default-logo

Agnieszka Budzińska-Bennett
Subtilitas Słyszalne i niesłyszalne aspekty motetu ars antiqua
PTPN, Poznań 2015
Spis treści

Beata Michalak
Schulwerk Carla Orffa. Idea muzyki elementarnej i jej recepcja
PTPN, Poznań 2011
Spis treści

Grzegorz Piotrowski
Fortepian ze Sławska. Muzyka w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010
Spis treści

Marlena Wieczorek
Roman Maciejewski – kompozytor pokolenia zgubionego
PTPN, Poznań 2009
Spis treści

Marcin Poprawski
Miejsca niedookreślenia dzieła muzycznego
PTPN, Poznań 2008
Spis treści

Aneta Derkowska
Muzyka i słowo w twórczości Bernadetty Matuszczak
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005
Spis treści

Rafał Ciesielski
Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej dwudziestolecia międzywojennego
PTPN, Poznań 2005
Spis treści

Marlena Wieczorek
Roman Maciejewski, klasyk XX wieku. A 20th Century Classics
Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2004
Spis treści

Grzegorz Piotrowski
Ałła Pugaczowa – Fenomen piosenkarstwa rosyjskiego
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002
Spis treści

Izabela Bogdan
Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI – wiecznym Królewcu
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002
Spis treści