default-logo

Praca magisterska / Master’s Thesis: Między opera seria a opera buffa. Gatunek dramma giocoso wobec estetyki włoskiej opery klasycznej (Between Opera Seria and Opera Buffa. The Genre of Dramma Giocoso in the Context of the Aesthetics of Classical Italian Opera)
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: prof. UAM dr hab. Ryszard Daniel Golianek

Praca magisterska / Master’s Thesis: Słownictwo muzyczne jako podstawa derywacji i frazeologizacji we współczesnej polszczyźnie potocznej (Musical Vocabulary as a Basis of Derivation and Phraseology in Contemporary Colloquial Polish)
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska

Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Solowe utwory wokalne Mozarta jako działa dedykowane
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: prof. UAM dr hab. Marcin Gmys

Doktor muzykologii, magister filologii polskiej (językoznawstwo, specjalność: edytorstwo naukowe), adiunkt w Instytucie Muzykologii UAM w Poznaniu. Zajmuje się historią muzyki XVIII i XIX wieku, szczególnie historią i genologią opery oraz historią wykonawstwa wokalnego. Interesuje się także zagadnieniami z pogranicza muzykologii i innych dyscyplin, zwłaszcza medycyny, socjologii i językoznawstwa (badania nad słownictwem muzycznym w języku potocznym).

LISTA PUBLIKACJI
A) MONOGRAFIE / BOOKS

1. Dramma giocoso. Między opera seria a opera buffa, Toruń: Dom Wydawniczy Duet 2013.

B) REDAKCJE I EDYCJE / EDITORIAL WORKS

1. Neuroestetyka muzyki, red. M. Bogucki, A. Foltyn, P. Podlipniak, P. Przybysz, H. Winiszewska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2013,
2. Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera, red. R.D. Golianek, H. Winiszewska, Poznań: Rhytmos 2015.
3. „Res Facta Nova” nr 16 (25) 2015, red. Marcin Gmys, Ewa Schreiber, Hanna Winiszewska.
4. III Ogólnopolski Zjazd Naukowy Studentów Muzykologii. Materiały pokonferencyjne, red. E. Schreiber, M. Bogucki, H. Winiszewska, Poznań 2012.

C) TŁUMACZENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1. (wspólnie z Marcinem Boguckim, UW): Peter Kivy, Opera jako utwór muzyczny [w:] Peter Kivy i jego filozofia muzyki, red. J. Barska, B. Bogunia, M. Krajewski, A. Wojda, seria Laboratorium Myśli Muzycznej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
[Peter Kivy, Opera as Music [w:] Osmin’s Rage. Philosophical Reflections on Opera, Drama, and Text, Ithaca: Cornell University Press 1999, s. 252-282.]
2. (tekst niepublikowany) Peter Kivy, Dziecięca postać Mozarta jako symbol estetyczny.
[Peter Kivy, Child Mozart as an Aesthetic Symbol [w:] The Fine Art of Repetition: Essays in the Philosophy of Music, Cambridge: Cambridge University Press 1993, s. 200-2013.]

D) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARTICLES AND BOOK CHAPTERS
1. Inspiracje literackie w muzyce czeskiego romantyzmu [w:] m*OST 2010. Oesterreichische Studierenden Tagung für SlawistInnen, red. S. Behensky, München – Berlin – Washington D.C: Verlag Otto Sagner 2012, s. 150–157.
2. Dramma eroicomico, czyli deheroizacja historii [w:] Opera wobec historii, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Toruń: Wydawnictwo MADO, s. 165–182.
3. Inspiracje i zlecenia. Mozart i adresaci jego utworów wokalnych [w:] III Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii. Materiały pokonferencyjne, red. M. Bogucki, E. Schreiber, H. Winiszewska, Poznań 2012, s. 62–72.
4. Jeeves – brytyjski następca Figara [w:] Musical. Poszerzanie pola gatunku, red. J. Maleszyńska, J. Roszak, R. Koschany, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM 2013, s. 13–20.
5. Egzotyzm w XVIII-wiecznej włoskiej operze komicznej [w:] IV Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii. Materiały pokonferencyjne, red. M. Bogucki, M. Krajewski, I. Lindstedt, H. Winiszewska, Warszawa 2013, s. 51–56.
6. Współpraca artystyczna Carla Goldoniego i Baldassare Galuppiego a nowy model libretta opery komicznej [w:] „Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny…”. Studia i szkice o libretcie, red. E. Nowicka i A. Borkowska-Rychlewska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2013, s. 57–72.
7. Voce verdiana w kontekście XIX-wiecznych przemian w estetyce śpiewu solowego [w:] Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera, red. R.D. Golianek, H. Winiszewska, Poznań: Rhytmos, s. 149–168.
8. Opera w filmach Krzysztofa Zanussiego [w:] Polsko-włoskie kontakty filmowe: topika, koprodukcje, recepcja, red. M. Woźniak, A. Miller-Klejsa, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 2014, s. 109–121.
9. Cisibeismo i małżeństwa z rozsądku. Kobiety i mężczyźni w librettach Carla Goldniego [w:] Miłość sprzedajna, red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. Marchel, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Arboretum, s. 157–166.
10. (wspólnie z Magdaleną Bartnikowską), „Hrabia Caramella” czy „Duch z bębnem?” – o tłumaczeniach tytułów operowych [w:] Libretto i przekład, red. E. Nowicka, A. Borkowska-Rychlewska, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2015, s. 199–212.

E) WSTĘPY DO PARTYTUR:
1. Wydanie nutowe Uwertury radosnej Witolda Maliszewskiego (Filharmonia Opolska), 2017.
2. Wydanie nutowe IV symfonii Witolda Maliszewskiego (Filharmonia Opolska), 2017.

F) PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE / JOURNALISM
1. Kopenhaska Partenope, „Opcje” 2010, 2 (79).
2. Max Emanuel Cencic w repertuarze kastratów, „Opcje” 2010, 3-4 (80/81).
3. O, solitude, my sweetest choice, „Opcje” 2010, 3-4 (80/81), s. 179.
4. „Così fan tutte” – Mozart i krawiectwo miarowe, tekst zamieszczony w książce programowej kinowej transmisji opery Così fan tutte z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, red. A. Smuga, Łódź: Filharmonia Łódzka 2014, s. 12-16.

pokój 2.56

Dyżury:
środa, godz. 13.00-14.00

  +48 61 829 13 95

  hanna.winiszewska@amu.edu.pl