Aktualności


Podział roku akademickiego 2016/2017

Semestr zimowy (I):

1. Okres zajęć dydaktycznych od 4.10.2016 do 1.02.2017

2. Wakacje zimowe od 22.12.2016 do 2.01.2017

3. Zimowa sesja egzaminacyjnai przerwa międzysemestralna od 2.02.2017 do 19.02.2017

Semestr letni (II):

1. Okres zajęć dydaktycznych od 20.02.2017 do 14.06.2017

2. Wakacje wiosenne od 14.04.2017 do 18.04.2017

3. Letnia sesja egzaminacyjna od 16.06.2017 do 30.06.2017

4. Sesja egzaminacyjna poprawkowa od 04.09.2017 do 17.09.2017

 

SEMINARIUM EDYTORSTWA MUZYCZNEGO 2017

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zaprasza na drugą odsłonę Seminarium Edytorstwa Muzycznego, które odbędzie się w Radziejowicach w dniach 2-6 października 2017 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 lipca.

Seminarium skierowane jest do absolwentów magisterskich studiów z zakresu muzykologii 

lub teorii muzyki, a także osób zajmujących się zawodowo redakcją materiałów nutowych, zainteresowanych edytorstwem muzycznym, pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym temacie i planujących związanie swojej kariery zawodowej z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Zajęcia poprowadzą doświadczeni polscy muzykolodzy, redaktorzy i wydawcy. 

Rekrutacja przebiegać będzie w dwóch etapach:

Etap I: 

Do dnia 31 lipca 2017 roku na adres seminarium@pwm.com.pl należy przesłać zgłoszenia obejmujące:

krótkie CV z danymi kontaktowymi, 

list motywacyjny, 

rekomendacje dwóch pracowników naukowych. 

Spośród przesłanych zgłoszeń wyłoniona zostanie grupa osób, która otrzyma testowy materiał nutowy do próbnej korekty/redakcji. Osoby, które najlepiej wykonają powierzone zadanie, zostaną zaproszone do wzięcia udziału w tygodniowym Seminarium Edytorstwa Muzycznego, które odbędzie się w dniach 2-6 października 2017 roku w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.edytorstwo.pwm.com.pl 

w dniu 17 sierpnia 2017 roku.

Organizatorzy zapewniają:

zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania seminarium,

publikacje PWM oraz NIFC dotyczące tematyki seminarium,

zaświadczenie o udziale w Seminarium wraz ze szczegółowym wykazem liczby godzin.

Etap II:

Uczestnicy kursu, którzy wykażą się szczególnie dużymi umiejętnościami i zaangażowaniem podczas pierwszego etapu Seminarium Edytorstwa Muzycznego, zostaną zaproszeni 

do współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. 

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu przejdą 4-tygodniowe intensywne szkolenie, które odbędzie się na przełomie października i listopada 2017 roku w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. Program szkolenia obejmować będzie m.in. pracę 

ze źródłami muzycznymi, zagadnienia adiustacji, korekty i redakcji tekstów nutowych 

i słownych, podstawy obsługi programów do edycji nut, a także wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, księgowości i innych obszarów działalności Wydawnictwa. 

Oferujemy:

perspektywę różnych form współpracy z prestiżową instytucją wydawniczą,

udział w realizacji istotnych przedsięwzięć wydawniczych w zakresie utrwalania 

i upowszechniania polskiego dziedzictwa kultury muzycznej,

możliwości rozwoju i współpracę z najwybitniejszymi polskimi redaktorami, muzykologami, wydawcami, autorami i kompozytorami.

Seminarium Edytorstwa Muzycznego finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo muzyki polskiej czasu rozbiorów”.

Partnerami przedsięwzięcia są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.edytorstwo.pwm.com.pl 

Sprawy studenckie

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Szkolnictwo Wyższe - Sprawy studentów i doktorantów.

 


Aktualizacja: 19.07.2017