dr Ewa Schreiber


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Podstawy analizy muzycznej
- Harmonia cz.2
- Proseminarium (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium licencjackie (seminarium (limit - 4 osoby))
- Muzyka w przestrzeni społecznej (wykład (lecture))

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS

pokój 2.55 / Room 2.55
ewa.schreiber@wp.pl
tel.: 61 829 13 94


Praca magisterska / Master's Thesis: Muzyka i jej związki z metaforycznym myśleniem
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: prof. dr hab. Anna Jamroziakowa

Praca magisterska / Master's Thesis: Kategoria ironii w muzyce.
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek

Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Wyobraźnia metaforyczna i jej przejawy w myśli o muzyce i twórczości kompozytorskiej. Koncepcje Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek


OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Doktor muzykologii, magister filozofii.  Interesuje się estetyką muzyki, przede wszystkim zastosowaniem pojęć metafory i ironii w refleksji muzykologicznej, a także muzyką współczesną, w szczególności twórczością młodych polskich kompozytorów. Pracuje także jako krytyk muzyczny i tłumacz. Członek redakcji „Res Facta Nova”, publikuje w pismach „Ruch Muzyczny” „De musica” i „Glissando”.

 

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

A) MONOGRAFIE / BOOKS

- Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2012


B) REDAKCJE I EDYCJE / EDITORIAL WORKS

- „Muzykalia”, Zeszyt francuski 1 2008, red. Michał Bristiger, Ewa Schreiber.
- http://www.demusica.pl/?Pismo_Muzykalia:Muzykalia_I%2FMateria%B3y_konferencyjne_1%2FZeszyt_francuski_1
- „Res Facta Nova” nr 11 (20) 2010, Justyna Humięcka-Jakubowska, Maciej Jabłoński. [Redakcja bloku: Kompozytorzy/Sylwetka: Gérard Grisey, s. 151-236.]
- „Res Facta Nova” nr 12 (21) 2011, red. Alicja Jarzębska, Irena Poniatowska, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Ewa Schreiber. 
- III Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii. Materiały pokonferencyjne, red. Marcin Bogucki, Ewa Schreiber, Hanna Winiszewska, Poznań 2012
- Jan Topolski, Widma i czasy. Muzyka Gérarda Griseya, red. Ewa Schreiber, Warszawa 2012.
- "Res Facta Nova" nr 13 (22) 2012, red. Marcin Gmys, Ewa Schreiber. 
- "Res Facta Nova" nr 14 (23) 2013, red. Marcin Gmys, Ewa Schreiber.
- "Interdisciplinary Studies in Musicology" nr 14 (2014), Theme Issue: Musical Semiotics Revisited., red. Maciej Jabłoński, Jakub Kasperski, Piotr Podlipniak, Ewa Schreiber
- "Res Facta Nova" nr 15 (24) 2014, red. Marcin Gmys, Ewa Schreiber.
- "Res Facta Nova" nr 16 (25) 2015, red. Marcin Gmys, Ewa Schreiber, Hanna Winiszewska.
-  "Interdisciplinary Studies in Musicology" nr 16 (2016), red. Weronika Nowak, Ewa Schreiber.

 

C) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARTICLES AND BOOK CHAPTERS

