Struktura

       

DYREKTOR INSTYTUTU MUZYKOLOGII

dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, prof. UAM

nr telefonu: 61 829 14 01

pokój 2.66

e-mail: jhj@amu.edu.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU MUZYKOLOGII DS NAUKOWYCH

dr hab. Marcin Gmys, prof. UAM

nr telefonu: 61 829 1404

pokój 2.63

e-mail: marcin.gmys@gmail.com

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU MUZYKOLOGII DS DYDAKTYCZNYCH

dr hab. Piotr Podlipniak

nr telefonu: 61 829 13 95

pokój 2.56

e-mail: podlip@poczta.onet.pl

 

SEKRETARIAT

mgr Hanna Jarczyńska

nr telefonu: 61 829 14 00

pokój 2.67

e-mail: muzykolo@amu.edu.pl

 

ZAKŁADY I PRACOWNIE

Zakład Badań nad Muzyką Dawną

KIEROWNIK: prof. dr hab. Ryszard Wieczorek

Zakład Badań nad Muzyką XIX-XXI wieku

KIEROWNIK: dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, prof. UAM

Pracownia Muzykologii Systematycznej

KIEROWNIK: dr hab. Piotr Podlipniak

Pracownia Badań nad Muzyką Tradycyjną i Popularną

KIEROWNIK: dr Łukasz Smoluch

 
Aktualizacja: 15.03.2018