default-logo

Harmonogram sesji – link

I rok, I st.
Historia muzyki baroku, prof. UAM dr hab. M. Walter-Mazur –

II rok, I st.
Historia muzyki powszechnej romantyzmu, prof. dr hab. R. D. Golianek –
Historia muzyko polskiej romantyzmu, prof, UAM dr hab. M. Gmys –
Etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej, prof. dr hab. B. Muszkalska –

I rok, II st.
Analiza dzieła muzycznego: teorie i metody, prof. dr hab. R. D. Golianek –
Dzieje myśli o muzyce, prof. dr hab. R. Wieczorek –
Dzieje myśli o muzyce, prof. UAM dr hab. M. Gmys –
Estetyka muzyki, dr E. Schreiber –
Muzyka w przestrzeni społecznej, dr E. Schreiber –