default-logo

Praca magisterska / Master’s Thesis: Między opera seria a opera buffa. Gatunek dramma giocoso wobec estetyki włoskiej opery klasycznej (Between Opera Seria and Opera Buffa. The Genre of Dramma Giocoso in the Context of the Aesthetics of Classical Italian Opera)
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: prof. UAM dr hab. Ryszard Daniel Golianek

Praca magisterska / Master’s Thesis: Słownictwo muzyczne jako podstawa derywacji i frazeologizacji we współczesnej polszczyźnie potocznej (Musical Vocabulary as a Basis of Derivation and Phraseology in Contemporary Colloquial Polish)
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska

Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Solowe utwory wokalne Mozarta jako działa dedykowane
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: prof. UAM dr hab. Marcin Gmys

Doktor muzykologii, magister filologii polskiej (językoznawstwo, specjalność: edytorstwo naukowe), adiunkt w Instytucie Muzykologii UAM w Poznaniu. Zajmuje się historią muzyki XVIII i XIX wieku, szczególnie historią i genologią opery oraz historią wykonawstwa wokalnego. Interesuje się także zagadnieniami z pogranicza muzykologii i innych dyscyplin, zwłaszcza medycyny, socjologii i językoznawstwa (badania nad słownictwem muzycznym w języku potocznym).

Publikacje

monografie (1) :

 – Dramma giocoso. Między opera seria a opera buffa, Toruń: Dom Wydawniczy Duet 2013.

 

redakcje i edycje (7) :

-„Interdisciplinary Studies in Musicology 19”, red. Hanna Winiszewska, Ewa Schreiber, Poznań 2019.

– Cum debita reverentia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Danucie Jasińskiej, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Hanna Winiszewska, Poznań: Wydawnictwo PTPN 2019.

– „Interdisciplinary Studies in Musicology 17”, red. Hanna Winiszewska, Piotr Podlipniak, Poznań 2017.

Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera, red. Ryszard Golianek, Hanna Winiszewska, Poznań: Rhytmos 2015.

– „Res Facta Nova” nr 16 (25), 2015, red. Marcin Gmys, Ewa Schreiber, Hanna Winiszewska.

– Neuroestetyka muzyki, red. Marcin Bogucki, Adrian Foltyn, Piotr Podlipniak, Piotr Przybysz, Hanna Winiszewska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2013.

– III Ogólnopolski Zjazd Naukowy Studentów Muzykologii. Materiały pokonferencyjne, red. Ewa Schreiber, Marcin Bogucki, Hanna Winiszewska, Poznań 2012.

 

tłumaczenia z języka angielskiego (2) :

– (wspólnie z Marcinem Boguckim, UW): Peter Kivy, Opera jako utwór muzyczny [w:] Peter Kivy i jego filozofia muzyki, red. Anna Chęćka i Maciej Jabłoński, seria Laboratorium Myśli Muzycznej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2015.

[Peter Kivy, Opera as Music [w:] Osmin’s Rage. Philosophical Reflections on Opera, Drama, and Text, Ithaca: Cornell University Press 1999, s. 252-282.]

– (tekst niepublikowany) Peter Kivy, Dziecięca postać Mozarta jako symbol estetyczny.

[Peter Kivy, Child Mozart as an Aesthetic Symbol [w:] The Fine Art of Repetition: Essays in the Philosophy of Music, Cambridge: Cambridge University Press 1993, s. 200-2013.]

 

artykuły i rozprawy (14) :

– Professional career and family life of Viennese Primadonnas. The case of Catarina Cavalieri and Aloysia Weber (Lange), “Interdisciplinary Studies in Musicology 19” 2019, s. 31–40. DOI  https://doi.org/10.14746/ism.2019.19.2

– Twórczość dedykowana w kontekście XVIII-wiecznego życia muzycznego, „Polski Rocznik Muzykologiczny” XVII, 2019, s. 57–74. ISSN 1733-987.

– „Rivoli do łez porusza” – o pierwszej warszawskiej Halce [na:] Moniuszko 200 <https://moniuszko200.pl/pl/publikacje/hanna-winiszewska-rivoli-do-lez-porusza-o-pierwszej-warszawskiej-halce>.

– Voce verdiana w kontekście XIX-wiecznych przemian w estetyce śpiewu solowego [w:] Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera, red. R.D. Golianek, H. Winiszewska, Poznań: Rhytmos 2015, s. 149–168.

– Gloriana Benjamina Brittena jako dzieło okolicznościowe [w:] Cum debita reverentia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Danucie Jasińskiej, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Hanna Winiszewska, Poznań: Wydawnictwo PTPN 2019.

– Cisibeismo i małżeństwa z rozsądku. Kobiety i mężczyźni w librettach Carla Goldniego [w:] Miłość sprzedajna, red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. Marchel, Wrocław: Arboretum 2014 , s. 157–166.

– Dramma eroicomico, czyli deheroizacja historii [w:] Opera wobec historii, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012, s. 165–182.

