Koło naukowe

 

Studenckie Koło Naukowe Muzykologów UAM integruje studentów, którzy pragną pobudzić swoje naukowe pasje oraz zainteresowania z zakresu muzyki, a także podejmować działania (badawcze, samokształcące i popularyzatorskie), wykraczające poza zwyczajny tok nauczania akademickiego. 

Obecny zarząd Koła współtworzą Dobrochna Zalas (prezes) i Stefania Zielonka (zastępca). Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Muzykologów UAM jest dr hab. Maciej Jabłoński. 

Od 2013 roku przy Kole aktywnie działa Sekcja Etnomuzykologów, której członkowie prócz muzyki etnicznej i ludowej, zajmują się również antropologią współczesności, a zwłaszcza zagadnieniem audiosfery miasta.  Opiekunem naukowym Sekcji jest dr Łukasz Smoluch. 

Spotkania Koła odbywają się we wtorki o godz. 12:00 w pokoju 2.53 (I piętro, Wydział Historyczny).  

Kontakt e-mail: muzykologia.uam@gmail.com

(Najnowsze informacje o działaniach Studenckiego Koła Naukowego Muzykologów UAM i Sekcji Etnomuzykologów można śledzić na FB.)

Aktualizacja: 19.07.2017