prof. UAM dr hab. Marcin Gmys


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Muzykologii
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

Prowadzone przedmioty:
- Blok fakultatywny - kierunkowy: krytyka muzyczna (cz.1, 2 i 3 - stary program) oraz (cz. 1 i 2 - nowy program)
- Analiza dzieła operowego - specjalność operologiczna
- Dzieje myśli o muzyce (ćwiczenia)
- Seminarium I (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium II (seminarium (limit - 4 osoby))
- Seminarium magisterskie (seminarium (limit - 6 osób))

DYŻUR - KONSULTACJE / OFFICE HOURS
wtorek/Tuesday, godz. 15.00-16.00
pokój 2.63 / Room 2.63
marcin.gmys@gmail.com
tel.: 61 829 14 04


Praca magisterska / Master's Thesis: Koncepcja „ teatru w teatrze “ i jej operowe konkretyzacje
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Thesis Supervisor: dr Ryszard D. Golianek

Rozprawa doktorska / Ph.D. Dissertation: Poetyka teatru operowego Ferruccio Busoniego. Idea – konkretyzacja – recepcja
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Promotor / Doctoral Supervisor: prof. dr hab. Michał Bristiger

Rozprawa habilitacyjna / Habilitation Thesis: Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk. Poznań 2013
Miejsce / Place: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuOBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH
W kręgu jego zainteresowań badawczych leży zagadnienie korespondencji sztuk, historia muzyki XIX-XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem teatru operowego, dokonań kompozytorów okresu Młodej Polski oraz twórców współczesnych. W latach 2001-2002 kierował działem Muzycznym Instytutu Adama Mickiewicza w warszawie (z jego inicjatywy odbyły się wówczas prawykonania specjalnie zamówionych utworów: KONCERTU KLAWESYNOWEGO P. Mykietyna w Salzburgu z E. Chojnacką w roli solistki oraz autorskiej transkrypcji na orkiestrę smyczkową II KWARTETU SMYCZKOWEGO H.M. Góreckiego w Madrycie na inaugurację Roku Polskiego w Hiszpanii). W latach 2007-2008 był autorem koncepcji programowej Festiwali Muzycznych Polskiego Radia („Szymanowskiego światy dalekie i bliskie” oraz „Emigranci”). Od 2002 roku pełni funkcję członka Zarządu „Stowarzyszenia De Musica”, od trzech kadencji Sekretarza Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W marcu 2011 został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Rady Programowej ds. Muzyki w Instytucie Muzyki i Tańca, a od września 2011 pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Res Facta Nova”. Jako publicysta muzyczny od ponad dziesięciu lat pisuje dla „Zeszytów Literackich” prowadząc m.in. autorski dział „Fonoteka”; współpracuje także z Programem 2 Polskiego Radia. 

 

RESEARCH INTERESTS

Research interests of Dr. Gmys concern the history and theory of the 20th-century opera, the history of Polish music of the late 19th and early 20th century, modern music (especially by Adès, Górecki, Mykietyn and Penderecki), as well as relations between music and other arts, the history of ideas, and pianistics. He participated in over twenty national and international musicological and theatrological conferences. Dr. Gmys wrote two books and  several encyclopedic entries; his numerous  articles have been published, among others, in "Muzyka ", „Pamiętnik Teatralny”, „Ruch Muzyczny” and „Tygodnik Powszechny”. His activities include also music criticism: for three years he has been leading his own section Fonoteka in “Zeszyty Literackie”; he cooperates with the Polish Radio 2 (in particular with the magazine "Płytomania"-Discomania) and - as the author of essays in programme books - with the Grand Theatre - National Opera in Warsaw.


 

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

A) MONOGRAFIE / BOOKS
- Technika teatru w teatrze i jej operowe konkretyzacje, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 1999 [Toruń 2000, dodruk].
- Poetykateatru operowego Ferruccia Busoniego, Poznań: PTPN 2005.
- Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk, Poznań;  PTPN - UAM 2012
- Karol Kurpiński i romantyczna Europa, Warszawa, Editions Spotkania 2015


B) REDAKCJE I EDYCJE / EDITORIAL WORKS
- De Musica, volumen I-III, Poznań 2006, wspólnie z M. Bristigerem i W. Malinowskim.
- Interdisciplinary Studies In Musicology, Theme Issue: 1810-1910-2010: Chopin’s Shadow. Transformation of the Composer’s Image in Culture and the Arts (Poznań 2011), 2011, nr 9, wspólnie a D. Jasińską i A. Lubońską.


