default-logo

Rada Programowa Instytutu Muzykologii UAM

prof. dr hab. R.D. Golianek – przewodniczący
prof. UAM dr hab. J. Humięcka- Jakubowska
prof. dr hab. M. Gmys
prof. UAM dr hab. P. Podlipniak
dr E. Schreiber
dr J. Kasperski

Komisja ds Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Muzykologii

prof. dr hab. R. Wieczorek
prof. UAM dr hab. J. Humięcka- Jakubowska
prof. UAM dr hab. P. Podlipniak
dr Ł. Smoluch

Zespół ds Ewaluacji Ankiet Studenckich w Instytucie Muzykologii

prof. dr hab. R. Wieczorek
prof. UAM dr hab. Piotr Podlipniak
dr J. Kasperski

Zespół ds Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym

prof. dr hab. M. Gmys
dr Ł. Smoluch

Zespół ds Promocji Instytutu Muzykologii

dr J. Kasperski

Koordynator ds Programu Erasmus na Wydziale Nauk o Sztuce

prof. dr hab. R.D. Golianek

Koordynator ds ECTS w Instytucie Muzykologii

prof. UAM dr hab. M. Walter-Mazur