- Muzyczne świadectwa czasów Zagłady, w: Daniel Kalinowski (red.), Po żydowsku...Tradycje judaistyczne w kulturze i literaturze, Słupsk 2005, s. 157-166.
- Oglądanie muzyki. O roli metafor wizualnych w myśli o muzyce, w: Wiesława Limont, Bernadetta Didkowska (red.), Edukacja artystyczna a metafora, Toruń 2008, s. 185-191.
- Muzyka z obrazem w tle. Elementy malarskie w myśli i twórczości współczesnych kompozytorów francuskich, w: A. Jezierska, D. Maciejewska (red.), Ars in artibus. Recepcja sztuk plastycznych w literaturze, muzyce i filmie, Warszawa 2008, s. 211-221.
- On Analytical Listening in the Context of Metaphoric Imagination, „Interdisciplinary Studies in Musicology” 7, Poznań 2008, s. 79-85. 
- Metafora i siła wyobraźni. Z problemów estetyki muzyki, „Res Facta Nova” 10 (19) 2008,      s. 257-267.
- Metaphors of Sound. Cognitive Aspects in the Theories of Pierre Schaeffer, R. Murray Schafer and Gérard Grisey,  w: Christian Utz (red.), Music Theory and Interdisciplinarity. 8th Congress of the Gesellschaft für Musiktheorie Graz 2008 („musik.theorien der gegenwart” 4), Saarbruecken 2010, s. 467-479.
- Metafora jako figura muzyczna. Przegląd stanowisk, „Res Facta Nova” 12 (21) s. 97-109.
- Metafora światła i cienia w muzyce Gérarda Griseya, „Ruch Muzyczny”, rok LVI, Nr 3, 5 lutego 2012.
- Twórczość György Ligetiego wobec estetyki muzyki spektralnej, w: Ewa Kowalska-Zając, Marta Szoka (red. ), Kompozytor i jego świat. Bronisław Kazimierz Przybylski in memoriam, Łódź 2012, s. 75-94.
- Opis przedmiotów dźwiękowych Pierre'a Schaeffera. Od metafory do kompozycji, "Kultura współczesna" 1(72) 2012, s.31-41
- Filozofia słuchania. Pierre Schaeffer i koncepcja przedmiotu dźwiękowego, w: Anna Grzegorczyk, Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Machtyl (red.), Fenomen Muzyki, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 8, Poznań 2012, s. 97-112 
- Muzyka wobec doświadczeń przestrzeni i ruchu. Między metaforą pojęciową a percepcją, „Sztuka i filozofia” 40, 2012, s. 103-117
- The Value of a Living Sound. The Axiological Component of Gérard Grisey?s Organic Metaphor, w: Teresa Malecka, Małgorzata Pawłowska (red.), Music: Function And Value. Proceedings from the 11th International Congress On Musical Signification. Kraków, Poland, October 2, 2010, Akademia Muzyczna w Krakowie i Musica Iagellonica, Kraków 2013, t. 1, s. 475-486
- Two faces of surconventionalism.On the work of Paweł Szymański and Paweł Mykietyn,Interdisciplinary Studies in Musicology; Special Issue, Poznań 2013, s. 293-313
- Igor Kraszewski, Ewa Schreiber, Les jeux de Haendel. L’opéra au XVIIIe siècle. Entre  divertissement et éducation, [w:] M. Serwański, M. Forycki, A. Jakuboszczak (red.), Jeux et sport de la Rennaissance à nos jours, Poznań, 2013, s. 107-123.
- Elementy spektralne w twórczości młodych polskich kompozytorów. Idee i techniki, "Muzyka" 2013 nr 3, s. 155-175
- "Silence Filled with Sound": Spatial and Visual Metaphors in Raymond Murray Schafer's Idea of Soundscape, w: András Benedek, Kristóf Nyíri (red.), The Power of the Image. Emotion, Expression, Explanation, Peter Lang, Frankfurt am Main 2014, s. 131-141
- Dźwięk i jego obrazy. Wsłuchując się w pejzaż dźwiękowy, w: Hanna Gawrońska, Grzegorz Leszczyński (red.), Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, Poznań 2014, s. 117-131
- Genius in society. The case of Mozart and Beethoven,"Interdisciplinary Studies in Musicology" 15, Poznań 2015, s. 101-123
- Metaphor and the concept of sound in contemporary music, w: Elisabetta Gola, Francesca Ervas (red.), Metaphor and Communication, Amsterdam 2016, s. 265-284
- "Mam w sobie wiele osobowości". Kompozytor i inspiracja w pismach Jonathana Harveya, w: Marcin Trzęsiok (red.), W ogrodzie muzyki. Eseje interdyscyplinarne, Katowice 2016, s. 133-150.
-  "Skelett der Zeit. Körper des Klanges. Die organische Metapher in Schriften und Werk von Gérard Grisey" w Michael Kunkel (red.), "Les espaces sonores. Klanganalysen, Stimmungen, spektrale Musiken",  Saarbrücken 2016, s. 78-96
- In the Face of the Other: Contemporary Composers' Reflections on the (Ideal) Listener, “International Review of the Aesthetics and Sociology of Music” 48/2, 2017, s. 225-244
- “It is my world, to which you are invited…”. Composers’ self-reflection in the programme books of the Warsaw Autumn (1999–2016), “Musicology Today” 14/1, 2017, s. 38-53

 

D) RECENZJE / BOOK REVIEWS 

- Metafora w badaniach muzykologicznych. Wokół Klang-Struktur-Metapher, „Res Facta Nova” 8 (17) 2005, s. 119-124.
- Odkrywanie Griseya, „Ruch Muzyczny”, rok LIII, Nr 1, 11 stycznia 2009, s. 33.
- "Chwila muzycznie szczęśliwa" Michał Bristiger o muzyce i krytyce, „Ruch Muzyczny”, rok LVI, Nr 16/17, 5 sierpnia 2012, s. 55-56.

