default-logo

.

Historia muzyki baroku – wykład

Historia muzyki baroku – ćwiczenia

Podstawy analizy muzycznej

Harmonia I

Harmonia II

Formy muzyczne

Technologie informacyjne

.

.

.

.

Historia muzyki powszechnej romantyzmu – ćwiczenia

Historia muzyki powszechnej romantyzmu – wykład

Historia muzyki polskiej romantyzmu – wykład

Historia muzyki polskiej romantyzmu – ćwiczenia

Etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej

Ćwiczenia terenowe etnomuzykologiczne

Konwersatorium specjalistyczne – Warsztat krytyka muzycznego

Konwersatorium specjalistyczne -Historia muzyki ukraińskiej

Konwersatorium specjalistyczne – Muzyka popularna świata

Blok fakultatywny-kierunkowy – Krytyka muzyczna

Blok fakultatywny-kierunkowy – Źródłoznawstwo

.

.

Prawno-ekonomiczne aspekty działalności twórczej

Historia filozofii

.

.

.

Przedmioty fakultatywne:

Muzyka popularna II

Podstawy edytorstwa muzycznego

Praktyka wykonawcza

Style jazzu