C) ARTYKUŁY I ROZPRAWY / JOURNAL ARLTICLES AND BOOK CHAPTERS
- Dwa oblicza muzycznego manieryzmu, „Monochord”, 1995/6-7, s. 25-31.
- Paradygmaty psychologii afektu a koncepcje formy muzycznej w ujęciu Petera Kivy’ego, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego” nr 10. Bydgoszcz 1998, s. 135-141.
- Kategorie ciemności i jasności w „Królu Rogerze” Karola Szymanowskiego, [w:] Opera polska XX wieku, red. M. Jabłoński, H. Lorkowska i J. Stęszewski, t. 1 z serii „Poznańskie studia operowe”, Poznań 1999, s. 61-71.
- Typy operowego „teatru w teatrze” i ich konkretyzacje w scenicznej twórczości Tadeusza Szeligowskiego, [w:] Opera polska XX wieku, red. M. Jabłoński, H. Lorkowska i J. Stęszewski, t. 1 z serii „Poznańskie studia operowe”, Poznań 1999, s. 83-93.
- Zapomniany język? Relikty późnoromantycznych topoi w symfoniach Witolda Lutosławskiego, [w:] Muzyka jest aromatem kultury. Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej. Warszawa – Podkowa Leśna 2002, s. 133-147.
- Reading Starobinski. The Solar Myth of Revolution in the Music of 18th and 19th Centuries, [w:] Early Music. Context and Ideas. International Conference in Musicology, Kraków 18-21 September 2003, Jagiellonian University. Kraków ,2003, s. 192-196.
- Karola Szymanowskiego muzyka sfer. Projekt analizy semantycznej III Symfonii „Pieśń o nocy”, „Res Facta Nova” 2003/6(15), s. 175-197.
- Od adaptacji do interpretacji: „Peer Gynt” Wernera Egka. [w:] Teorie opery/ Theories of Opera, red. Maciej Jabłoński. Poznań 2004, s. 239-270.
- Teatr operowy w teoretycznym ujęciu Ferruccia Busoniego, „Muzyka” 2004/1, s. 53-77.
- Gombrowicz w rytmie danse macabre. O operowych adaptacjach „Iwony, księżniczki Burgunda” oraz „Ślubu”, „Pamiętnik Teatralny” 2004/1-4 [numer monograficzny pt. Teatr Witolda Gombrowicza], s. 102-117.
- O szczególnym przypadku ekphrasis: „Sonata widm” Augusta Strindberga a Sonata d-moll op. 31 nr 2 Ludwiga van Beethovena, [w:] Intersemiotyczność: Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia. Red. S. Balbus, A. Hejmej i J. Niedźwiedź. Kraków 2004, s. 97-111.
- Mitdionizyjski w „Królu Rogerze” Karola Szymanowskiego, „De Musica” 2004/9, Warszawa – Poznań – Weimar – Palermo 2004.
- Arlecchino als Diktator. Bemerkungen über einen Einakter von Ferruccio Busoni, [w:] Das (Musik-) Theater in Exil und Diktatur. Vorträge und Gespräche des Salzburger Symposions 2003, red. Peter Csobádi, Gernot Gruber, Jürgen Kühnel, Ulrich Müller, Oswald Panagl i Franz Viktor Spechtler, Anif / Salzburg 2005, s. 383-391.
- Penderecki and Mahler. Drawing Parallels, [w:] Krzysztof Penderecki – Music in the Intertextual Era. Studies and Interpretations, red. M. Tomaszewski i E. Siemdaj, Kraków 2005, s. 265-285.
- Penderecki a Mahler. Próba paraleli, [w:] Krzysztof Penderecki – muzyka ery intertekstualnej. Studia i interpretacje, red. M. Tomaszewski i E. Siemdaj, Kraków 2005, s. 119-147.