 

E) PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE / JOURNALISM

- Co robi muzykolog?. Głos po lekturze przemówienia Reinholda Brinkmanna,  „De Musica” Vol. VII 2004 
- Pokolenie? Dyskusja, „Glissando” nr 3 (III 2005)
- Claudy Malherbe, Widzenie koloru światła, słyszenie barwy dźwięku, „Glissando” nr 6 (IX 2005)
- Pamięć, która przetrwała. Nostalgia Festiwal 2007, „Ruch Muzyczny”, rok LI, Nr 24, 25 listopada 2007
- Paryż na koniec roku. Od Bacha do Bouleza, „Ruch Muzyczny”, rok LII, Nr 3, 3 lutego 2008
- Wyprawa z Magali, „Ruch Muzyczny”,rok LII, Nr 6, 16 marca 2008
- Wiosna i Przedwiośnie w Poznaniu, „Ruch Muzyczny”, rok LII, Nr 11, 25 maja 2008
- Muzyka w obrazach, „Ruch Muzyczny”, rok LII, Nr 12, 8 czerwca 2008
- Ratusińska. Chamber Music, „Ruch Muzyczny”, rok LII, Nr 19, 14 września 2008
- Esztényi. The Garden's Gates, „Ruch Muzyczny”, rok LII, Nr 20, 28 września 2008
- Niemy śpiew Mykietyna, „Ruch Muzyczny”, rok LII, Nr 24, 23 listopada 2008
- Sytuacja współczesnej polskiej krytyki muzycznej – Dyskusja panelowa, w: Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Barbara Literska, Jolanta Guzy-Pasiak (red.), Krytyka muzyczna. Teoria. Historia. Współczesność, Zielona Góra 2009, s. 229-231.
- Styryjska Jesień w pięciu odsłonach, „Ruch Muzyczny”, rok LIII Nr 2, 25 stycznia 2009
- an_ARCHE po drugiej stronie lustra, „Ruch Muzyczny”, rok LIII Nr 4, 22 lutego 2009
- Varese, „Ruch Muzyczny”, rok LIII  Nr  12, 14 czerwca 2009
- Polskie sonaty na wiolonczelę i fortepian, „Ruch Muzyczny”, rok LIII  Nr 16/17, 23 sierpnia 2009Nostalgia po raz drugi, „Ruch Muzyczny”, rok LIII  Nr 24, 29 listopada 2009 
- Rolf Wallin. Ciekawość badacza, w: Filip Berkowicz, Daniel Cichy (red.), Sacrum-Profanum (Muzyka Północy), Kraków 2010, s. 63-67.
- Czterdzieste urodziny, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 10, 16 maja 2010
- Poems, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 19, 19 września 2010
- Romance. Francuska muzyka na obój i fortepian, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 21, 17 października 2010
- Wielkie muzykowanie, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 17/18, 5 września 2010
- Dawne klawiatury, nowi wirtuozi, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 23, 14 listopada 2010
- Tansman, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 23, 14 listopada 2010
- Wokół Bacha, „Ruch Muzyczny”, rok LIV, Nr 25, 12 grudnia 2010
- Sikora. South Shore, „Ruch Muzyczny”, rok LV, Nr 2, 23 stycznia 2011
- Symfonia o nieobecnych, „Ruch Muzyczny”,  rok LV, Nr 5, 6 marca 2011
- John Adams .Muzyczny pejzaż Ameryki, w: Daniel Cichy (red.), 9. Festiwal Sacrum Profanum, Kraków 2011, s. 34-38.
- Szekspir przeobrażony, „Ruch Muzyczny”,  rok LV, Nr 7, 3 kwietnia 2011
- Weekend prawykonań, „Ruch Muzyczny”,  rok LV, Nr 9, 1 maja 2011
- Kupczak, „Ruch Muzyczny”,  rok LV, Nr 9, 1 maja 2011
- Złoto, srebro, czekolada, „Ruch Muzyczny”,  rok LV, Nr 10, 15 maja 2011
- Smaki elektroniki, „Ruch Muzyczny”,  rok LV, Nr 13, 26 czerwca 2011
- Kwartludium, Ruch Muzyczny, rok LV, nr 18, 4 września 2011
- Kilar Koncert fortepianowy, Preludium chorałowe na orkiestrę smyczkową, Orawa, Ruch Muzyczny, rok LV, nr 22, 30 października 2011
- Muzyka kontra rzeczywistość. Dylematy ‘Warszawskiej Jesieni’, Ruch Muzyczny, rok LV, nr 23, 13 listopada 2011
- Laboratorium jeleniogórskie, Ruch Muzyczny, rok LV, nr 25, 11 grudnia 2011
- Wojciech Kilar Katowicom, Ruch Muzyczny, rok LV, nr 26, 15 grudnia 2011
- Estonia z Bachem w tle, Ruch Muzyczny, rok LVI, nr 2, 22 stycznia 2012
- Rok Świra?, Ruch Muzyczny, rok LVI, nr 5, 4 marca 2012
- Kulenty. Music 4, Ruch Muzyczny, rok LVI, nr 10, 13 maja 2012
- Cezary Duchnowski. Człowiek w kosmosie brzmienia, w: Daniel Cichy (red.), 10. Festiwal Sacrum Profanum, Kraków 2012
