prof. dr hab. Bożena Muszkalska


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej cz. 1 i cz. 2
- Kultury muzyczne świata (ćwiczenia (practice))
- Seminarium I (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium II (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium magisterskie (seminarium (limit - 6 osób))

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS
wtorek/Tuesday
pokój 2.58 / Room 2.58
bozenmus@wp.pl


Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Sardyńska wielogłosowość wokalna
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: doc. dr Jan Stęszewski

Rozprawa habilitacyjna / Habilitation Thesis: Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza Śródziemnego. Poznań 1999
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuOBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH
Prowadzi zajęcia z zakresu folkloru muzycznego Europy i pozaeuropejskich kultur muzycznych. Wielokrotnie uczestniczyła w badaniach terenowych w Polsce i za granicą (m.in. na Ukrainie, Białorusi i Litwie, w Rumunii, na Sardynii i w Portugalii). W swoich pracach koncentruje się na śpiewie wielogłosowym w kulturach tradycyjnych oraz na muzyce w kontekstach religijnych, zwłaszcza śpiewie synagogalnym.

 

RESEARCH INTERESTS

Prof. Muszkalska teaches European musical folklore and the non-European musical cultures. She conducted field research in Poland and abroad (a.o., Ukraine, Belarus and Lithuania, Romania, Sardinia and Portugal). In her work she focuses on multipart singing in traditional cultures and on music in religious contexts, especially the synagogue chant.


PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

A) MONOGRAFIE / BOOKS

- Traditionelle mehrstimmige Gesänge der Sarden, Poznań: PTPN 1995.
- Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza Śródziemnego, Poznań: Wydawnictwo UAM 1999.
- Głosy z przeszłości. Tradycje muzyczne we wspomnieniach oborniczan, Oborniki Śląskie: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich 2006.
- Łucjan Kamieński, O biologii pieśni. Wstęp i wybór tekstów: Bożena Muszkalska. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2011.
- „Po całej ziemi słychać ich dźwięk”. Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2013, ss. 160, wraz z albumem płytowym „Po całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk...” Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich, seria „In crudo”, CD 14/ 2013. 


B) REDAKCJE I EDYCJE / EDITORIAL WORKS

- Contexts of Musicology, t. 1, 2, red. M. Jabłoński, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. J. Wieczorek. Poznań 1998.
- Z Regine Allgayer-Kaufmann, BodyMusicEvent : proceedings from the International Musicological Conference Wrocław (Poland), 30-31 May 2008 : organized by Department of Musicology, University of Wrocław Institute of Musicology, University of Vienna Song of the Goat Theatre, Wrocław . Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010.
- Special section: Oskar Kolberg and the musical faces of Eastern Europe. “New Eastern Europe” XIII (2014), 4

 


C) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS

- Launeddas, sardyński instrument ludowy, „Muzyka” 1986/2, s. 45-65.
- Gestaltungsprinzipien des sardinischencanto a sa seria, [w:] Maqam Raga-Zeilenmelodik. Materialen der 1. Arbeitstagung der Study Group "Maqam" bei ICTM vom 28. Juni bis 2. Juli 1988 in Berlin, ed. J. Elsner. Berlin 1989, s. 286-307.
- Fonosfera praktyk szamańskich, „Lud” , 1994/LXXVII, s.161-168.
- Polityka kulturalna w Portugalii a przekazmuzycznych tradycji, [w:] Muzyka i totalitaryzm, red. M. Jabłoński, J. Tatarska. Poznań 1996, s. 193-199.
- Falsobordone als Quelle der sardinischen mehrstimmigen Gesänge?, [w:] Contexts of Musicology, t. 2, red. M. Jabłoński, D. Jasińska, B. Muszkalska, R. J. Wieczorek. Poznań 1998, s. 173-180.
- Analiza widmowa wielodźwięków w tradycyjnych śpiewachkultur śródziemnomorskich (z C. Szmal), [w:] XLV Seminarium Otwarte Seminarium z Akustyki, Poznań-Kiekrz 1998, t. 2, red. T. Hornowski. Poznań 1998, s. 439-444.
- W poszukiwaniu ginącego brzmienia. Problemintonacji i barwy w portugalskich śpiewach wielogłosowych (z W. Auhagen), [ w:] Studia nad wysokością i barwądźwięku, red. A. Rakowski, Warszawa 1999, s. 95-111.
- Poznańskie środowisko etnomuzykologiczne - tradycje i teraźniejszość, [w:] Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999. Tradycje, działalność, dokumentacja, red. M. Jabłoński, D. Jasińska, J. Stęszewski, Poznań 1999, s. 89-100.
- Vos desafinada - the “Out-of-tune Voice” in Portuguese Polyvocal Songs, „TRANS” 2000/maj..
- Stilbildung in der europäischenVolksmusik, [w:] Europa stellt sich vor. Regionalstil, Provinzialismus und musikalische Sozialisation, red. T. Mäkelä, Magdeburg 2000, s. 103-118.
- Computer Sound Spectrum Analysis as anAid in the Style Evaluation of a Collection of Portuguese Song in theBerlin
- Phonogramm-Archiv, [w:] Proceedings of the conference on the occasion of the 100th anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv. Berlin 2002, s. 258-268.
- Uwalnianie iskier bożych - modlitwy w polskich synagogach, „Czas kultury” 2002/5(6),s. 202-207.
- Od rytuału do teatru muzycznego w subsaharyjskiej Afryce, „Operomania” 2002/5 (6), s. 8-10.
- Problem modusu w aszkenazyjskich śpiewach synagogalnych, „Muzyka” 2004/3, s. 91-103.
- Expression of the Jewish Identity in the Contemporary SynagogueChant in Poland, [w:] Manifold Identities: Studies on Music and Minorities, eds. A. Czekanowska, U. Hemetek, G. Lechleitner, I. Naroditskaya. London 2004, s. 238-245.
- Od rytuału do teatru muzycznego w kulturze wschodnioeuropejskichŻydów, „Operomania” 2004-2005/2, s. 8-9.
- Flamenco. Muzyka duszy, „Operomania” 2004-2005/4, s. 3-5.
- Postać Marii Szczepańskiej w świetle materiałów archiwalnych, [w:] Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia - perspektywy, red. M. Gołąb, Wrocław 2005, s. 131-139.
- Ludowe i historyczne pieśni Gruzji. W: 40. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, red. E. Kofin. Wrocław : Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Miedzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, 2005, s. 101-102.
- Muzyka w synagodze.  W: 40. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, red. E. Kofin. Wrocław : Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Miedzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, 2005, s. 171-172.
- Narodowe pieśni Bułgarii. W: 40. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, red. E. Kofin. Wrocław : Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Miedzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, 2005, s. 129-130.
- Alien Melodies versus Jewish Identity of the Music of Ashkenazim from East-Europe, [w:] Shared Music and Minority Identities. Papers from the Third Meeting of the "Music and Minorities" Study Group of the International Council for Traditional Music (ICTM), Roc, Croatia 2004, red. Neila Ceribašic, Erica Haskell, Zagreb, Roc: Institute of Ethnology and Folklore Research 2006, s. 225-234.
- "Dirty Singing" as a Feature of the Sound Ideal in the Traditional Polyvocality of Mediterranean Cultures, [w:] The Second International Symposium on Traditional Polyphony, 22-27 September 2004, Tbilisi Georgia, Proceedongs, red. Rusudan Tsurtsurnia, Joseph Jordania, Tbilisi: Tbilisi State Conservatoire 2006, s. 195-199.
- Muzykologia wobec globalizacji, “Kultura – Historia – Globalizacja” 2007/1,http://www.khg.uni.wroc.pl/files/Microsoft%20Word%20-%20muszkalskat.pdf
- In search of the lost memory. Researches on Jewish music in Poland, [w:] Minority: Construct or Reality? red. Z. Jurkova, B. Soukupova, H. Novotna, P. Salner, Bratislava: ZING PRINT 2007, s. 136-143.
- Bóg kocha radosnych. Simcha muzyką wyrażana, [w:] Fenomen radości, red. A. Grzegorczyk, J. Grad, P. Szkudlarek. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM 2007, s. 127-137.
- Klezmerzy. Od skrzypka włóczęgi po prądy alternatywne, [w:] Tsadik Poznań Festiwal, 9-11.08.2007, red. T. Cyz. Poznań 2007, s. 43-54. 
- Faces of Eros in Traditional Musical Cultures, [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology. Theme Issue: Music – Erotica – Culture, red. M. Jabłoński, R. J. Wieczorek. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2007, s. 43-50.
- Freilach, Jazz, and Chopin. The Klezmer-Movement in Contemporary Poland, [w:] The Human World and Musical Diversity: Proceedings from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group “Music and Minorities” in Varna, Bulgaria 2006, red. R. Statelova i in. Sofia: Institute of Art Studies – Bulgarian Academy of Sciences 2008, s. 60-64. 