- Wizerunek władzy totalitarnej w zwierciadle „IV Symfonii” i „Ubu Rex” Krzysztofa Pendereckiego, „Muzyka” 2005/3, s. 53-74.
- The Beethoven Frieze. „The Ninth Symphony” as Seen by Gustav Klimt, Ferruccio Busoni and Karol Szymanowski. [w:] Beethoven 3. Studien und Interpretationen, red. M. Tomaszewski i M. Chrenkoff, Kraków 2006, s. 401-416.
- Muzyka Młodej Polski, [w:] Literatura Polska, tom VI Młoda Polska, Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2006, s. 256-276.
- „I słońce stało się czarne ja wór włosiany”. Motywy apokaliptyczne w operze XX wieku (przegląd subiektywny), [w:] Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, tom I, pod red. Krzysztof a Korotkicha i Jarosława Ławskiego, Białystok 2006, s. 487- 500.
- Eros z Tanatosem w tle, dwujęzyczny (polsko-angielski) komentarz do pierwszego wydania partytury „Shakespeare Sonnets” Pawła Mykietyna, Kraków 2007, PWM. 
- Arnold Böcklin’s „Im Spiel der Wellen” as Interpreted in Music by Composers Ludomir Różycki and Max Reger. A Contribution to the Theory and History of Musical Ekphrasis, „Interdisciplinary Studies in Musicology 7” Poznań 2008.
- Partytura operowa jako źródło cierpień, „Teatr” 2008 nr 9, s. 70-75.
- The Solar Myth of Revolution and its Artistic Metamorphoses. From Beethoven to Penderecki, w: Beethoven 4 (Erbe und Resonanz. Musik und Literatur. Beethoven und sein Wien), hrsg. von M. Tomaszewski und M. Chrenkoff, Aklademia Muzyczna Kraków 2009, s. 149-166.
- Mistrz i uczniowie? Kompozytorzy Młodej Polski wobec Zygmunta Noskowskiego, „Muzyka” 2009 nr 3-4, s. 3-21.
- „A gdy się ozwie <>: dzwon, ty wejdź, i bierz najwyższy ton! Wyspiański kompozytorów młodopolskich, [w:] Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. Małgorzata Okulicz-Kozartyn, Matuesz Bourkane, Michał Haake, Poznań 2009, s. 351-367.
- Mahlerowskie inspiracje w operze pierwszej połowy XX stulecia. Rekonesans, [w:] Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego pod redakcją Ryszarda Daniela Golianka i Piotra Urbańskiego, Toruń 2010, s. 209-222. 
- Ogród miłości – ogród duszy. Metamorfozy toposów w muzyce europejskiej od Richarda Wagnera do Thomasa Adèsa, [w:] Muzyka w ogrodzie – ogród w muzyce. Studia pod red. S. Żerańskiej-Kominek, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2010, s. 337-370 i 422-429.
- On the trail of a trail, the trace of a trace. Kazimierz Przerwa-Tetmajer’s “Cień Chopina” and its compositional interpretations, “Interdisciplinary Studies in Musicology”, 2011, nr 9, s. 215-250.
- Między Wagnerem a Verdim: “I Medici” Ruggiera Leoncavalla, “Res Facta Nova” 2011, nr 12, s. 149-159.  
- Szymanowski and His legacy: From “Young Poland in Music” Movement to Penderecki, Górecki and Mykietyn, referat plenarny opublikowany [w:] Karol Szymanowski and Polish Music if the 20th Century w ramach 2011 China’s International Forum on Culture and Humanity II -  15-16.10.2011, Central Conservatory of Music in Beijing (Pekin), s. 7 nlb.


D) HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE / DICTIONARY ENTRIES
- Encyklopedia muzyczna PWM, część biograficzna, tom n-pa. Kraków 2002, [hasło:] Orff Carl, s. 171-173.
- Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, vol. 14. Kassel 2005, [hasło:] Rytel Piotr, szp. 727-729.
- Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, [hasła:] “Szeluto Apolinary” oraz “Szopski Felicjan”, vol. 16, Kassel 2007,
- Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna, [hasło:]  „Szeluto Apolinary”, tom Sm-Ś, Kraków 2007, s. 242-243.
- Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, szp. 940-942 oraz 1064-1054, [hasła:]  „Wiłkomirski Familie“ oraz „Wodiczko Bohdan“, vol. 17, Kassel 2007.
- Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, [hasła:]  „Joteyko Tadeusz“ oraz „Patkowski Józef“, Supplement, Kassel 2008, szp. 374-376 oraz 661-662.


E) PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE / JOURNALISM
- „Borys Godunow” – dzieło otwarte? Uwagi o instrumentacji utworu, [w:] Modest Musorgski, Borys Godunow, program do spektaklu w Teatrze Wielkim, Poznań 1996, s. 25-29.
- „Europejski szowinista”. Hommage à Sándor Vegh, „Ruch Muzyczny” 1997/8, s. 6-8.
- Wszerokim kręgu kultury francuskiej. Sympozjum in memoriam Stefan Jarociński. „Ruch Muzyczny” 1997/9 ,s. 17-19.
- Jak uwrażliwić młodego Polaka na muzykę? Ogólnopolskie forum „Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych”, „Ruch Muzyczny” 1997/15 s. 14-16.
- Wstronę Polihymnii. VI Dni Muzyki i Teatru w Poznaniu, „Ruch Muzyczny” 1997/24, s. 25-26.
- Fortepian Chopina, „Klasyka” 1998/2 s. 27-34.
- Maltańskie pogranicza i korespondencje sztuk [relacja z muzycznych wydarzeńVIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta w Poznaniu], „Ruch Muzyczny” 1998/17, s. 18-21.
- Pod znakiem Mickiewicza [relacja z VII Dni Muzyki i Teatru w Poznaniu, 16-23 X 1998 r.], „Ruch Muzyczny” 1998/25, s. 18-20.
- Chopin według Bristigera, „Zeszyty Literackie” 1999/74, s. 195-197.
- Bez pracy nie ma kołaczy. Refleksje na temat „Koncertu wiolonczelowego” Pawła Mykietyna, „Ruch Muzyczny” 1999/12, s. 20-21 [wspólnie z Małgorzatą Gmys].
- Rozmowao książce „Rzeczywiste obecności” George’a Steinera z udziałem Z. Benedyktowicza, M. Bristigera, D. Czai, M. Gmysa, W. Juszczaka, Z. Kubiaka, Pawła Kłoczowskiego, Piotra Kłoczowskiego, J. Sempolińskiego, S. Sikory i L. Trzcionkowskiego. „Konteksty” 1999/4 (247) s. 13-14.
- Światopery według Busoniego, „Ruch Muzyczny” 2000/3, s. 37-39.
- Warlikowski nasłuchuje Mykietyna, „Ruch Muzyczny” 2001/12, s. 27-29.
- Paweł Mykietyn w poszukiwaniu własnej formuły operowej, „Operomania” 2000-2001/1 s. 13-14.
- Koncerty stulecia. Jubileusz Filharmonii Narodowej w Warszawie, „Zeszyty Literackie” 2001/76, s. 189-191.
- Festiwal jako wybór (wywiad z Michałem Bristigerem), „Ruch Muzyczny” 2001/10 ,s. 8-11.
- Przez radio do Europy (wywiad z Elżbietą Markowską, dyrektorem II Programu Polskiego Radia), „Ruch Muzyczny” 2001/10, s. 12-13.
- Między tenorem a sopranem (wywiad z Jackiem Laszczkowskim), „Operomania” 2000-2001/2.
- Muzyczne echa i cienie Platona (estetyczno-historyczne potpourri), [w:] III Filharmonia AUKSO (program festiwalu). Wigry 2002 s. 16-22.
- Maeterlinck i Debussy w stuletniej mgle europejskiego symbolizmu, „Operomania” 2001-2002/5(6) s. 12-14.
- Wyszeptać niewyrażalne. Rzecz o „Peleasie i Melizandzie” Claude’a Debussy’ego, [w:] Claude Debussy – Peleas i Melizanda, Teatr Wielki – Opera Narodowa (program do spektaklu). Warszawa 2002 ,s. 8-21.
- „Rigoletto” – Giuseppe Verdiego traktat o masce, [w:] Giuseppe Verdi – Rigoletto, Teatr Wielki w Poznaniu (program do spektaklu). Poznań 2002.
- El mundo non consiste únicamente en componer sonidos [Świat niekończy się na układaniu dźwięków], wywiad z Henrykiem Mikołajem Góreckim (przeprowadzony wspólnie z Małgorzatą Gmys). Przekł. Hiszpański: Abel A. Murcia Rosiano. [w:] Henryk Mikołaj Górecki [program koncertu inaugurującego Rok Polski w Hiszpanii, Madryt 23 października]. Madryt 2002, s. 34-45.