- Musica Polonica Nova w hołdzie młodemu Góreckiemu, MEAKULTURA ISSN 2299-1255 http://meakultura.pl/recenzje/musica-polonica-nova-w-holdzie-mlodemu-goreckiemu-155
- Wratislavia Cantans.  W kręgu Bacha i Wielkiego Tygodnia, MEAKULTURA ISSN 2299-1255 http://meakultura.pl/recenzje/wratislavia-cantans-2012-w-kregu-bacha-i-wielkiego-tygodnia-380
- Festiwal ‘Nostalgia’ w Poznaniu. Gurdżijew na instrumentach dawnych i nowych, „Ruch Muzyczny”, rok LVI, nr 25, 9 grudnia 2012 (współautorka – Maria Majewska)
- Pasażerka we Wrocławiu – głos po spotkaniu, w: Michał Bristiger, Rafał Ciesielski (red.), Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki?, Uniwersytet Zielonogórski 2012.
- 'Brand-New Music', czyli muzyka słuchana po raz pierwszy, „Ruch Muzyczny”, rok LVII, nr 2, 20 stycznia 2013
- Nemescu, „Ruch Muzyczny”, rok LVII, nr 8, 14 kwietnia 2013
- Trurl w operze, Ruch Muzyczny, rok LVII, nr 14, 7 lipca 2013
- Wołek, Ruch Muzyczny, rok LVII, nr 19, 15 września 2013
- "Spotkanie z innym otwiera nieskończoność". III Symfonia Wojciecha Ziemowita Zycha, MEAKULTURA ISSN 2299-1255 http://www.meakultura.pl/recenzje/spotkanie-z-innym-otwiera-nieskonczonosc-iii-symfonia-wojciecha-ziemowita-zycha-731
- Krawędzie, zbliżenia, monady, Ruch Muzyczny 11(21) listopad 2013
- Meyer w tradycji, Ruch Muzyczny 12(22) grudzień 2013 
- W poszukiwaniu duszy instrumentu, w: 29. Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova. Mozaika dźwiękowej teraźniejszości, Wrocław 2014
- "Muzyka klasyczna to dzisiaj wyjątkowy fetysz kulturowy". Wywiad z Michałem Mendykiem, MEAKULTURA ISSN 2299-1255  http://www.meakultura.pl/wywiady/muzyka-klasyczna-to-dzisiaj-wyjatkowy-fetysz-kulturowy-wywiad-z-michalem-mendykiem-832
- Wizytówka Dobromiły Jaskot, MEAKULTURA ISSN 2299-1255 http://www.meakultura.pl/publikacje/wizytowka-dobromily-jaskot-806
- Karolina Kaźmierczak, Ewa Schreiber, "Co w instrumencie piszczy?". Wywiad z Beniaminem Voglem. MEAKULTURA ISSN 2299-1255 http://www.meakultura.pl/wywiady/co-w-instrumencie-piszczy-wywiad-z-beniaminem-voglem-951
- Daniel Brożek, Agnieszka Grzybowska, Dominika Micał, Ewa Schreiber, Marcin Trzęsiok, mod. Jan Topolski, Prawykon 1/2014: Slejpnir Dobromiły Jaskot, "Glissando" XXIII (2014)
- Czy są wśród nas "nieumiejący śpiewać"? Wywiad z Agnieszką Franków-Żelazny.  MEAKULTURA ISSN 2299-1255 http://www.meakultura.pl/wywiady/czy-sa-wsrod-nas-nieumiejacy-spiewac-wywiad-z-agnieszka-frankow-zelazny-1010
- "Psychology of music and its challenges". Interview with Professor Wilfried Gruhn. MEAKULTURA ISSN 2299-1255 http://www.meakultura.pl/wywiady/psychology-of-music-and-its-challenges-interview-with-professor-wilfried-gruhn-1420 (wspólnie z Alicją Zabrocką i Stefanią Zielonką)
- Muzykologia, hasło w: Andrzej Chłopecki, Zabobony gasnącego stulecia. Kontynuacje, PWM 2016
- Słuchacz, hasło w: Andrzej Chłopecki, Zabobony gasnącego stulecia. Kontynuacje, PWM 2016
- "Różnorodność jest bogactwem, z którego staram się czerpać". Wywiad z Jackiem Przybyłowiczem. MEAKULTURA ISSN 2299-1255 
  http://meakultura.pl/wywiady/roznorodnosc-jest-bogactwem-z-ktorego-staram-sie-czerpac-wywiad-z-jackiem-przybylowiczem-1718 (wspólnie z Anną Kruszyńską)
- "Na świecie jest za dużo przeciętnych kompozycji. Pozostaną tylko te najlepsze". Wywiad z Krzysztofem Pendereckim. MEAKULTURA ISSN 2299-1255
  http://meakultura.pl/wywiady/na-swiecie-jest-za-duzo-przecietnych-kompozycji-pozostana-tylko-te-najlepsze-wywiad-z-krzysztofem-pendereckim-1759 (wspólnie z Marią Majewską)
- Przerwany koncert, niepreparowany fortepian. MEAKULTURA ISSN 2299-1255
  http://meakultura.pl/aktualnosci/przerwany-koncert-niepreparowany-fortepian-1767 (wspólnie z Marleną Wieczorek)

