default-logo

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2020/2021

semestr zimowy: Zasady muzyki – ćwiczenia, Historia muzyki staropolskiej – ćwiczenia

semestr letni: Historia muzyki baroku – ćwiczenia, Podstawy edytorstwa muzycznego – konwersatorium, Praktyka wykonawcza – konwersatorium, Ćwiczenia terenowe źródłoznawcze

Biografia

Doktor muzykologii, pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku adiunkta. W roku 2008 ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska „Musica poetica” Joachima Burmeistra w kontekście niemieckiej teorii muzyki późnego renesansu, promotor: prof. dr hab. Ryszard Wieczorek). W roku 2020 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską (Twórczość religijna Josepha Ignatza Schnabla w kontekście przemian stylistycznych muzyki przełomu XVIII i XIX wieku, promotor: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek), której temat zadecydował o kierunku dalszych zainteresowań badawczych autora. Koncentrują się one z jednej strony na katolickiej muzyce religijnej XVIII i XIX wieku, z drugiej zaś na szerzej pojętej kulturze muzycznej Śląska tego okresu. Odkrycie w trakcie przeprowadzanej kwerendy źródłowej kilku nieznanych śląskich kolekcji muzykaliów przyczyniło się do porzeszenia owego obszaru o problematykę dawnych źródeł muzycznych.

Odrębny zakres zainteresowań badawczych, nawiązujący do wcześniejszych studiów Mariusza Urbana na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (praca dyplomowa Brzmienia rysunku obroniona w roku 2000), stanowi szeroko rozumiana problematyka korelacji między muzyką a sztukami plastycznymi.

Obecnie Mariusz Urban jest mieszkańcem Nowogrodźca na Dolnym Śląsku, gdzie pełni funkcję organisty.

Publikacje

  • Katalog muzykaliów zgromadzonych na chórze kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu, publikacja on-line na stronie Instytutu Muzyki i Tańca we Warszawie, Warszawa 2012 [http://imit.org.pl/uploads/KATALOG.pdf]
  • Joseph Ignatz Schnabel – kompozytor i organizator życia muzycznego Wrocławia w pierwszej połowie XIX wieku, w: Jan Harasimowicz (red.), Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku (Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław 4-7 października 2011 r.), Wrocław 2015, s. 143-146.

 
Referaty, komunikaty 

  • Referat Niebezpieczeństwa ekfrazy (Muzyka – Obraz – Przestrzeń, Sympozjum dedykowane Zygmuntowi Krauze na 70-lecie, Łódź 2008)
  • Komunikat Nieznane źródła z Wrocławia (Ogólnopolska Konferencja Źródłoznawcza, Poznań 2011)
  • Referat Joseph Ignatz Schnabel – Śląski Haydn (Międzynarodowa Konferencja Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku, Wrocław 2011)
  • Referat Śladami zapomnianych dźwięków (IV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Muzyka u J. I. Schnabla, Nowogrodziec 2012)
  • Referat Joseph Ignatz Schnabel – Boży kapelmistrz (Międzynarodowy Dzień Seniora, Nowogrodziec 2012)
  • Referat Utwory Josepha Ignatza Schnabla w zbiorach muzykaliów chóru dawnego kościoła pw. św. Macieja we Wrocławiu (VI Międzynarodowe Sympozjum i Warsztaty dla Organistów Liturgiczna muzyka organowa kompozytorów śląskich. Repertuar – wykonawstwo – zastosowanie, Wrocław 2012)
  • Referat Utwory Josepha Ignatza Schnabla w zbiorze muzykaliów zgromadzonych na chórze Kościoła Uniwersyteckiego we Wrocławiu (Polsko-Czeska Konferencja Naukowa Józef Ignacy Schnabel i jego epoka, w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Muzyka u J. I. Schnabla, Nowogrodziec 2017)
  • Referat „Opera w Kościele” – kryzys muzyki liturgicznej Kościoła katolickiego na przełomie XVIII i XIX wieku w kontekście świadectw z epoki (Sympozjum historyków muzyki XIX wieku, Warszawa 2019)

pokój

Dyżury:
wtorek: 15.00 – 16.00
piątek: 15.00 –16.00

(w okresie nauki zdalnej osoby chcące skorzystać z dyżuru proszeni są o wcześniejszy kontakt mailowy)

mariusz.urban@amu.edu.pldaline@wp.pl