Zbiorowe

PUBLIKACJE POD AUSPICJAMI LUB PRZY WSPÓŁUDZIALE INSTYTUTU MUZYKOLOGII


Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera
Poznań: Rhytmos 2015
Red. R. D. Golianek, H. Winiszewska
spis treści

Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki
Poznań: Rhytmos 2010
Red. R. D. Golianek, P. Urbański
spis treści

Teatr operowy Stanisława Moniuszki. Rekonesanse
Poznań: PTPN 2005
Red. M. Jabloński, E. Nowicka
spis treści

Henryk Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centuries
Poznań: Rhytmos 2001
red. M. Jabłoński, D. Jasińska
spis treści

Henryk Wieniawski and the 19th Century Violin Schools. Techniques of Playing, Performance, Questions of Sources and Editorial Issues
Poznań: The Henryk Wieniawski Musical Society in Poznań 2006
red. M. Jabłoński, D. Jasińska
spis treści

Music in the World of Ideas
Poznań: Wydawnictwo Ars Nova 2001
Red. H. Geyer, M. Jabłoński, J. Stęszewski
spis treści

Mickiewicz i muzyka. Słowa – dźwięki – konteksty
Poznań: Wydawnictwo Ars Nova 2000
red. T. Brodniewicz, M. Jabłoński, J. Stęszewski
spis treści

Opera polska w XVIII i XIX wieku
Poznań: Wydawnictwo PTPN 2000
Red. M. Jabłoński, J. Stęszewski, J. Tatarska
spis treści

Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999. Tradycje, działalność i dokumentacja
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1999
red. M. Jabłoński, D. Jasińska, J. Stęszewski
spis treści

Opera polska w XX wieku
Poznań: Wydawnictwo PTPN 1999
red. M. Jabłoński, H. Lorkowska, J. Stęszewski
spis treści

Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku
Poznań: Wydawnictwo PTPN 1999
red. J. Astriab, M. Jabłoński, J. Stęszewski
spis treści

Florian Dąbrowski. Pisma o Muzyce
Poznań: Wydawnictwo PTPN 1998
red. M. Jabłoński, J. Stęszewski
spis treści

Tadeusz Szeligowski. Wokół twórcy i jego dzieła
Poznań: Wydawnictwo Ars Nova 1998
red. T. Brodniewicz, M. Jabłoński, J. Kempiński, J. Stęszewski, J. Tatarska
spis treści

Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych
Poznań: Wydawnictwo PTPN 1997
red. M. Jabłoński, J. Stęszewski
spis treści

Muzyka i totalitaryzm
Poznań: Wydawnictwo Ars Nova 1996
red. M. Jabłoński, J. Tatarska
spis treści

Twórczość Gioacchino Rossiniego – w dwusetną rocznicę urodzin
Poznań: Wydawnictwo Ars Nova 1994
red. M. Jabłoński
spis treści

CONTEXS OF MUSICOLOGY 2
Poznań: Wydawnictwo Ars Nova 1998
red. M. Jabłoński, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek
spis treści

CONTEXS OF MUSICOLOGY 1
Poznań: Wydawnictwo Ars Nova 1997
red. M. Jabłoński, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek
spis treści

Aktualizacja: 15.03.2018