 

F) TŁUMACZENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

- Ian Pace, Panorama twórczości Michaela Finnissy'ego, „Glissando”  nr 7 (XII 2005)
- John  Schaefer, Rozszerzanie możliwości głosu, „Glissando” nr 9 (9) 2006  
- Martha Brech, Nowa technologia – nowe gatunki artystyczne, w: Paweł Krzaczkowski, Sławomir Wieczorek (red.), Orfeo ed Elettrice, Wrocław 2008
- Karol Berger, Muzykologia według Don Giovanniego albo: czy mamy stać się drastyczni?
- http://seminarium.demusica.w.interia.pl/9312/
- Catherine Nolan, Teoria muzyki i matematyka, „Scontri"; Pismo Naukowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, nr 2 2015
- Robert S. Hatten, Ann K. Gebuhr, "Powiało na mnie morze snów"  Pieśni zadumy i nostalgii, "Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje" nr 7 2015
- Einar Røttingen, Ballada op. 24 Griega. Refleksje pianisty na temat aspektów interpretacji oraz elementów strukturalnych, tematycznych i harmonicznych, w: W. Stępień (red.), Edward Grieg i jego czasy, Katowice 2016
- Beryl Foster, "Słodycz i sól" - pieśni Griega, w: W. Stępień (red.), Edward Grieg i jego czasy, Katowice 2016

 

G) TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI / TRANSLATIONS TO ENGLISH

- Anna Nowak, Functions of Sound in Witold Lutosławski’s Music, w: Anna Nowak (red.), Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy, Bydgoszcz 200
- Violetta Przech, The Sound as a Sign in the Context of the Minimal Music of Tomasz Sikorski, w: Anna Nowak (red.), Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy, Bydgoszcz 2007
- Michał Zieliński, Symbolism of Numbers and Its Importance in Aural Perception, w: A. Nowak (red.), Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy, Bydgoszcz 2007

 

H) TŁUMACZENIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

- Hugues Dufourt "Muzyka spektralna", w: Jan Topolski, Widma i czasy. Muzyka Gérarda Griseya, Warszawa 2012, s. 13-17
Aktualizacja: 15.03.2018