default-logo

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2020/2021

semestr zimowy: Wprowadzenie do metodologii muzykologii (konwersatorium), konwersatorium specjalistyczne (Warsztat krytyka muzycznego), Zasady muzyki (ćwiczenia)

semestr letni: konwersatorium specjalistyczne (Warsztat krytyka muzycznego), Harmonia (ćwiczenia)

Biografia

Doktor muzykologii i absolwentka studiów polonistycznych (literaturoznawstwo, specjalizacja: dziennikarstwo i public relations) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2015 uzyskała dyplom magisterski z filologii polskiej (Moda na jazz. O polskiej krytyce jazzowej lat 1956–1976, promotor: dr hab. Joanna Maleszyńska), a w 2016 z muzykologii („Czarodziejska góra” Pawła Mykietyna – aspekty literackie, muzyczne i teatralne dzieła promotor: prof. UAM dr hab. Marcin Gmys). W ramach studiów muzykologicznych studiowała także na Karl-Franzens-Universität w Grazu (stypendium Erasmus, semestr zimowy 2013/2014).  W 2020 roku obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną: „Słuchane na ostro”. Andrzej Chłopecki jako muzykolog, krytyk, radiowiec i promotor nowej muzyki (promotor: prof. UAM dr hab. Marcin Gmys).

Jest członkiem redakcji czasopisma internetowego MEAKULTURA.pl oraz Fundacji MEAKULTURA, gdzie realizuje różnorodne działania związane z popularyzacją muzyki oraz promocją polskich artystów i kompozytorów. Pracowała także w Polskim Wydawnictwie Muzycznym jako specjalistka ds. promocji i edukacji. Wśród jej głównych zainteresowań badawczych znajduje się krytyka muzyczna w obrębie muzyki XX i XXI wieku, socjologia muzyki, zwłaszcza problematyka recepcji muzyki współczesnej, a także zagadnienia z pogranicza muzykologii i językoznawstwa (językowe sposoby opisu muzyki).

Publikacje:

artykuły w czasopismach naukowych:

In Search of Values in Contemporary Music – Andrzej Chłopecki’s Music Criticism, “Lithuanian Musicology” 2019, t. 20, Lithuanian Academy of Music and Theatre, Vilnius, s. 62–67.

Uchem krytyka. Idiom kompozytorski Pawła Szymańskiego w ujęciu Andrzeja Chłopeckiego, „Res Facta Nova” 20 (29) 2019, s. 29–40. 

Idiomatic features of the compositional style of Paweł Mykietyn in the opera Czarodziejska góra [The magic mountain] – a reconnaissance, ‚Interdyscyplinary Studies in Musicology’ 16, red. E. Schreiber, W. Nowak, UAM–PTPN, Poznań 2016, s. 9–25. 

Nowa muzyka w Poznaniu. O Festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna w latach 2011–2015, „Res Facta Nova” 2015 nr 16 (25), s. 139–169.

redakcje:

Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918-2018), wg koncepcji Marleny Wieczorek, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Małgorzata Gamrat, Magdalena Nowicka-Ciecierska, Marlena Wieczorek, Fundacja MEAKULTURA, Gliwice 2018.

Mania, M. Gardoń-Preinl, Czytanie a vista w szkole muzycznej II stopnia, red. Magdalena Nowicka-Ciecierska, część 1, PWM 2018.

(współpraca) Edvard Grieg and His Times / Edvard Grieg i jego czasy, red. W. Stępień, współpraca: Aneta Derkowska, Marcin Jaworowicz, Magdalena Nowicka, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2016.

publikacje popularnonaukowe:

Alfabet życia i twórczości Mieczysława Karłowicza, publikacja na stronie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, 02.12.2019, https://pwm.com.pl/pl/aktualnosci/szczegoly/3459669,mieczyslaw-karlowicz-grudniowym-kompozytorem-miesiaca.html.

Konferencja Marketing w Kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 14.03.2019, http://meakultura.pl/rekomendacje/konferencja-marketing-w-kulturze-komunikacja-trendy-praktyka-2146.

Sylwetki kompozytorskie: Jerzy Petersburski; Marta Ptaszyńska, w: Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918-2018), wg koncepcji Marleny Wieczorek, redakcja Beata Bolesławska-Lewandowska, Małgorzata Gamrat, Magdalena Nowicka-Ciecierska, Marlena Wieczorek, wydawca: Fundacja MEAKULTURA, Gliwice 2018, s. 263–265, 269–271.