- Cztery struny świata / The World in Four Strings [Esej o twórczości Henryka Wieniawskiego]. [w:] specjalny program Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu oraz Filharmonii im. T. Szeligowskiego wydany z okazji 50-lecia Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Poznań 2002, s. 11-16.
- Salzburg. Muzyka i melancholia, „Zeszyty Literackie” 2003/81, s. 174-177.
- Artysta fortepianu. O pianistyce Piotra Anderszewskiego i powieści „Przegrany” Thomasa Bernharda, „Zeszyty Literackie” 2003/82 ,s. 165-168.
- Z życia marionetek, czyli o „Don Giovannim” Trelińskiego raz jeszcze, „Zeszyty Literackie” 2003/83 ,s. 165-168.
- O„Viaggio a Reims” Gioacchina Rossiniego w reżyserii Tomasza Koniny, „Zeszyty Literackie” 2003/84, s. 150-151.
- Moniuszko, Rossini, Bristiger, „Zeszyty Literackie” nr 2003/84, s. 176-177.
- Komentarz do budowy maszyny pochłaniającej czas, czyli krótkie wprowadzenie do „Króla Ubu” Krzysztofa Pendereckiego, „Biuletyn Teatru Wielkiego w Warszawie” 2003/6, s. 4-8.
- Czas przemijający, czas syntezy. Po prawykonaniu „VII Symfonii” Krzysztofa Meyera, „Ruch Muzyczny” 2003/24 s. 18-19.
- Hectora Berlioza podróże do granic sztuk. Szkic o „Potępieniu Fausta”, [w:] H. Berlioz, Potępienie Fausta, Teatr Wielki – Opera Narodowa (program do spektaklu) oraz „Biuletyn Teatru Wielkiego-Opery Narodowej” 2004/7(16), s. 6-10
- Włosko-polskie wariacje na tematy europejskie. Relacja z międzynarodowych Incontri Nocera Terinese 1997, „De Musica” Vol. VI/ Nuove Pagine 1. Warszawa – Poznań – Weimar – Palermo 2003.
- Najważniejsze są rytmy (wywiad z Mariuszem Trelińskim), „Operomania” 2003-2004/12, s. 4-9.
- Opera jest więzieniem (wywiad z Krzysztofem Warlikowskim), Program Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Warszawa 2003 (5 stron nlb.).
- Inscenizacja jako prototyp (wywiad z Borysem Kudliczką), „Operomania” 2003-2004/14 s. 2-4.
- Mahler Zubina Mehty, „Zeszyty Literackie” 2004/85, s. 184-186.
- Notao „IV Symfonii” Witolda Lutosławskiego, specjalny dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 15 II 2004/7 (poświęcony Witoldowi Lutosławskiemu w 10. rocznicę śmierci kompozytora), s. 15.
- Czasodnaleziony. O VII Symfonii Krzysztofa Meyera, „Zeszyty Literackie” 2004 nr 86 s. 178-180.
- Mit dionizyjski w „Królu Rogerze“ Karola Szymanowskiego.50. [Odpowiedź na list krytyczny Teresy Chylińskiej dotyczący artykułu], „Ruch Muzyczny” nr 2005 s. 4-6.
- Curlew River Benjamina Brittena, czyli most przez wielką rzekę, [w:] B. Britten Curlew River, Program Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Warszawa 2005 s. 10-15.
- Komentarze do koncertów IX Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, [w:] program IX Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, „Beethoven między muzyka Północy i Południa” [9th Ludwig van Beethoven Easter Festival, „Beethoven between the Music of North and South”] Warszawa-Gdańsk-Kraków 15-25 marca 2005, s. 85-90, 130, 133.
- Czy opera jest sztuką współczesną?, wypowiedź w ankiecie „Tygodnika Powszechnego” 2004 nr 40 s. 12, (przedruk fragmentu: „Ruch Muzyczny” 2004/22, s. 2).
- Technika teatru w teatrze na przestrzeni czterech stuleci historii opery, „Operomania” 2004-2005/17, s. 10-14.
- Busoni-Mahler.Muzyczna podróż z Triestu do Wenecji, „Zeszyty Literackie” 2005/90,s. 96-102.
- Dwa skrzydła duszy, [w:] Berlioz Roméo et Juliette, program Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Warszawa 2006, s. 13-20.
- Metamorfozy (o „Fedrze” Dobromiły Jaskot), [w:] Jaskot Fedra, program Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Warszawa 2006, s. 12-13.
- Migotanie (o „alpha Kryonia Xe” Aleksandry Gryki). [w:] Gryka alpha Kryonia Xe, program Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Warszawa 2006, s. 10-11.
