dr hab. Marek Kilijanek


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Filozofii
Zakład Filozofii Nauki
ul. Szamarzewskiego 89c
60-569 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Historia filozofii

Zakład Dydaktyki i Filozofii Nauk Społecznych
tel.: 61 829-21-22

Aktualizacja: 15.03.2018