prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Moduł B: historyczno - muzyczny (od 1800 roku) - Techniki kompozytorskie (seminarium)
- Historia muzyki powszechnej XX i początków XXI w. (wykład i ćwiczenia (lecture and practice))
- Historia muzyki polskiej romantyzmu (ćwiczenia (practice))
- Wykład monograficzny - Serializm w twórczości kompozytorów XX wieku (wykład)
- Seminarium I (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium II (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium magisterskie (seminarium (limit - 6 osób))
- Historia muzyki polskiej XX i początków XXI w. (ćwiczenia (practice))
- Akustyka muzyczna (wykład (lecture))

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS

pokój 2.66 / Room 2.66
jhj@amu.edu.pl
tel.: 61 829 14 01


Praca magisterska / Master's Thesis: Przemiany harmonii na przełomie XIX i XX wieku w teorii muzyki
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: doc. dr Jan Stęszewski

Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Determinanty barwy dźwięku w dwudziestowiecznych technikach kompozytorskich w świetle koncepcji A. S. Bregmana

Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: prof. dr hab. Andrzej Rakowski


Rozprawa habilitacyjna / Habilitation Thesis: Intuicja czy scjentyzm: Stockhausen - Ligeti - Nono - Berio - Xenakis - Grisey. Poznań 2013
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Doktor habilitowany muzykologii, magister inżynier elektryk (kierunek: elektrotechnika), profesor w Instytucie Muzykologii UAM w Poznaniu. Zainteresowania i specjalizacja badań: historia i analiza muzyki XX i XXI wieku; akustyka muzyczna ze szczególnym uwzględnieniem psychoakustyki; zastosowanie psychologii i badań kognitywnych w muzykologii; wykorzystywanie nauk ścisłych i techniki w procesach twórczych.

RESEARCH INTERESTS

Associate Professor of Musicology, MA in electrical engineering (major: Electrotechnics); professor in the Musicology Department at the Adam Mickiewicz University in Poznan. Interests and research specialization: history and analysis of the 20th and 21st century music; musical acoustics with particular emphasis on psychoacoustics; application of psychology and cognitive research in musicology; the use of sciences and technology in creative processes.

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

A) MONOGRAFIE / BOOKS

 • Scena słuchowa muzyki dwudziestowiecznej, Poznań: Rhytmos 2006.
 • Intuicja czy scjentyzm: Stockhausen - Ligeti - Nono - Berio - Xenakis - Grisey, Poznań: Wydawnictwo PTPN 2013.
 • Inspirations in reflection and creativeness, LAMBERT Academic Publishing 2015.


B) REDAKCJE I EDYCJE / EDITORIAL WORKS

 •  "Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” nr 10 (19), red. M. Bristiger, J. Humięcka-Jakubowska, M. Jabłoński, Poznań 2008. 
 • "Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” nr 11 (20), red. J. Humięcka-Jakubowska, M. Jabłoński, Poznań 2010.
 •  „Interdisciplinary Studies in Musicology” nr 10, red. J. Humięcka-Jakubowska, P. Podlipniak, Poznań 2011. 
 • „Interdisciplinary Studies in Musicology” Special Issue, red. J. Humięcka-Jakubowska, D. Jasińska, Poznań 2013.


C) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS

 • Czy muzykolog może być „nauczycielem muzyki”? Kształcenie pedagogiczne muzykologów, [w:] Kształcenie nauczycieli w systemie studiów uniwersyteckich, pod red. B. Barana i L. Horyń, Szczecin 2004, 266-273.
 • Czy restytucja teorii postaci w badaniu percepcji muzyki drugiej połowy XX wieku, Res Facta Nova 7 (16), Poznań 2004, 89-96.
 • Wybrane zagadnienia percepcji muzyki w kontekście neurofizjologii człowieka, [w:] Człowiek - jego bioelektroniczna konstrukcja a percepcja muzyki, pod red. A. Adamskiego, Cieszyn 2006, 49-59.
 • Styl późny a techniki awangardowe w muzyce drugiej połowy XX wieku, [w:] Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, t. 2, pod red. E. Borkowskiej i E. Knapika, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, 235-242.
 • Muzyka Mozarta czy biofeedback? O regulacji rytmów mózgowych, Res Facta Nova 10 (19), Poznań 2008, 203-217.
 • Some questions about mental representations of the 20th century music, [w:] Music, senses, body, Proceedings of the International Congress of Musical Signification 9, Roma 2006, ed. by Dario Martinelli, Roma 2008, 212-224.
 • Charakterystyka badań nad barwą dźwięku i barwą w muzyce, Muzyka 2008/4, PL ISSN 0027-5344, 115-127.
 • Mental representations of tonal images in twentieth-century sonoristic compositions [w:] Danuta Jasińska, Piotr Podlipniak(eds.), Interdisciplinary Studies in Musicology 7, Poznań 2008, 185-210.
 • The Physical Properties of Sounds and the Perceptual Qualities that We Experience in 20th. Century Music, http://foreninger.uio.no/nmf/NMFL_aug08/Humiecka-Jakubowska/power%20point-oslo.ppt.htm  (accesed November 16, 2008).
 • The spectralism of Gerard Grisey: from the nature of the sound to the nature of listening, [w:] Ryszard Wieczorek, Maciej Jabłoński (eds.), Interdisciplinary Studies in Musicology 8, Poznań 2009, 227-251.
 • The Ethical and Political Conditions of Musical Activity in Poland after World War II, [w:] Calum MacDonald (ed.), Tempo Quarterly 64 (253), ISSN: 0040-2982, Cambridge: University Press 2010, 13-20.
 • Spektralizm Gerarda Grisey’a – od natury dźwięku do natury słuchania, Res Facta Nova 11 (20), Poznań 2010, 191-212.
 • Music perception of avant-garde: musical structure and time, [w:] Proceedings of International Conference Beyond the centres: Musical Avant-gardes since 1950 Thessaloniki, Greece, 1-5 July 2010, http://btc.web.auth.gr/_assets/_papers/HUMIECKA-JAKUBOWSKA.pdf (accessed June, 2011).
 • Probabilistyczne modelowanie muzyki jako rozwinięcie modelu CBMS Davida Temperleya, Muzyka 2011/2, PL ISSN 0027-5344, 65-92.
 • On certain ‘tools’ for research into the perception and creation of music and the complex ways in which they affect one another, [w:] Justyna Humięcka-Jakubowska, Piotr Podlipniak (eds.), Interdisciplinary Studies in Musicology 10, Poznań 2011, 61-75.
 • Implementacja strategii twórczych a percepcyjne oczekiwanie słuchacza, [w:] Sztuka i Filozofia 2012/40, ISSN 1230-0330, 58-77.
 • Muzyczny namysł - między rozumem a kalkulacją, Muzyka 2012/2, ISSN 0027-5344, 5-35.
 • Krzysztof Meyer's Sixth String Quartet, Op. 51 in the light of computer-aided musical analysis, [w:] Justyna Humięcka-Jakubowska, Danuta Jasińska (eds.), Interdisciplinary Studies in Musicology Special Issue, Poznań 2013, 173-202.
 • "The Future of Music" Johna Cage'a a tendencje modernistyczne w muzyce europejskiej drugiej połowy XX wieku, [w:] Magdalena Grajter (red.), Wokół ciszy. W stulecie urodzin Johna Cage'a, Łódź 2013, 31-53.
 • Intuicyjny aspekt procesu komponowania: Stockhausen - Ligeti - Nono - Berio - Xenakis - Grisey, [w:] Piotr Podlipniak, Piotr Przybysz (red.), Neuroestetyka muzyki, Laboratorium Myśli Muzykologicznej, t. 2, Poznań 2013, 189-219.
