default-logo

I rok, I st.
prof. UAM dr hab. J. Humięcka-Jakubowska, prof. UAM dr hab. P. Podlipniak – Akustyka muzyczna, 05.02.2019, godz. 10.00; 11.02.2019, godz. 10.00
prof. UAM dr hab. P. Podlipniak, dr Ł. Smoluch – Wprowadzenie do muzykologii, 07.02.2019, godz.11.00; 08.02.2019, godz. 11.00
prof. dr hab. R. Wieczorek – Historia muzyki średniowiecza i renesansu, 01.02.2019, godz. 10.00; 04.02.2019, godz.10.00

II rok, I st.
prof. UAM dr hab. M. Gmys – Historia muzyki klasycyzmu, 06.02.2019, godz. 17.00; 13.02.2019, godz. 12.00
prof. dr hab. R. Wieczorek, prof. UAM dr hab. A. Mądry – Historia muzyki staropolskiej, 01.02.2019, godz.16.00; 04.02.2019, godz. 16.00

III rok, I st.
prof. UAM dr hab. J. Humięcka-Jakubowska, prof. UAM dr hab. M. Gmys – Historia muzyki polskiej XX i początków XXI wieku, 06.02.2019, godz. 12.00; 08.02.2019, godz. 12.00
prof. UAM dr hab. J. Humięcka-Jakubowska – Historia muzyki powszechnej XX i początków XXI wieku, 04.02.2019, godz. 10.00; 07.02.2018, godz. 10.00

I rok, II st.
dr hab. P. Podlipniak – Psychologia muzyki, 06.02.2019, godz. 11.00; 12.02.2019, godz. 11.00
dr hab. P. Podlipniak, dr H. Winiszewska – Metodologia badań muzykologicznych, 01.02.2019, godz. 11.00; 04.02.2019, godz. 11.00
prof. dr hab. R. D. Golianek – Historia opery (specj. operol.), 18.02.2019, godz. 09.00; 19.02.2019, godz. 09.00