Doktorantów

PUBLIKACJE DOKTORANTÓW INSTYTUTU MUZYKOLOGII


Subtilitas. Słyszalne i niesłyszalne aspekty motetu ars antiqua. Tekst - kontekst - intertekst
Poznań, PTPN 2012
Agnieszka Budzińska-Bennett
spis treści

Schulwerk Carla Orffa. Idea muzyki elementarnej i jej recepcja
Poznań, PTPN 2011
Beata Michalak
spis treści

Roman Maciejewski - kompozytor pokolenia zgubionego
Poznań: PTPN 2008
Marlena Wieczorek
spis treści

Miejsca niedookreślenia dzieła muzycznego
Poznań: Wydawnictwo PTPN 2008
Marcin Poprawski
spis treści

Muzyka i słowo w twórczości Bernadetty Matuszczak
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2005
Aneta Derkowska
spis treści

Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej dwudziestolecia międzywojennego
Poznań: PTPN 2005
Rafał Ciesielski
spis treści

Roman Maciejewski, klasyk XX wieku. Roman Maciejewski a 20th Century Classics
Nadbałtyckie Centrum Kultury 2004
Marlena Wieczorek
spis treści

Ałła Pugaczowa - fenomen piosenkarstwa rosyjskiego
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2003
Grzegorz Piotrowski
spis treści

Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI - wiecznym Królewcu
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2002
Izabela Bogdan
spis treści

Aktualizacja: 15.03.2018