default-logo

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2019/2020

semestr zimowy:: Historia muzyki powszechnej XX i początków XXI wieku (wykład), Historia muzyki polskiej XX i początków XXI wieku (wykład i ćwiczenia), Akustyka muzyczna (wykład i ćwiczenia), Seminarium magisterskie, Seminarium doktorskie

semestr letni: Wykład monograficzny (Serializm w twórczości kompozytorów XX wieku), Seminarium magisterskie, Seminarium doktorskie

Biografia

W 1995 roku ukończyła w trybie indywidualnym muzykologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie pracy pt.: Przemiany harmonii na przełomie XIX i XX wieku w teorii muzyki (promotor: doc. dr Jan Stęszewski), a wcześniej (w 1985 roku) – magisterskie studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym, kierunek – elektrotechnika Politechniki Poznańskiej (praca mgr: Analiza układów cieplnych elektrowni jądrowych z reaktorami PWR i LMFBR, promotor: prof. dr hab. Bolesław Zaporowski). W 1998 roku rozpoczęła pracę na Wydziale Historycznym UAM, gdzie w 2005 roku obroniła pracę doktorską z zakresu muzykologii na temat: Determinanty barwy dźwięku w dwudziestowiecznych technikach kompozytorskich w świetle koncepcji Alberta S. Bregmana (promotor: prof. dr hab. Andrzej Rakowski). W 2014 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie m.in. monografii pt.: Intuicja czy scjentyzm: Stockhausen – Ligeti – Nono – Berio – Xenakis – Grisey (Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2013). Aktualnie jest profesorem uczelnianym w Instytucie Muzykologii UAM. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej oraz członkiem Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wśród zainteresowań i specjalizacji badań znajdują się: historia i analiza polskiej i powszechnej muzyki XX i początków XXI wieku; akustyka muzyczna ze szczególnym uwzględnieniem psychoakustyki; zastosowanie psychologii i badań kognitywnych w muzykologii; zastosowanie nauk ścisłych i techniki w procesach twórczych i analizie muzykologicznej. Swoje badania prezentowała na ponad 40 konferencjach w Polsce i za granicą (Rzym, Lucca, Norwich, Lipsk, Oslo, Saloniki, Caen, Bruksela, Wilno, Albena, Praga, Cluj-Napoca). Jest autorką 3 monografii i ponad 50 innych publikacji.

pokój 2.66

Dyżury:
poniedziałek, godz. 12.00-13.00
wtorek, godz. 14.00-15.00

Dyżur dziekański: wtorek, godz. 15.00-16.00

+48 61 829 14 01

jhj@amu.edu.pl

Publikacje:

monografie (3):

 • Inspirations in reflection and creativeness. Karlheinz Stockhausen – György Ligeti – Luigi Nono – Luciano Berio – Iannis Xenakis, Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing 2015, ss. 201.
 • Intuicja czy scjentyzm: Stockhausen – Ligeti – Nono – Berio – Xenakis – Grisey, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2013, ss. 750.
 • Scena słuchowa muzyki dwudziestowiecznej, Poznań: Rhytmos 2006, ss. 309

 

redakcje (5):

 • Cum debita reverentia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Danucie Jasińskiej, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Hanna Winiszewska, Poznań: Wydawnictwo PTPN 2019.
 • Interdisciplinary Studies in Musicology Special Issue, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Danuta Jasińska, Poznań 2013.
 • Interdisciplinary Studies in Musicology 10, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Piotr Podlipniak, Poznań 2011.
 • Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej 11 (20), red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Maciej Jabłoński, Poznań 2010.
 • Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej 10 (19), red. Michał Bristiger, Justyna Humięcka-Jakubowska, Maciej Jabłoński, Poznań 2008.

 

artykuły/rozdziały w monografiach (37):

