mgr Patryk Frankowski


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Historia muzyki średniowiecza i renesansu cz. 1 i cz. 2 (ćwiczenia)
- Instrumentologia
- Dawne notacje muzyczne
- Praktyka wykonawcza
- Technologie informacyjne (ćwiczenia)

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS

pokój 2.59 / Room 2.59

Aktualizacja: 15.03.2018