default-logo
W Instytucie Muzykologii UAM od roku akademickiego 2018/2019 są realizowane dwa prgramy studiów. Studenci kontynuujący w roku akademickim 2018/29 studia na II-III roku studiów licencjackich oraz na II roku studiów magisterskich realizują studia wg programu wprowadzonego w roku akademickim 2015/2016, natomiast studenci, rozpoczynający w roku akademickim 2018/2019 studia na I roku studiów licencjackich i na I roku studiów magisterskich, realizują program obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019.

PROGRAM 2015-16

PROGRAM 2018-19