default-logo
W Instytucie Muzykologii UAM od roku akademickiego 2018/2019 są realizowane dwa programy studiów. Studenci kontynuujący w roku akademickim 2019/20 studia na III roku studiów licencjackich realizują studia wg programu wprowadzonego w roku akademickim 2015/2016, natomiast studenci, rozpoczynający w roku akademickim 2019/2020 studia na I roku studiów licencjackich i na I roku studiów magisterskich, realizują program obowiązujący w roku akademickim 2019/2020.

PROGRAM 2015-16

PROGRAM 2019-20