- Expression of the Ethnic Identity in Polish Musical Repertoires in Siberia, [w:] East and West: Ethnic Identity and Traditional Musical Heritage as a Dialogue of Civilizations and Cultures. Materials of the International Scientific Congress Astrakhan, Russia, 10.09.-14.09.2008, red. Elena Shishkina. Astrakhan: Ministry of Culture of Russian Federation 2008, s. 28-32.
- To Converse in Song with the Infinite, [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology. Theme Issue: Music as a Medium of Communication, red. D. Jasińska, P. Podlipniak. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2008, s. 97-103.
- Ludowe pieśni szkockie, [w:] 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans 4-14.09.2008 Wrocław : książka programowa, red. Ewa Kofin. Wrocław : Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans 2008, s. 150-153
- Muzykologia wobec globalizacji, [w:] Historia, kultura, globalizacja, vol. 1, red. Adam Nobis, Piotr Badyna. Wrocław : Wydawnictwo GAJT 2008, s. 113-123.
- Studia "gender" w (etno)muzykologii, [w:] O kulturze i jej poznawaniu : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce, red. S. Bednarek, K. Łukasiewicz. Wrocław : Wydawnictwo i Drukarnia DTSK "Silesia" 2009, s. 153-157. 
- Skrzypek na dachu – portret Żydów muzyką malowany, [w:] Skrzypek na dachu, Jerry Bock, Jospeh Stein [program], red. M. Stankiewicz. Poznań: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 2009 (brak numeracji stron).
- Biological and Social Aspects of the Theoretical Thought of Richard Wallaschek. W: Interdisciplinary Studies in Musicology, red. Maciej Jabłoński, Ryszard J. Wieczorek. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009, s. 71-79.
- Z Tomaszem Polakiem, Syncretism in the musical culture of the Polish Hollanders in Siberia. W: Traditional Musical Cultures in Central-Eastern Europe. Ecclesiastical and Folk Transmission, red. Piotr Dahlig, Warsaw: University of Warsaw: Institute of Musicology, Warsaw Learned Society, Polish Accademy of Sciences: Institute  of Art 2009, s. 213-222.
- Seeking the Quintina vs. Using the Vos Desafinada in Sardinian and Portuguese Polyvocal Performances. W:  BodyMusicEvent : proceedings from the International Musicological Conference Wrocław (Poland), 30-31 May 2008 : organized by Department of Musicology, University of Wrocław Institute of Musicology, University of Vienna Song of the Goat Theatre, Wrocław / ed. by Bożena Muszkalska and Regine Allgayer-Kaufmann, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010, s. 117-124.
- Modlitwy śpiewane w dolnośląskich synagogach. W: Tradycje śląskiej kultury muzycznej, red. Anna Granat-Janki, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 2011, s. 185-195.
- Pochodzenie i moc muzyki w żydowskiej myśli mistycznej. „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein”, nr 8 (2012), s. 241-249.
- Studies on Soundscapes of Polish Cities. The case of Wroclaw. “Urban people” 14, 2012, 2, s. 255-266 (http://lidemesta.cz/assets/files/Muszkalska.pdf).
- Z Tomaszem Polakiem, Music as an Instrument of Cultural Sustainability among the Polish Communities in Brazil, w: Music and Minorities in Ethnomusicology : Challenges and Discourses from Three Continents, red. Ursula Hemetek. Wien : Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie, 2012, s. 119-128.
- The Figure of Maria Szczepańska (1902-1962) in the Light of Archive Materials, „Musicology Today”, t. 12 (2012), 81-93.
- Łucjan Kamieński (1885-1964) as an Ethnomusicologist and Man in his Works and Letters. „Musicology Today”, t. 12 (2012), 94-131.
- Bronisława Wójcik-Keuprulian - niepokorna uczennica Profesora. "Muzyka" LVII (2012), 4, 47-70.
- Polyphony of Voices in Jewish Religious Traditions, w: Local and Global Understandings of Creativities: Multipart Music Making and the Construction of Ideas, Contexts and Contents, red. Ardian Ahmedaja. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2013, s. 282-293.
- Śnić muzykę. W: Sny w kulturze. Szkice dedykowane Profesorowi Stefanowi Bednarkowi, red. Izolda Topp, Piotr J. Fereński, Rafał Nahirny. Warszawa; Wydawnictwo „Korporacja Polonia” 2014, s. 127-135.
- In Search of a Disappearing World. “New Eastern Europe” XIII (2014), 4, 215-220.
- Wątki żydowskie u Kolberga na tle kulturowo-historycznym. „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2014, 259-168.
- Kolberg and Jewish Music. „Musicology Today” 11 (2014), 23-30.
- Muzyka i moralność w społeczeństwach tradycyjnych, „Miscellanea anthropologica e sociologica” 16 (2015), nr 3, 153-161.
- From Vienna to Breslau. Remarks on music in European Reform synagogue s during the 19th century. W: Transgressions of a musical kind. Festschrift for Regine Allgayer-Kaufmann on the occasion of her 65th birthday, ed. by Anja Brunner, Cornelia Gruber, and August Schmidhofer. Aachen: Shaker Verlag 2015, 311-326.
- Polifoniczna kultura muzyczna imigrantów z Zagłębia Dąbrowskiego w Wierszynie na Syberii.  W: Tradycje śląskiej kultury muzycznej, t. XIII, red. Andrzej Wolański. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. K. Kurpińskiego we Wrocławiu 2015, 209-216.
- Łucjan Kamieński – etnomuzykolog. Portret listami kreślony. W: Sto lat muzykologii polskiej. Historia – Teraźniejszość – Perspektywy, red. Dagmara Łopatowska-Romsvik, Aleksandra Patalas. Kraków: Musica Jagiellonica 2016, s. 195-204.

