LLP Erasmus

 

Pracownik Instytutu Muzykologii odpowiedzialny za koordynację Programu LLP-Erasmus:

prof. dr hab. Ryszard D. Golianek

Instytut Muzykologii
ul Umultowska 89D
p. 2.62

W ramach Programu Erasmus+ Instytut Muzykologii ma zawarte bilateralne umowy (do 30.09.2021) z następującymi uniwersytetami:
University of Zagreb (Chorwacja)
Universidad de Girona (Hiszpania)
Technische Universität Dresden (Niemcy)
Norges Teknisk- Naturvitenkapelige Universitet, Trondheim (Norwegia)

 


 

Program Erasmus+ - informacje:

https://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/235831/ErasmusPlus-ulotka-AKCJA1.pdf

Zasady rekrutacji:

https://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/238856/zasady-erasmus-plus.pdf

Regulamin Programu Erasmus+:

https://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0011/255737/regulamin-praktyk-Erasmusowych.PDF 

Koordynator Wydziałowy Programu  Erasmus +:


prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski

tel. +48 61 829 13 60
e-mail: rwitkows@amu.edu.pl
dyżury: poniedziałek 12:00 – 14:00,
            środa 14:00 – 15:00

 

Pracownik Dziekanatu odpowiedzialny za Program Erasmus+:

 

mgr Iwona Dębska

tel. +48 61 829 13 55
e-mail: iwona.debska@amu.edu.pl - pokój 2.137

Wiele przydatnych informacji można znaleźć na stronie internetowej http://amu.edu.pl/erasmus

 

 
Aktualizacja: 15.03.2018