default-logo

I rok, I st.
Historia muzyki baroku, prof. UAM dr hab. M. Walter-Mazur – 18.06.2020, godz. 10.00; 23.06.2020, godz. 10.00; egz. popr. 21.09.2020, godz. 10.00

II rok, I st.
Historia muzyki powszechnej romantyzmu, prof. dr hab. R. D. Golianek – 18.06.2020, godz. 10.00; 25.06.2020, godz. 10.00; egz. popr. 22.09.2020, godz. 13.00
Historia muzyko polskiej romantyzmu, prof, UAM dr hab. M. Gmys – 24.06.2020, godz. 11.00; 30.06.2020, godz. 16.00; egz. popr. 08.09.2020, godz. 15.00
Etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej, prof. dr hab. B. Muszkalska – 23.06.2020, godz. 12.30; 26.06.2020, godz. 12.30

I rok, II st.
Analiza dzieła muzycznego: teorie i metody, prof. dr hab. R. D. Golianek – 18.06.2020, godz. 9.00; 25.06.2020, godz. 9.00; egz. popr. 22.09.2020, godz. 13.00
Dzieje myśli o muzyce, prof. dr hab. R. Wieczorek – 19.06.2020, godz. 12.00; 22.06.2020, godz.12.00; egz. popr. 08.09.2020, godz. 12.00
Dzieje myśli o muzyce, prof. UAM dr hab. M. Gmys – 24.06.2020, godz. 16.00; 30.06.2020, godz. 13.00; egz. popr. 08.09.2020, godz. 12.00
Estetyka muzyki, dr E. Schreiber – 23.06.2020, godz. 12.00; 29.06.2020, godz. 12.00; egz. popr. 16.09.2020, godz. 12.00
Muzyka w przestrzeni społecznej, dr E. Schreiber – 17.06.2020, godz. 12.00; 26.06.2020, godz. 12.00; 15.09.2020, godz. 12.00