default-logo

I rok, I st.
prof. UAM dr hab. M. Walter-Mazur, prof. UAM dr hab. A. Mądry – Historia muzyki baroku, 13.06.2019, godz. do ustalenia (termin 0); 19.06.2019, godz. 12.00, 24.06.2019, godz. 10.00; egz. popr. 20.09.2019, godz. 11.00

II rok, I st.
prof. dr hab. R. D. Golianek – Historia muzyki powszechnej romantyzmu, 17.06.2019, godz. 14.00 (termin 0); 25.06.2019, godz. 14.00; 27.06.2019, godz. 14.00; egz. popr. kolokwium 25.09.2019, godz. 13.00; egzamin 25.09.2019, godz. 14.00
prof. UAM dr hab. M. Gmys – Historia muzyki polskiej romantyzmu, 21.06.2019, godz. 15.00; 26.06.2019, godz. 12.00; ezg. popr. 26.09.2019, godz. 11.00
prof. dr hab. B. Muszkalska – Etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej, 18.06.2019, godz. 12.00

I rok, II st.
prof. dr hab. R. D. Golianek – Analiza dzieła muzycznego:teorie i metody, 17.06.2019, godz. 14.00 (termin 0); 25.06.2019, godz. 14.00; 27.06.2019, godz. 14.00; egz. popr. 25.09.2019, godz. 15.00
dr E. Schreiber – Estetyka muzyki, 19.06.2019, godz. 14.00; 28.06.2019, godz. 14.00; egz. popr. 24.09.2019, godz. 14.00
dr E. Schreiber – Muzyka w przestrzeni społecznej, 18.06.2019, godz. 14.00; 24.06.2019, godz. 14.00; egz. popr. 25.09.2019, godz. 14.00
prof. dr hab. R. Wieczorek, prof. UAM dr hab. M. Gmys – Dzieje myśli o muzyce, 21.06.2019, godz. 12.00; 26.06.2019, godz. 15.00; egz. popr. 27.09.2019, godz. 12.00