Przedmioty, których nie można powtarzać

 

Przedmioty, których nie można powtarzać na I roku studiów pierwszego stopnia, oraz których brak zaliczenia uniemożliwia warunkowy wpis na II rok studiów w Instytucie Muzykologii UAM, to:


- Wprowadzenie do muzykologii (wykład z egzaminem, ćwiczenia)
- Harmonia cz.1 (ćwiczenia)
- Zasady muzyki (ćwiczenia).

 

 

Student, który na II lub III roku studiów pierwszego stopnia i I roku studiów drugiego stopnia nie zaliczył przedmiotu kończącego sie egzaminem lub oceną zaliczaną do średniej z danego roku studiów, może uzyskać zgodę na warunkowy wpis na rok wyższy, jednak z koniecznością powtórzenia całego przedmiotu/modułu (np. wykładów wraz z egzaminem, i ćwiczeń do wykładów).
Aktualizacja: 15.03.2018