 

 

D) HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE / DICTIONARY ENTRIES

- Encyklopedia Muzyczna, red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 1997, [hasła:] Kodaly Zoltan, Komitas.
- Encyklopedia Muzyczna, red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 2000, [hasło:] Merriam Alan.
- Encyklopedia Katolicka, t. VII, red. S. Wielgus i in. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997, [hasło:] indyjska muzyka.
- Encyklopedia Muzyczna, red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 2002, [hasła:] Nettl Paul, Nettl Bruno, Omar Chajjam, Oritz Fernando.
- Encyklopedia Muzyczna, red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 2004, [hasła:] Rhodes Willard, Roberts, Helen Heffron.
- Encyklopedia Muzyczna, red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 2007, [hasła:] Sabała, Salomon, Schneider Marius, Seeger Charles, Slobin Mark, Stockmann Erich, Stockmann Doris, Stoin Vasil, Stoin Elena, Suppan Wolfgang, Sušil František
- Encyklopedia Muzyczna, red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 2009, [hasła:] Tagore Sir Sourindro Mohun, Tampere Herbert, Tracey Hugh Travers, Trân Van Khê, Tuchowski Andrzej.

E) RECENZJE / BOOK REVIEWS
- Płyty etnomuzykologiczne z Museum für Völkerkunde w Berlinie Zachodnim, „Muzyka” 1986/2, 95-100.
- Bernard Lortat-Jacob. Sardinian Chronicles. Chicago Studies in Ethnomusicology, The University of Chicago Press, Chicago - London 1995. Foreword by M. Leiris; translated by T. Lavender Fagan. X, 118 pp., photos, bibliography, index, CD in back pocket, „The World of Music” 1996/38 (1), s. 144-146.
- Josef Jordania, Gruzinskoje tradizionnoje mnogogolosie w mieschdunarodnom kontekstie mnogogolosnych kultur (k woprosu genesisa mnogogolosia). Tbilisi 1989 (Verlag der Universität in Tbilisi). 383 S., mit zahlreichen Notenbeispielen und Abbildungen, „Jahrbuch für musikalische Volks- und Völkerkunde”, 1997/B. 16, s.166-167.
- Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian,red. A. Czekanowska. Kraków 1995, „Muzyka” 2001/ 3, s. 95-99.
- Bernard Lortat-Jacob. Sardinian Chronicles. Chicago Studies in Ethnomusicology, The University of Chicago Press, Chicago – London 1995, przedm. M. Leiris; tłum. T. Lavender Fagan.; płyta kompaktowa, „Muzyka” 2001/3 , s. 99-101.
- Anna Czekanowska, Payhways of Ethnomusicology, Institute of Musicology of Warsaw University, Warszawa 1999, „Yearbook for Traditional Music” 2001.

Aktualizacja: 15.03.2018