Współpracownicy

 

WSPÓŁPRACOWNICY W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH

(od 1999 roku) wykłady kursowe, monograficzne, zajęcia zlecone

 

          prof. dr hab.     Michał Bristiger                                                                                                                              Warszawa

 

       prof. dr hab.      Helena Geyer

                                 Weimer – Instytut für Musikwissenschaft Weimer-Jena

 

       prof. dr hab.      Roderyk Lange

                                 Poznań – Instytut Choreografii

 

       prof. dr hab.      Zygmunt M. Szweykowski

                                 Kraków – Instytut Muzykologii UJ

 

       prof. dr hab.      Irena Poniatowska

                                 Warszawa – Instytut Muzykologii UW

 

       prof. dr hab.      Alicja Jarzębska

                                 Kraków – Instytut Muzykologii UJ

 

        prof. dr hab.     Elżbieta Nowicka

                                 Poznań – Zakład Literatury Romantyzmu UAM

 

        prof. dr hab.     Marta Karasińska

                                 Poznań – Zakład Dramatu i Teatru UAM

 

prof. UAM dr hab.     Bogusław Linette

                                 Poznań – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 

        doc. dr hab.      Barbara Przybyszewska-Jarmińska

                                 Warszawa – Instytut Sztuki PAN

 

                dr hab.       Ewa Domańska

                                  Poznań - Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii UAM

 

                dr hab.       Marek Kilijanek

                                  Poznań - Zakład Filozofii Nauki UAM

 

                 doc. dr      Andrzej Chodkowski

                     Warszawa – Instytut Muzykologii UW

 

            dr      Władysław Malinowski

                      Poznań

                                                  

                                                       

                                     

WSPÓŁPRACOWNICY PROWADZĄCY ZAJĘCIA W RAMACH SPECJALNOŚCI OPEROLOGICZNEJ

                                     

        prof. dr hab.      Dobrochna Ratajczakowa

                                 Poznań – Zakład Dramatu i Teatru UAM

 

        prof. dr hab.     Elżbieta Nowicka

                                 Poznań- Zakład Literatury Romantyzmu UAM

 

        prof. dr hab.     Marta Karasińska

                                 Poznań – Zakład Dramatu i Teatru UAM

 

        prof. dr hab.     Izolda Kiec

                                 Poznań – Zakład Dramatu i Teatru UAM

 

        prof. dr hab.     Krzysztof Kozłowski

                                 Poznań – Zakład Dramatu i Teatru UAM

 

prof UAM dr  hab.     Krzysztof Kurek

                                 Poznań – Zakład Dramatu i Teatru UAM

 

        prof. dr hab.     Barbara Judkowiak

                                 Poznań – Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia UAM

 

                dr hab.      Joanna Maleszyńska

                      Poznań – Zakład Poetyki Historycznej UAM

 

    dr hab.      Alina Borkowska-Rychlewska

                      Poznań – Zakład Literatury Romantyzmu UAM

 

 

 

 

WSPÓŁPRACOWNICY PROWADZĄCY ZAJĘCIA W RAMACH SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

 

                        dr      Beata Michalak

                                 Kalisz – Wydział Pedagogiczno –Artystyczny - Zakład Edukacji Muzycznej UAM

 

                        dr      Żaneta Stelter

                                 Poznań- Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną UAM

 

                        dr      Eva Zamojska

                                 Poznań – Zakład Pedagogicznych Problemów Młodzieży UAM

 

                       dr      Ewa Karmolińska

                                 Poznań – Wydzial Studiów Edukacyjnych UAM

 

 

                     mgr      Mateusz Wiliński

                                 Poznań – Instytut Psychologii UAM

 

                    

 

 

 

                      

 

                                  

 

                                

                                

                                 
Aktualizacja: 15.03.2018