Aktualności


Podział roku akademickiego 2017/2018

Semestr zimowy (I):

1. Okres zajęć dydaktycznych od 3.10.2017 do 31.01.2018

2. Wakacje zimowe od 21.12.2017 do 2.01.2018

3. Zimowa sesja egzaminacyjnai przerwa międzysemestralna od 1.02.2018 do 21.02.2018

Semestr letni (II):

1. Okres zajęć dydaktycznych od 22.02.2018 do 21.06.2018

2. Wakacje wiosenne od 30.03.2018 do 3.04.2018

3. Letnia sesja egzaminacyjna od 22.06.2018 do 4.07.2018

4. Sesja egzaminacyjna poprawkowa od 03.09.2018 do 16.09.2018

 

Spotkanie studentów I roku z pracownikami Instytutu Muzykologii

Spotkanie studentów I roku muzykologii z pracownikami Instytutu Muzykologii odbędzie się 2 października 2017 r. o godz. 15.00 w sali 2.124

Sprawy studenckie

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Szkolnictwo Wyższe - Sprawy studentów i doktorantów.

 

E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2

Na platformie Moodle dostępne są materiały do nauki własnej z języka angielskiego na poziomie A1-A2. Powyższe materiały przeznaczone są przede wszystkim dla studentów I roku studiów, ale mogą korzystać z nich również studenci wyższych lat studiów oraz pracownicy.
 „E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2” to zestaw 28 partii materiału (Units), którego celem jest pomoc studentom UAM w przypomnieniu i utrwaleniu gramatyki i słownictwa angielskiego. Materiał ten ma ułatwić studentom I roku studiów udział w późniejszych zajęciach na poziomie A2 – już pod opieką lektora ze Szkoły Językowej UAM.
 Organizacja materiału:
Na platformie Moodle pod adresem: www.elearning.amu.edu.pl dostępny jest zestaw 28 partii materiału.
Na każdą partię materiału składa się
·    tekst do czytania;
·    film video;
·    transkrypt filmu;
·    ćwiczenia słownikowe;
·    ćwiczenia gramatyczne.
Ponadto kurs został zaopatrzony w interaktywny słowniczek terminów pojawiających się w zamieszczonych tu materiałach.
Tematyka każdego tekstu oraz filmu jest bezpośrednio związana z Poznaniem. W ten sposób chcemy niejako oprowadzić naszych studentów – w większości studentów I roku – po Poznaniu.
 Logowanie do kursu:
1.    Należy wejść na stronę: www.elearning.amu.edu.pl, wybrać: Szkoła Językowa UAM, 
a następnie kurs: E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2.
2.    Logowanie do kursu na platformie Moodle odbywa się z wykorzystaniem loginu i hasła do poczty uniwersyteckiej (login: adres do poczty, hasło: hasło do poczty (USOS)).

Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

W dniu 9 października 2017 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2017/2018. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów. 

Po zalogowaniu studenci widzą w systemie wykaz lektoratów języków obcych obowiązujących na poszczególnych wydziałach.

Testy diagnozujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:

- języka angielskiego,

- języka francuskiego,

- języka hiszpańskiego,

- języka niemieckiego,

- języka rosyjskiego,

- języka włoskiego.

Test diagnozujący studenci powinni wykonać do końca października br.

Logowanie do testów diagnozujących:

1. Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl;

2. Logowanie na test diagnozujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do konta studenckiego w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);

3. Po zalogowaniu należy wybrać kurs „Testy diagnozujące”, wskazać żądany język, a następnie rozwiązać test składający się ze 100 pytań. 

Dodatkowe informacje na temat testów diagnozujących:

Celem testu diagnozującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Przystąpienie do testu diagnozującego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 

Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są testowane umiejętności rozumienia ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego. 

W każdej części testu zadania ułożone są według stopnia trudności – od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Za cały test można uzyskać 100 punktów – 1 punkt za każde zadanie. Po zakończeniu testu, na podstawie liczby uzyskanych punktów, zostaną przedstawione informacje o konkretnym poziomie zaawansowania oraz zalecenia, które pozwolą rozpocząć zajęcia w semestrze letnim na odpowiednim poziomie. 

UWAGA:

Test diagnozujący nie służy przyporządkowaniu studentów do grup językowych na lektoratach. 

Pod koniec I semestru studiów studenci zostaną obowiązkowo poddani poziomującemu testowi językowemu. Celem testu poziomującego będzie przyporządkowanie studentów do odpowiednich grup według kompetencji językowych.

Uwaga studenci III roku studiów licencjackich

Spotkanie inauguracyjne projektu „Humaniści-profesjonaliści. Program rozwoju kompetencji studentów III roku studiów licencjackich na Wydziale Historycznym UAM” odbędzie się 18 października 2017 roku w godz. 10.00-13.00 w sali 1.63 

Obecność dla studentów III roku studiów licencjackich obowiązkowa


Aktualizacja: 12.04.2018