default-logo
Warunki rekrutacji:

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie stopnia zainteresowania studiami magisterskimi na kierunku muzykologia oraz poziom ogólnej wiedzy humanistycznej. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

limit miejsc: 20

Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Historyczny
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
pokój: 2.56
uwagi: 1 piętro
tel.: 61 829 1395