 • Le Grand Macabre Györgya Ligetiego i Tragedia dell’ascolto Luigiego Nono problem tożsamości gatunku, w: Cum debita reverentia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Danucie Jasińskiej, red. Justyna Humięcka-Jakubowska, Hanna Winiszewska, Poznań: Wydawnictwo PTPN 2019, s. 154-169.
 • The Acoustic and Temporal Phenomenon of Luigi Nono’s and Luciano Berio’s Vocal-and-Instrumental Works, w: „Musical analysis. History – theory – praxis” vol.5, red. Anna Granat-Janki, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2019, ISBN: 978-83-65473-11-0, s. 357-371.
 • Freedom in music on the example of the works of Karlheinz Stockhausen and Iannis Xenakis, Interdisciplinary Studies in Musicology” 19, (2019), ISSN: 1745-2406, s. 81-94.
 • Twórczość Feliksa Nowowiejskiego w świetle Pism Karola Szymanowskiego, w: Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku, red. Ilona Dulisz, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2019, ISBN: 978-83-8100-128-1, s. 81-91.
 • Inspiracje twórcze w kompozycjach Karlheinza Stockhausena między intuicją a scjentyzmem, w: Architektura muzyki XX wieku: Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, red. Leszek Lorent, ISBN 9788365990082, Warszawa: Chopin University Press 2018, s. 13-38.
 • Saksofony w roli głównej. Estetyczno-warsztatowe inspiracje w dwóch kompozycjach Bogusława Schaeffera, w: II Polski Kongres Saksofonowy, Warszawa: Chopin University Press 2018, s.
 • Dźwięki w przestrzeni wystawienniczej a reakcje percepcyjno-poznawczo-emocjonalne, w: Dziedzictwo: wyobraźnia-zmysły-narzędzia, Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT 2018, s.
 • The problem of intermediality in stage works of Stockhausen, Ligeti and Nono, Interdisciplinary Studies in Musicology” 17, (2017), ISSN: 1745-2406, s. 141-159.
 • Musical representations in the context of music information retrieval and some ideas of the Darmstadt school composers, w: Making Sense of Music: Studies in Musical Semiotics, red. Constantion Maeder, Mark Reybrouck, ISBN 9782875586407, Louvain-la-Neuve: UCL Presses Universitaires de Louvain 2017, s. 153-166.
 • What Are the Philosophical, Aesthetic and Creative Implication of the Activities of Second Musical Avant-Garde?, w: XVI Principles of Music Composing: The Second Half of the 20th the Beginning of the 21st Centuries, red. Rimantas Janeliauskas, Mārtiņš Viļums, Marius Baranauskas, ISSN 2351-5155, Vilnius 2016, s. 9-15.
 • The Reception of Arnold Schönberg’s Ideas in the Interpretation of Florian Dąbrowski w: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Helft 17, ISBN 978-3-926196-74-3, Leipzig: Gudrun Schröder Verlag 2016, 53-61.
 • Electronic Music: A Conceptual Framework for the Problem of Musical Structure and Space, w: History of arts, contemporary arts, performing arts, visual arts, architecture, design, red. Lidia Cristea, Petras Grecevicius, Sanja Nikcevic, Mark Meerovich, Lucio Altarelli, Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 26 August-1 September 2015, ISBN 978-619-7105-30-08, Albena 2015, s. 179-188.
 • Mikrophonie I (1964) by Karlheinz Stockhausen Between Idea and Auditory Image, „International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering” 9 no 7, (2015), ISSN 1307-6892, s. 2216-2225.
 • Electronic music in the perspective of semiotics, Interdisciplinary Studies in Musicology” 14, (2014), ISSN: 1745-2406, s. 258-273.
 • Electronic Music and Sonorism, w: XIV Principles of Music Composing: Sonorism, red. Rimantas Janeliauskas, Mārtiņš Viļums, Marius Baranauskas, ISSN 2351-5155, Vilnius 2014, s. 124-129.
 • Between intuition and science: some examples of electronic music by Iannis Xenakis, w: History of arts, contemporary arts, performing arts, visual arts, architecture, design, red. Lidia Cristea, Petras Grecevicius, Sanja Nikcevic, Mark Meerovich, Lucio Altarelli, Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 3-9 September 2014, ISBN 978-619-7105-30-08, Albena 2014, s. 257-264.
 • Krzysztof Meyer’s Sixth String Quartet, Op. 51 in the light of computer-aided musical analysis, „Interdisciplinary Studies in Musicology Special Issue (2013), s. 173-202.
 • Intuicyjny aspekt procesu komponowania: Stockhausen – Ligeti – Nono – Berio – Xenakis – Grisey, w: Neuroestetyka muzyki, Laboratorium Myśli Muzykologicznej, t. 2, Marcin Bogucki, Adrian Foltyn, Piotr Podlipniak, Piotr Przybysz, Hanna Winiszewska,  Poznań: Wydawnictwo PTPN 2013, 193-223.
 • The Theoretical Conception of Rhythmical Organization and its Practical Manifestation. Some Examples of 20th-century Avant-garde Composers, w: XIII Principles of Music Composing: The Phenomenon of Rhythm, Rimantas Janeliauskas, Mārtiņš Viļums, Marius Baranauskas, ISSN 2351-5155, Vilnius 2013, s. 8-19.
 • „The Future of Music” Johna Cage’a a tendencje modernistyczne w muzyce europejskiej drugiej połowy XX wieku, w: Wokół ciszy. W stulecie urodzin Johna Cage’a,  Magdalena Grajter, Łódź: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im.  Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 2013, s. 31-53.
 • Implementacja strategii twórczych a percepcyjne oczekiwanie słuchacza, „Sztuka i Filozofia” 40 (2012), s. 58-77.
 • Muzyczny namysł między rozumem a kalkulacją, „Muzyka” 2012 nr 2, s. 5-31.
 • Probabilistyczne modelowanie muzyki jako rozwinięcie modelu CBMS Davida Temperleya, „Muzyka” 2011 nr 2, s. 65-92.
 • On certain ‘tools’ for research into the perception and creation of music and the complex ways in which they affect one another , „Interdisciplinary Studies in Musicology 10 (2011), s. 61-75.
 • Spektralizm Gerarda Grisey’a – od natury dźwięku do natury słuchania, „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej”, 11 (20), 2010, s. 191-212.
 • The Ethical and Political Conditions of Musical Activity in Poland after World War II, „Tempo Quarterly” 64 (253) 2010, s. 13-20.
 • Music perception of avant-garde: musical structure and time, w: Proceedings of International Conference: Beyond the Centres: Musical Avant-gardes since 1950 Thessaloniki, Greece, 1-5 July 2010, Thessaloniki 2010, http://btc.web.auth.gr/_assets/_papers/HUMIECKA-JAKUBOWSKA.pdf
 • The spectralism of Gerard Grisey: from the nature of the sound to the nature of listening, „Interdisciplinary Studies in Musicology” 8 (2009), s. 227-251.
 • Mental Representations of Tonal Images in Twentieth-Century Sonoristic Compositions, „Interdisciplinary Studies in Musicology” 7 (2008), s. 185-210.
 • Charakterystyka badań nad barwą dźwięku i barwą w muzyce, „Muzyka” 2008 nr 4, s. 115-127.
 • Some questions about mental representations of the 20th century music, w: Music, senses, body, Proceedings of the International Congress of Musical Signification 9, Roma 2006, red. Dario Martinelli, Roma 2008, s. 212-224.
 • The Physical Properties of Sounds and the Perceptual Qualities that We Experience in 20th. Century Music, w: Proceedings of 15th Nordic Musicological Congress: Voicing, sounding, visualizing, Oslo 2008,
  http://foreninger.uio.no/nmf/NMFL_aug08/Humiecka-Jakubowska/power%20point-oslo.ppt.htm
 • Muzyka Mozarta czy biofeedback? O regulacji rytmów mózgowych, „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej”, 10 (19), 2008, s. 197-211.
 • Wybrane zagadnienia percepcji muzyki w kontekście neurofizjologii człowieka, w: Człowiek- jego bioelektroniczna konstrukcja a percepcja muzyki, A. Adamskiego, Cieszyn 2006, s. 49-59.
 • Styl późny a techniki awangardowe w muzyce drugiej połowy XX wieku, w: Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, t. 2, red. E. Borkowskiej i E. Knapika, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, 235-242.
 • Czy muzykolog może być „nauczycielem muzyki”? Kształcenie pedagogiczne muzykologów, w: Kształcenie nauczycieli w systemie studiów uniwersyteckich, red. B. Barana i L. Horyń, Szczecin 2004, 266-273.
 • Czy restytucja teorii postaci w badaniu percepcji muzyki drugiej połowy XX wieku, „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej”, 7 (16), 2004, s. 89-96.