Opera jest i zawsze była teatrem. Wywiad z Renatą Borowską-Juszczyńską, blog „Save the Music”, 2018-09-18, http://savethemusic.eu/aktualnosci/opera-jest-i-zawsze-byla-teatrem-wywiad-z-renata-borowska-juszczynska-81.

Kiedy muzyka jest bohaterem filmu, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 2018-09-17, http://meakultura.pl/artykul/kiedy-muzyka-jest-bohaterem-filmu-2053.

Muzyka – wspólne dobro, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 2018-06-30, http://meakultura.pl/artykul/muzyka-wspolne-dobro-2018.

Pokolenie muzycznych indywidualności, artykuł opublikowany w ramach cyklu „Niepodległa”, „Muzyka w mieście” nr 4 (66), kwiecień 2018, s. 15–19. 

Zasadą jest tylko dobre granie. Rozmowa z Januszem Wojtarowiczem, Edukacyjny Magazyn Muzyczny PWM „Scala” nr 9, marzec 2018, s. 13–15. 

W dawnym i nowym stylu. 47. Poznańska Wiosna Muzyczna, „Glissando”, wyd. online z dnia 17.04.2018, http://glissando.pl/aktualnosci/w-dawnym-i-nowym-stylu-47-poznanska-wiosna-muzyczna.

Muzyk i jego instrument – instrument i jego muzyk. Wizerunek kontrabasisty w prozie Philipa-Dimitri Galása i Patricka Süskinda, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, nr 269, 2018-05-29, http://meakultura.pl/artykul/muzyk-i-jego-instrument-instrument-i-jego-muzyk-wizerunek-kontrabasisty-w-prozie-philipa-dimitri-galasa-i-patricka-suskinda-1996.

„Zbyt wiele tekstów akademickich traktuje o tym, jak badać muzykę popularną, zamiast ją po prostu badać”. Wywiad z Mariuszem Gradowskim, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, nr 266, 2018-03-29, http://meakultura.pl/artykul/zbyt-wiele-tekstow-akademickich-traktuje-o-tym-jak-badac-muzyke-popularna-zamiast-ja-po-prostu-badac-wywiad-z-mariuszem-gradowskim-1979.

„Żeby grać muzykę współczesną, trzeba mieć bardzo dobry warsztat klasyczny”. Wywiad z Barbarą Borowicz (współautorka wywiadu: Ewa Schreiber), MEAKULTURA ISSN 2299:1255, nr 267, 2018-04-30, http://meakultura.pl/artykul/zeby-grac-muzyke-wspolczesna-trzeba-miec-bardzo-dobry-warsztat-klasyczny-wywiad-z-barbara-borowicz-1986.

Kuchnia ostatniego krytyka, „Ruch Muzyczny” nr 9/2017, s. 13–15.

Nie ma sensu mówić o ważnych rzeczach w nieciekawy dla czytelnika sposób. Wywiad z Sheilą Hayman (współautorka: Olena Prokhorets), blog „Save the Music”, 2017-09-16, http://savethemusic.eu/aktualnosci/nie-ma-sensu-mowic-o-waznych-rzeczach-w-nieciekawy-dla-czytelnika-sposob-57.

Henryk Wars – Pierwszy Polak w Hollywood, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 2017-10-18, http://meakultura.pl/artykul/henryk-wars-pierwszy-polak-w-hollywood-1896.

Najwięcej radości w życiu dają mi moje skrzypce, blog „Save the Music”, 2017-07-26, http://savethemusic.eu/aktualnosci/najwiecej-radosci-w-zyciu-daja-mi-moje-skrzypce-45. 

Chick Corea Trio w krakowskim ICE, blog „Save the Music”, 2017-06-19, http://savethemusic.eu/aktualnosci/chick-corea-trio-w-krakowskim-ice-38. 

„Za każdym razem, kiedy przychodzę do Filharmonii na Warszawską Jesień, wpatruję się w balkon, z którego zwykle relacjonował koncerty, by sprawdzić, czy już jest na swoim stanowisku…”. Wywiad z Beatą Chłopecką, MEAKULTURA ISSN 2299:1255 nr 261, 2017-09-16, http://meakultura.pl/artykul/za-kazdym-razem-kiedy-przychodze-do-filharmonii-na-warszawska-jesien-wpatruje-sie-w-balkon-z-ktorego-zwykle-relacjonowal-koncerty-by-sprawdzic-czy-juz-jest-na-swoim-stanowisku-wywiad-z-beata-chlopecka-1873.