– Współpraca artystyczna Carla Goldoniego i Baldassare Galuppiego a nowy model libretta opery komicznej [w:] „Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny…”. Studia i szkice o libretcie, red. E. Nowicka i A. Borkowska-Rychlewska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2013, s. 57–72.

– (wspólnie z Magdaleną Bartnikowską), „Hrabia Caramella” czy „Duch z bębnem?” – o tłumaczeniach tytułów operowych [w:] Libretto i przekład, red. E. Nowicka, A. Borkowska-Rychlewska, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2015, s. 199–212.

– Inspiracje literackie w muzyce czeskiego romantyzmu [w:] m*OST 2010. Oesterreichische Studierenden Tagung für SlawistInnen, red. S. Behensky, München – Berlin – Washington D.C: Verlag Otto Sagner 2012, s. 150–157.

– Inspiracje i zlecenia. Mozart i adresaci jego utworów wokalnych [w:] III Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii. Materiały pokonferencyjne, red. M. Bogucki, E. Schreiber, H. Winiszewska, Poznań 2012, s. 62–72.

– Jeeves – brytyjski następca Figara [w:] Musical. Poszerzanie pola gatunku, red. J. Maleszyńska, J. Roszak, R. Koschany, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM 2013, s. 13–20.

– Egzotyzm w XVIII-wiecznej włoskiej operze komicznej [w:] IV Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii. Materiały pokonferencyjne, red. M. Bogucki, M. Krajewski, I. Lindstedt, H. Winiszewska, Warszawa 2013, s. 51–56.

– Opera w filmach Krzysztofa Zanussiego [w:] Polsko-włoskie kontakty filmowe: topika, koprodukcje, recepcja, red. M. Woźniak, A. Miller-Klejsa, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 2014, s. 109–121.

 

wstępy do partytur (1) :

– Wydanie nutowe Uwertury radosnej Witolda Maliszewskiego (Filharmonia Opolska), 2017.

– Wydanie nutowe IV symfonii Witolda Maliszewskiego (Filharmonia Opolska), 2017.

 

publikacje popularnonaukowe (15) :

– Kopenhaska Partenope, „Opcje” 2010, 2 (79).

– Max Emanuel Cencic w repertuarze kastratów, „Opcje” 2010, 3-4 (80/81).

– O, solitude, my sweetest choice, „Opcje” 2010, 3-4 (80/81), s. 179.

– „Così fan tutte” – Mozart i krawiectwo miarowe, tekst zamieszczony w książce programowej kinowej transmisji opery Così fan tutte z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, red. A. Smuga, Łódź: Filharmonia Łódzka 2014, s. 12-16.

– „Turandot” wciąż kończy się na nowo [w:] Turandot, program operowy, red. Diana Wądołowska, Białystok: Opera i Filharmonia Podlaska 2018, s. 37-40.

– Manru [w:] Manru, program operowy, Kraków: Opera Krakowska 2018.

– Kulturowa tradycja Don Giovanniego [w:] Don Giovanni, program operowy, red. Michał Stankiewicz, Wrocław: Opera Wrocławska 2019, s. 36-43.

– Omówienie programu koncertu z okazji 100-lecia Sejmu Ustawodawczego W Teatrze Wielkim Operze Narodowej [w:] 100-lecie Sejmu Ustawodawczego, program koncertu, red. Iwona Witkowska, Warszawa: Teatr Wielki Opera Narodowa 2019, s. 19-25.

– Luks, „Ruch Muzyczny” 04/2019.

– Koncert zamiast premiery, „Ruch Muzyczny” 07/2019.

– Ballady, elfy samobójczynie [w:] Znasz-li ten kraj. Polska pieśń romantyczna – Moniuszko, Loewe, Liszt, Schumann, red. Katarzyna Budzyńska, Warszawa: Teatr Wielki Opera Narodowa 2019  2019.

– Włoch, Francuz, Niemiec i Stanisław Moniuszko [w:] Znasz-li ten kraj. Pieśń polska, Pieśń romantyczna, program koncertu, red. Katarzyna Budzyńska, Warszawa: Teatr Wielki Opera Narodowa 2019, s. 8-15.

– Moniuszko i niemieccy Romantycy [w:] Znasz-li ten kraj. Polska pieśń romantyczna – Moniuszko, Schumann, Liszt, Brahms, program koncertu, red. Katarzyna Budzyńska, Warszawa: Teatr Wielki Opera Narodowa 2019, s. 8-16.

– (Wspólnie z Marcinem Gmysem), I zajaśniały gwiazdy nad Puccinim [w:]  Tosca, program operowy, red. Katarzyna Budzyńska, Warszawa: Teatr Wielki Opera Narodowa 2019, s. 12-27.

– Richard Strauss i melodramat [w:] Opera rara. Magazyn festiwalowy, red. Tomasz Domagała, Kraków: Krakowskie Biuro Festiwalowe, s. 39-40.

pokój 2.56

Dyżury:
środa, godz. 13.15-14.15
czwartek, godz. 11.45-12.30

 

  +48 61 829 13 95

  hanna.winiszewska@amu.edu.pl