 

recenzje (artykuły recenzyjne) (3):

 • Licht Karlheinza Stockhausena jako muzyczny teatr świata, „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej”, 13 (22), 2012, s. 263-273.
 • David Huron, Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation, Cambridge 2006, „Muzyka” 2010 nr 4, s. 82-94.
 • Matematyka w służbie analizy muzyki, „Ruch Muzyczny” 2008 nr 26, s. 48-49.

 

publikacje popularnonaukowe (6):

 • Pro Memoria: Maciej Jabłoński, „Muzyka” 2019 nr 2, s. 163-168.
 • Pro Memoria: Jan Maria Stęszewski, „Muzyka” 2017 nr 2, s. 131-138.
 • Schubert i Dvořák w pieśniach, w: Książka Programowa 44. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Wrocław 2009, s. 312-315.
 • Pieśniarstwo z ducha romantyzmu, w: Książka Programowa 44. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Wrocław 2009, s. 218-221
 • Kilka refleksji o muzyce „Strasznego dworu”, w: Stanisław Moniuszko, Straszny dwór, program operowy, Poznań: Teatr Wielki 2007, s. 17-20.
 • Magnetyzm teatru operowego. Opera i dziecko, „Operomania”  3(23) 2006, s. 11 i 15.

link do profilu ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Humiecka-Jakubowska