 • Cel i zakres zautomatyzowanego badania muzyki, [w:] Muzykologia polska u progu nowego stulecia. Zakres, cel i metody, Warszawa 2013,
 • The Theoretical Conception of Rhythmical Organization and its Practical Manifestation. Some Examples of 20th-century Avant-garde Composers, [w:] XIII Principles of Music Composing: The Phenomenon of Rhythm, ed. by Rimantas Janeliauskas, Mārtiņš Viļums, Marius Baranauskas, Vilnius 2013, ISSN 2351-5155, 8-19.
 • Between intuition and science: some examples of electronic music by Iannis Xenakis, [w:] History of arts, contemporary arts, performing arts, visual arts, architecture, design, Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 3-9 September 2014, ISBN 978-619-7105-30-8, 257-264.
 • Electronic Music and Sonorism, [w:] XIV Principles of Music Composing: Sonorismed. by Rimantas Janeliauskas, Mārtiņš Viļums, Marius Baranauskas, Vilnius 2014, ISSN 2351-5155, 124-129.
 • Electronic Music in the Perspective of Semiotics, [w:] Maciej Jabłoński, Jakub Kasperski, Piotr Podlipniak, Ewa Schreiber (eds.), Interdisciplinary Studies in Musicology 14, Poznań 2014, 259- 273.
 • Mikrophonie I (1964) by Karlheinz Stockhausen - Between Idea and Auditory Image, [w:] WASET: World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 103, International  Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering, 2015, vol. 9 no 7, 2216-2225; 
 • Electronic Music: A Conceptual Framework for the Problems of Musical Structure and Space, [w:]  History of arts, contemporary arts, performing arts, visual arts, architecture, design, Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 24 August - 2 September 2015, ISBN 978-619-7105-30-8, 179-187.
 • The Reception of Schoenberg’s Ideas in Interpretation of Florian Dąbrowski, [w:] Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universitat Lepipzig, hrsg. Helmut Loos und Klaus-Peter Koch, Leipzig: Gudrun Schroder Verlag, 2016, 53-61.
 • What Are the Philosophical, Aesthetic and Creative Implications of the Activities of Second Musical Avant-Garde?, [w:] XVI Principles of Music Composing: Second Half of the 20th - the Beginning of the 21st Centuriesed. by Aistė Vaitkevičiūtė, Marius Baranauskas, Vilnius 2016, ISSN 2351-5155, 9-16.
 • The problem of intermedia in the stage works of Stockhausen, Ligeti and Nono, [w:] Piotr Podlipniak, Ewa Schreiber (eds.), Interdisciplinary Studies in Musicology 17, Poznań 2017 
 • Musical representations in the context of music information retrieval and some ideas of the Darmstadt school composers , [w:] Making Sense of Music. Studies in Musical Semiotics, red.: Maeder Costantino, Reybrouck Mark, UCL Presses Universitaires de Louvain, Louvain 2017, ISBN 978-2-87558-640-7, 155-168.

   

 

D) RECENZJE / BOOK REVIEWS

 • Matematyka w służbie analizy muzyki, Ruch Muzyczny 2008/26, 48-49.
 • David Huron, Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation, Cambridge 2006, Muzyka 2010/4, ISSN 0027-5344, 82-94.
 • Licht Karlheinza Stockhausena jako muzyczny teatr świata, Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej nr 13 (22), Poznań 2012,  263-273.


E) PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE / JOURNALISM

 

·         Magnetyzm teatru operowego. Opera i dziecko, Operomania 2006/3(23), 11 i 15.

·         Kilka refleksji o muzyce „Strasznego dworu”, [w:] Straszny dwór, Teatr Wielki, program operowy, Poznań 2007, 17-20.

·         Pieśniarstwo z ducha romantyzmu, [w:] Książka Programowa 44. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Wrocław 2009, 218-221.

·         Schubert i Dvořák w pieśniach, [w:] Książka Programowa 44. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Wrocław 2009, 312-315.

·         Pro Memoria. Jan Maria Stęszewski,  Muzyka 2017/2, ISSN 0027-5344, 131-138.

 
Aktualizacja: 15.03.2018