default-logo

Henryk Wieniawski and the Bravura Tradition
ed. by M. Jabłonski, D. Jasińska
The Henryk Wieniawski Musical Society, Poznań Society for the Advancelent of the Arts and Sciences,  Poznań 2011
Spis treści

Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki
red. R. D. Golianek, P. Urbański
Rhytmos, Poznań 2010
Spis treści

Bliżej opery. Twórcy – dzieła – konteksty
red. J. Mianowski, R. D. Golianek
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010
Spis treści

Henryk Wieniawski and the 19th Century Violin Schools. Techniques of Playing, Performance Questions of Sources and editorial Issues
ed. by M. Jabłonski, D. Jasińska
The Henryk Wieniawski Musical Society, Poznań 2006
Spis treści

Teatr operowy Stanisława Moniuszki. Rekonesanse
red. M. Jabłoński, E. Nowicka
PTPN , Poznań 2005
Spis treści

Teorie opery. Theories of Opera
ed. M. Jabłoński
PTPN , Poznań 2004
Spis treści

Music in the World of Ideas
ed. H. Geyer, M. Jabłoński, J. Stęszewski
Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 2001
Spis treści

Henryk Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centuries
ed. M. Jabłoński, D. Jasińska
Wydawnictwo Rhytmos, Poznań 2001
Spis treści

Opera polska w XVIII i XIX wieku
red. M. Jabłoński, J. Stęszewski, J. Tatarska
PTPN, Poznań 2000
Spis treści

Mickiewicz i muzyka. Słowa – dźwięki – konteksty
red. T. Brodniewicz, M. Jabłoński, J. Stęszewski
Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 2000
Spis treści

Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku
red. J. Astriab, M. Jabłoński, J. Stęszewski
PTPN , Poznań 1999
Spis treści

Opera polska w XX wieku
red. M. Jabłoński, H. Lorkowska, J. Stęszewski
PTPN , Poznań 1999
Spis treści

Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999. Tradycje, działalność i dokumentacja
red. M. Jabłoński, D. Jasińska, J. Stęszewski
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999
Spis treści

Florian Dąbrowski. Pisma o muzyce
red. M. Jabłoński, J. Stęszewski
PTPN, Poznań 1998
Spis treści

Tadeusz Szeligowski. Wokół twórcy i jego dzieła
Poznań 1998
Spis treści

Context of Musicology 2
red. D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek, M. Jabłoński
Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 1998
Spis treści

Context of Musicology 1
red. D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek, M. Jabłoński
Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 1997
Spis treści

Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych
red. M. Jabłoński, J. Stęszewski
Poznań 1997
Spis treści

Muzyka i totalitaryzm
red. M. Jabłoński, J. Tatarska
Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 1996
Spis treści

Twórczość Gioacchino Rossiniego – w dwusetną rocznicę urodzin
red. M. Jabłoński
Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 1994
Spis treści

Krzysztof Meyer. Od i do kompzytora
red. M. Jabłoński
Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 1994
Spis treści