muzykologia współczesna a tradycje muzykologii poznańskiej 
29 października 2007

Adriana Gałdyńska-Mazan (Poznań)
Jerzy Grotowski i jego laboratorium teatru w kontekście kultur Orientu 
4 czerwca 2007

Paweł Szymański (Warszawa)
Spotkanie autorskie z kompozytorem 
21 maja 2007

Mikołaj Rykowski (Poznań)
"Harmoniemusik" - osiemnastowieczna muzyka na zespoły instrumentów dętych w świetle wartości artystycznej i użytkowej
7 maja 2007

Alina Żórawska-Witkowska (Warszawa)
Serenaty G. A. Ristoriego skomponowane dla dworu polskiego 
26 marca 2007

Ryszard D. Golianek (Poznań)
Fakty, interpretacje, przekłamania czyli o meandrach historii muzyki (na przykładzie własnych badań nad życiem i twórczością Juliusza Zarębskiego) 
4 grudnia 2006

Mirosław Perz (Warszawa)
O stylu muzycznym w kontekście globalizacji
8 maja 2006

Irena Poniatowska (Warszawa)
Ciągłość i periodyzacja w historii muzyki
29 lutego 2006

Marlena Gnatowicz (Poznań)
Allos makhar – nieszczęście Orfeusza czyli mit przeobrażony. Wizja mitu o Orfeuszu i Eurydyce według O. Kokoschki i E. Křeneka
27 lutego 2006

Arleta Nawrocka-Wysocka
Chorał protestancki – repertuar kształtujący tożsamość wspólnoty
12 grudnia 2005

Helen Geyer (Weimar)
"Politics in Culture": Rivalism in the Shadow of Potent Courts. Consideration Regarding the Courts of Weimar and Sondershausen
28 listopada 2005

Szymon Paczkowski (Warszawa)
O historii Bachowskiej Aria tempo di Polonaise na cześć Joachima Friedricha Flemminga
11 kwietnia 2005

Andrzej Hejmej (Kraków)
Partytura literacka
14 marca 2005

Helmut Loos (Lipsk)
Das weltliche Oratorium in Deutschland von Schumann bis Kagel
28 lutego 2005

Martina Homma (Kolonia)
“Wielkość małych rzeczy”. O aspektach dojrzałego stylu osobistego Witolda Lutosławskiego pod kątem prac marginalnych, wczesnych lub napisanych pod pseudonimem
30 listopada 2004

Izabela Bogdan (Poznań)
Muzyka w przestrzeni miejskiej Królewca przełomu XVI i XVII wieku
8 listopada 2004

Marcin Poprawski (Poznań)
Niedokończone dzieło muzyczne
17 maja 2004

Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa)
Atrybucja dzieła muzycznego jako inspiracja badawcza. Marcin Mielczewski, M. M. i kolekcja Emila Bohna
22 marca 2004

Olena Szewczuk (Kijów)
Szliahy rozvytku bagatogolossia (narodnogo i cerkiewnego) u Shidnij Slow’janszczyni (17 st.) [Szlaki rozwoju wielogłosu (narodowego i cerkiewnego) na wschodniej Słowiańszczyźnie (XVII w.)]
9 lutego 2004

Justyna Humięcka-Jakubowska (Poznań)
Scena słuchowa w muzyce posttonalnej
12 stycznia 2004

Michał Bristiger (Warszawa)
Dylematy komparystyki muzycznej
8 grudnia 2003

Paweł Mykietyn (Warszawa)
Artystyczna twórczość współczesnego kompozytora. Próba charakterystyki
17 listopada 2003

Klaus-Peter Brenner (Getynga)
Das „Tonbank” – Prinzip – eine musikalische Gestaltungstechnik und ihre lokalspezifischen Ausprägungen in Süd-, Ost- und Zentralafrika
12 maja 2003

Mirosław Perz (Warszawa)
Z badań nad muzyką późnego średniowiecza w Polsce
7 kwietnia 2003

Krzysztof Szlifirski (Warszawa)
Pogranicza muzyki i techniki – muzyka elektroakustyczna
17 marca 2003

Piotr Podlipniak (Poznań)
O uniwersalnych aspektach komunikacji muzycznej
9 grudnia 2002

Krystyna Winowicz (Poznań)
Prof. Adolf Chybiński – w 50 rocznicę śmierci
18 listopada 2002

Krzysztof Meyer (Kolonia)
Kilka uwag na temat własnej techniki kompozytorskiej
22 kwietnia 2002

Maciej Broniewski (Poznań)
Luterańska teologia muzyki
18 marca 2002

Magdalena Dziadek (Warszawa)
Kontekst teoretyczno – literacki krytyki muzycznej okresu Młodej Polski
25 lutego 2002

Karol Berger (Stanford)
Strzała czasu i nadejście muzycznej nowoczesności
17 grudnia 2001

Martin Staehelin (Getynga)
„Kunstgeschichte aus diesen Trümmern”. Überlegungen zur musikalischen Überlieferung des späten Mittelalters
26 listopada 2001

Alicja Knast (Poznań)
Polska szkoła lutnicza XVII i XVIII w. „Idiom, chronologia i miejsce w kulturze polskiej i europejskiej w świetle najnowszych badań”
14 maja 2001

Armin Brinzing (Monachium)
Europäische Tanzmusik in Breslau des 16. Jahrhunderts (Europejska muzyka taneczna we Wrocławiu w XVI wieku)
23 kwietnia 2001

Grzegorz Piotrowski (Poznań)
„Ta trzecia”. Z problemów muzyki popularnej XX wieku
19 marca 2001

Krzysztof Guczalski (Kraków)
„Najwyższa ogólność” i „najściślejsza określoność” znaczeń muzyki. O paradoksach Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Arthura Schopenhauera i Susanne Langer
14 grudnia 2000

Alina Mądry (Poznań)
Carl Philipp Emanuel Bach – kompozytor przełomu
15 maja 2000

Helen Geyer (Weimar)
Z zagadnień opery XVIII wieku
10 kwietnia 2000

Regine Allgayer-Kaufmann (Berlin)
Die Verwandlung als ästhetische Kategorie: traditionelle Musiktheater in Italien und Brasilien
16 marca 2000

Małgorzata Woźna (Kraków)
Poglądy polskich krytyków muzycznych w II połowie XIX wieku na temat kolorytu muzyki francuskiej
17 stycznia 2000

Maria Manturzewska (Warszawa)
Psychologia muzyki jako dziedzina naukowa i dziedzina praktycznych zastosowań
6 grudnia 1999

Ryszard Peryt (Warszawa)
Wcielanie partytury
15 listopada 1999

Regina Chłopicka (Kraków)
Teatr Krzysztofa Pendereckiego
22 marca 1999

Magdalena Walter-Mazur (Poznań)
Niemiecka recepcja madrygału: „Fontana d’Israel Johann” Johanna Hermanna Scheina
22 lutego 1999
Aktualizacja: 15.03.2018