dr Jakub Kasperski


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Moduł C: antropologiczno - muzyczny (muzyka w kulturze popularnej)
- Harmonia cz.2
- Zasady muzyki
- Muzyka popularna 1
- Proseminarium (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium licencjackie (seminarium (limit - 4 osoby))
- Polish musical traditions
- Formy muzyczne (ćwiczenia)

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS
czwartek/Thursday, godz. 14.30-15.30
piątek/Friday, godz. 13:00-14:00
pokój 2.57 / Room 2.57
kaspera@wp.pl
tel.: 61 829 13 96


 

Praca magisterska / Master's Thesis: „Kołysanki śmierci”. Recepcja Requiem op. 48 Gabriela Fauré w twórczości kompozytorów francuskich”
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: prof. UAM dr hab. Ryszard Daniel Golianek

Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Muzyka popularna jako przedmiot badań muzykologii.
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: prof. UAM dr hab. Ryszard Daniel Golianek

 

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Początkowo zainteresowania badawcze dra Jakuba Kasperskiego związane były z tradycyjną muzykologią historyczną i koncentrowały się na mszach żałobnych we Francji przełomu XIX i XX wieku. Dzieła te rozpatrywane były w kontekście recepcji kompozytorskiej oraz w kontekście tanatologicznego toposu „kołysanki śmierci”. Studia doktoranckie przyniosły natomiast diametralną zmianę orientacji naukowej. Obecnie dr Jakub Kasperski zajmuje się bowiem problematyką muzyki popularnej, w szczególności zaś tradycjami i metodami badań muzyki popularnej w muzykologii oraz w studiach interdyscyplinarnych. Jego najnowsze prace poruszają m.in. takie zagadnienia, jak: kwestia gender w muzyce heavy metalowej, środki ekspresji wokalnej w nu metalu, wpływ technologii na przeobrażenia dysseminacji muzyki, kwestia „songs family” w badaniach kowerów, kategoria „ubiquitous music” czy też recepcja muzyki Fryderyka Chopina w muzyce popularnej.

 

RESEARCH INTERESTS

Initially, Dr. Jakub Kasperskis research interests related to the traditional historical musicology and focused on French requiems at the turn of 19th and 20th century. These works has been considered in the context of compositorial reception and in the context of the thanatological topos “lullaby of death”. PhD studies have brought, however, a diametric shift of approach. Presently, Dr. Jakub Kasperski concentrates on popular music issue, in particular on traditions and methods of research of popular music in the musicology and interdisciplinary studies. His most recent works deal with such questions as: the gender issue in the heavy metal music, means of vocal expression in the nu metal music, the technology’s influence on a dissemination of music, the ‘songs family’ in cover versions’ studies, the ‘ubiquitous music’ issue, Fryderyk Chopin reception in popular music etc.

 

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

A) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS
- Źródło muzyczne w dobie wtórnego analfabetyzmu muzycznego. [w:] „Przez źródło ku przeszłości” Red. I. Grzelczak-Miłoś, M. Praczyk, K. Wiśniewski, Instytut Historii UAM, Poznań 2012, s. 47-66
- How to make a Global Dance Hit: Balancing the Exotic with the Familiar in „Danza Kuduro‟. Współredakcja z: Andrew Martin, Félix Eid, María Emilia Greco oraz Edin Mujkanović. International Postgraduate Summer School ‘Methods of Popular Music Analysis’, Universität Osnabrück 2012
- Fryderyk Chopin in Popular Instrumental Music. Red. D. Jasińska, M. Gmys, A. Lubońska, [w:] “Interdisciplinary Studies in Musicology” Vol. 9, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, 2011, s. 81-94
- Muzyka popularna jako muzyka codzienności. Red. M. Moskalewicz, A. Paradowska, Homo sum; humani nil a me alienum esse puto. Życie codzienne wczoraj i dziś. Instytut Historii UAM, Poznań 2011, s. 131-139 
- Tożsamość muzykologii w perspektywie badań nad muzyką popularną [w:] Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Red. J. Drozdowicz, M. Bernasiewicz Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, s. 265-274
- French Requiems from the Years 1877-1963 as Thanatological Communication. [w:] “Interdisciplinary Studies in Musicology Vol. 7”. Red. D. Jasińska i P. Podlipniak, WN UAM, Poznań 2008, s. 141-159
- „Kołysanki śmierci" - tanatologiczny topos w muzyce, sztukach plastycznych i literaturze. [w:] „Problemy współczesnej tanatologii”. Tom XI, Red. J. Kolbuszowski, Wydawnictwo WTN 2007, s. 343-350
- Recepcja Requiem op. 48 Gabriela Fauré w twórczości rekwialnej kompozytorów francuskich. [w:] „Muzykalia 1/ Zeszyt francuski 1”. Red. M. Bristiger , E. Schreiber, www. demuscia.pl

B) PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE / JOURNALISM
- Letnia międzynarodowa szkoła analizowania muzyki popularnej. [w:] MEAKUKTURA, wersja online: http://meakultura.pl/aktualnosci/letnia-miedzynarodowa-szkola-metod-analizowania-muzyki-popularnej-1 Protokół dostępu: 20 V 2012
- 41. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna. Koncert inauguracyjny [w:] MEAKULTURA, wersja online: http://meakultura.pl/recenzje/41-miedzynarodowy-festiwal-muzyki-wspolczesnej-poznanska-wiosna-muzyczna-koncert-ingauracyjny-88 Protokół dostępu: 20 V 2012
- Sacre – między naturą a cywilizacją. Recenzja baletu w piśmie „Operomania” nr 3 (31) w sezonie 2007/2008, s. 13

 
Aktualizacja: 15.03.2018