default-logo

I rok, I st.
prof. UAM dr hab. J. Humięcka-Jakubowska – Akustyka muzyczna, 04.02.2020, godz. 10.00; 18.02.2020, godz. 10.00
prof. UAM dr hab. P. Podlipniak – Wprowadzenie do muzykologii, 05.02.2020, godz. 10.00; 19.02.2020, godz. 10.00
prof. dr hab. R. Wieczorek – Historia muzyki średniowiecza i renesansu, 07.02.2020, godz. 10.00; 17.02.2020, godz. 10.00

II rok, I st.
prof. UAM dr hab. M. Gmys – Historia muzyki klasycyzmu, 04.02.2020, godz. 13.00; 06.02.2020, godz. 13.00
prof. dr hab. R. Wieczorek – Historia muzyki staropolskiej, 06.02.2020, godz. 10.00; 18.02.2020, godz. 10.00

III rok, I st.
prof. UAM dr hab. J. Humięcka-Jakubowska – Historia muzyki polskiej XX i początków XXI wieku, 06.02.2020, godz. 10.00; 20.02.2020, godz. 10.00
prof. UAM dr hab. J. Humięcka-Jakubowska – Historia muzyki powszechnej XX i początków XXI wieku, 03.02.2020, godz. 10.00; 17.02.2020, godz. 10.00

I rok, II st.
prof. UAM dr hab. P. Podlipniak – Psychologia muzyki, 03.02.2020, godz. 11.00; 17.02.2020, godz. 11.00
prof. UAM dr hab. P. Podlipniak – Metodologia badań muzykologicznych, 06.02.2020, godz. 11.00; 20.02.2020, godz. 11.00