Rekrutacja

Ogólny harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Infografika - harmonogram rekrutacji UAM 2017-2018


Zasady i harmonogramy postępowania rekrutacyjnego na muzykologię na rok akademicki 2017/2018 

Szczegóły w podzakładkach dotyczących rekrutacji na studia pierwszego i na studia drugiego stopnia na stronie Instytutu Muzykologii

 

Komunikat w sprawie opłat za kształcenie na drugim (i kolejnym) kierunku studiów stacjonarnych 

W dniu 23 czerwca 2014 r. Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął jednomyślnie uchwałę dotyczącą zniesienia opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych. Powyższa decyzja oznacza, że studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 oraz studenci już studiujący w Uczelni nie będą zobowiązani do wnoszenia opłat za kształcenie na drugim i kolejnym kierunku studiów.
Aktualizacja: 12.04.2018