Festiwale Andrzeja Chłopeckiego, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 31.10. 2019, http://meakultura.pl/publikacje/festiwale-andrzeja-chlopeckiego-2071.

„W operze współczesnej zachwycająca jest jej różnorodność”. Rozmowa z Agatą Zubel, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 2016-10-17, http://meakultura.pl/artykul/w-operze-wspolczesnej-zachwycajaca-jest-jej-roznorodnosc-rozmowa-z-agata-zubel-1651.

W oparach opery – relacja z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień, cz. 2 (współautorki: Karolina Dąbek, Paulina Zgliniecka), MEAKULTURA ISSN 2299-1255, 2016-10-16, http://meakultura.pl/artykul/w-oparach-opery-relacja-z-miedzynarodowego-festiwalu-muzyki-wspolczesnej-warszawska-jesien-1649.

Moda na jazz. O początkach polskiej krytyki jazzowej, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 03.01.2016, http://meakultura.pl/publikacje/moda-na-jazz-o-poczatkach-polskiej-krytyki-jazzowej-1415.

Nowości na 45. Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 01.04.2016, http://meakultura.pl/recenzje/nowosci-na-45-poznanskiej-wiosnie-muzycznej-1493.

Energia nowej muzyki, „Ruch Muzyczny” 2016 nr 4, s. 50–51.

Różne oblicza Arvo Pärta – Nostalgia Festival 2015 (współautorka: Iwona Granacka),MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 27.10.2015, http://meakultura.pl/recenzje/rozne-oblicza-arvo-parta-nostalgia-festival-2015-1358.

Buchowska i Tchorzewski. Polska muzyka na wiolonczelę i fortepian, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 28.12.2015, http://meakultura.pl/recenzje/buchowska-i-tchorzewski-polska-muzyka-na-wiolonczele-i-fortepian-1409.

Aleksander Dębicz – Cinematic Piano, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 19.07.2015, http://meakultura.pl/recenzje/aleksander-debicz-cinematic-piano-1246.

„Muzyka to podstępna bestia, która z ukrycia steruje emocjami” – wywiad z Lidią Zielińską (współautor: Damian Nowicki), MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 28.02.2015, http://www.meakultura.pl/wywiady/muzyka-to-podstepna-bestia-ktora-z-ukrycia-steruje-emocjami-wywiad-z-lidia-zielinska-1150.

Rozmowy o festiwalu. Marcin Trzęsiok et consortes, Seminarium Krytyki Muzycznej, 58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, red. M. Ćwiek, Warszawska Jesień, Warszawa 2015.

Zabobony gasnącego stulecia. Kontynuacje, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, nr 261. 2017-09-16, http://meakultura.pl/artykul/andrzej-chlopecki-zabobony-gasnacego-stulecia-kontynuacje-1874. 

Barwne jazzu początki – recenzja książki Krzysztofa Karpińskiego „Był jazz. Krzyk jazz-bandu w międzywojennej Polsce, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 19.01.2015, http://www.meakultura.pl/recenzje/barwne-jazzu-poczatki-recenzja-ksiazki-krzysztofa-karpinskiego-byl-jazz-krzyk-jazz-bandu-w-miedzywojennej-polsce-1128. 

Pianista-geniusz, czyli o występach Rubinsteina w Carnegie Hall, MEAKULTURA ISSN 2299:1255 21.08.2014, http://www.meakultura.pl/recenzje/pianista-geniusz-czyli-o-wystepach-rubinsteina-w-carnegie-hall-993. 

„Yoko i John. Dni, których nie zapomnę”, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 27.08.2013, http://t.meakultura.pl/recenzje/yoko-i-john-dni-ktorych-nie-zapomne-641.

Nieznana rodzina sławnego skrzypka, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 02.11.2015, http://meakultura.pl/publikacje/nieznana-rodzina-slawnego-skrzypka-1364.

Ptakova, czyli „Epka” na dobry początek, MEAKULTURA ISSN 2299:1255,10.07.2014, http://www.meakultura.pl/recenzje/ptakova-czyli-epka-na-dobry-poczatek-962.

Festiwal Transatlantyk – spotkania z twórcami muzyki filmowej (współautorka: Ewa Chorościan), MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 21.08.2014, http://www.meakultura.pl/recenzje/festiwal-transatlantyk-spotkania-z-tworcami-muzyki-filmowej-patronat-medialny-meakultury-994.

Nostalgia na dwa głosy (współautorka: Ewa Chorościan), MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 27.10.2014, http://www.meakultura.pl/recenzje/nostalgia-na-dwa-glosy-1058.

 „Czwarty raz oznacza zmianę dyrygenta” – wywiad z Jerzym Maksymiukiem, 17.10.2014, http://www.meakultura.pl/wywiady/czwarty-raz-oznacza-zmiane-dyrygenta-wywiad-z-jerzym-maksymiukiem-1072.

„Od lat jestem buntownikiem i męczy mnie konserwatyzm”. Rozmowa z Władysławem Komendarkiem, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 12.06.2014, http://www.meakultura.pl/wywiady/od-lat-jestem-buntownikiem-i-meczy-mnie-konserwatyzm-rozmowa-z-wladyslawem-komendarkiem-943.

Speaking Concerts, czyli edukacja muzyczna w filharmonii, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 26.07.2014, http://www.meakultura.pl/recenzje/speaking-concerts-czyli-edukacja-muzyczna-w-filharmonii-968.

 „She’s a music machine” – sylwetka Grażyny Auguścik, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 17.10.2014, http://meakultura.pl/kosmopolita/shes-a-music-machine-sylwetka-grazyny-auguscik-1049.

Uczestnicy warsztatów z MeaKulturą o koncertach (współautorzy: Anna Bartyzel, Marta, Baszterda, Ewa Chorościan, Irmina Kalotka, Ewa Schreiber), 23-25/10/2014, Nostalgia Festival Poznań, http://2014.nostalgiafestival.pl/pl/news/uczestnicy-warsztatow-z-meakultura-o-koncertach.

Fortepianowy rozdźwięk pomiędzy Elliottem Carterem, a Tigranem Mansurianem – relacje z koncertu Macieja Grzybowskiego (współautorki: Ewa Chorościan, Irmina Kalotka), 23-25.10.2014, Nostalgia Festival Poznań, http://2014.nostalgiafestival.pl/pl/news/fortepianowy-rozdzwiek-pomiedzy-elliottem-carterem-a-tigranem.

Jazz alternatywą dla szarości PRL-u?, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 23.07.2013, http://meakultura.pl/publikacje/jazz-alternatywa-dla-szarosci-prl-u-627.

Muzyczne impresje Markiewicza, MEAKULTURA ISSN 2299:1255, 2013-09-06, http://meakultura.pl/artykul/muzyczne-impresje-markiewicza-693.

redakcje numerów czasopism popularnonaukowych:

Czego potrzeba, by powstała muzyka? (współautorka: Aleksandra Bliźniuk, wydanie 269: 2018-05-29). Pełna zawartość numeru dostępna pod adresem: http://meakultura.pl/meandry/czego-potrzeba-by-powstala-muzyka-2009, ISSN 2299:1255, 2013-09-06.

Młodzi popularnie o muzyce (muzyce (współautorka: Ewa Chorościan, wydanie 266: 2018-03-30). Pełną zawartość numeru dostępna pod adresem: http://meakultura.pl/meandry/mlodzi-popularnie-o-muzyce-1980, ISSN 2299:1255, 2013-09-06.

Dlaczego i jak sądzimy, czyli krytyka muzyczna pod lupą (wydanie: 261, 2017-09-16). Pełna zawartość numeru dostępna pod adresem: http://meakultura.pl/meandry/dlaczego-i-jak-sadzimy-czyli-krytyka-muzyczna-pod-lupa-1875, ISSN 2299:1255, 2013-09-06. 

O operze współczesnej (wydanie nr 257: 17.10.2017). Pełna zawartość numeru dostępna pod adresem: http://meakultura.pl/aktualnosci/opera-wspolczesna-numer-specjalny-1654, ISSN 2299:1255, 2013-09-06.

Edukacyjny Magazyn Muzyczny PWM „Scala” nr 9, marzec 2018, ISSN 2299-6702.

pokój

Dyżury:
środa, godz. 10.30-12.00

(w okresie nauki zdalnej osoby chcące skorzystać z dyżuru proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy)

magda.nowicka@amu.edu.pl