- Komentarze do koncertów X Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, [w:] program X Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, „Beethoven. Dziedzictwo i rezonans” [10th Ludwig van Beethoven Easter Festival, „Beethoven. Heritage & Resonance”] Warszawa-Gdańsk-Kraków 1-15 kwietnia 2006, s. 29-33, 92-95, 131-137, 141-146.
- Osobowość i wielka pokora, głos w dyskusji nad najnowszą, mozartowską płytąPiotra Anderszewskiego i BBC Scottish
- Orchestra (wspólnie zPawłem Banowskim, Jackiem Hawrylukiem i Kacprem Miklaszewskim), „Ruch Muzyczny” 2006/ 8, s. 40-41.
- Drugie podejście (o najnowszej płycie Krystiana Zimermana i Simona Rattle’a), „Ruch Muzyczny” 2006/9, s. 40-41.
- Erosz Tanatosem w tle. O „Zapiskach tego, który zniknął” Leoąa Janáčka oraz „Sonetach Szekspira” Pawła Mykietyna, [w:]program Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Warszawa 2006 cz. I s. 9-11, cz. II s. 6-8.
- Człowiek faustyczny. O Ferrucciu Busonim (1866-1924) i jego niedokończonej operze, „Tygodnik Powszechny” 2004 nr 31 (z 1 VIII) s. 23.
- Fonoteka(I): Zimerman, Anderszewski, Grzybowski, „Zeszyty Literackie” 2004/86, s. 169-174.
- Fonoteka(II): Busoni, Volodos, Debussy, „Zeszyty Literackie” 2004/87, s. 173-178.
- Fonoteka(III): Lutosławski, Janáček, Szymanowski, „Zeszyty Literackie” 2004/88, s. 182-185.
- Fonoteka(IV): Szymanowski, Paderewski, Penderecki, „Zeszyty Literackie” 2005/89, s. 179-181.
- Fonoteka(V): Viktor Ullmann, „Zeszyty Literackie” 2005/90, s. 228-231.
- Fonoteka(VI): Karłowicz, Diepenbrock, Pogorelich, „Zeszyty Literackie” 2005/91, s. 186-189.
- Fonoteka(VII): Gould, Adès, Fischer-Dieskau, „Zeszyty Literackie” 2005/92, s.185-187.
- Fonoteka(VIII): Britten, Adès, Górecki, „Zeszyty Literackie“ 2006/93, s. 203-206.
- Mariusza Trelińskiego gra w klasy (o najnowszej inscenizacji Króla Rogera Szymanowskiego), „Ruch Muzyczny” 2007 nr 17, s. 24-28.
- „Dążę przez ciemne lasy tam, gdzie mię woła dziwna pieśń”. Bedeker po światach Karola Szymanowskiego, [w:] X Festiwal Muzyczny Polskiego Radia „Szymanowskiego światy dalekie i bliskie”, Warszawa 1-7 października 2007, s. 10-17.
- Poprzeczka Simona Rattle’a, Tygodnik o Szymanowskim [dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 7 X 2007], s. 12
- Szymanowskiego światy dalekie i bliskie: festiwalowe echa i reminiscencje / Szymanowski’s Worlds – Close and Remote: The Festival’s Echoes and Reminiscences [tłum. Tomasz Zymer], komentarz do dwupłytowego albumu CD Polskiego Radia, Warszawa 2007, str. 10 nlb.
- Między żywiołem symfonicznym i lirycznym. Karola Szymanowskiego pieśni z towarzyszeniem orkiestry / Between The Lyrical and Symphonic Element. Karol Szymanowski’s Orchestra Songs, komentarz do płyty CD Polskiego radia, Warszawa 2007, s. 7 nlb.
- Symfoniczne żywioły Karola Szymanowskiego / Karol Szymanowski’s Symphonic Elements, komentarz do dwupłytowego albumu CD Polskiego Radia, Warszawa 2007, s. 7 nlb. 
- Współautorstwo – z Marcinem Majchrowskim – 9 audycji radiowych z cyklu Romantyzm znany czy nieznany?, emitowanych w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na antenie Programu 2 Polskiego Radia, IX 2007 – VI 2008.
- Odcienie emigracji (wywiad Macieja Janickiego z Małgorzatą Małaszko-Stasiewicz i Marcinem Gmysem), „Tygodnik Powszechny” 7.10.2008.
- Speechless Song. O muzyce Pawła Mykietyna / Speechless Song. About Paweł Mykietyn’s Music, dwujęzyczny komentarz do pierwszej w historii fonografii płyty monograficznej z muzyką Mykietyna, Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, Warszawa 2008,  13 str. nlb. [wydawnictwo wyróżnione nagrodą „Fryderyk” w dziedzinie muzyki poważnej za rok 2008].
- „Bo na tym świecie, Śmierć wszystko zmiecie”. O alchemii zapomnianego arcydzieła operowego, w: Roman Statkowski „Maria”, [w:] Program koncertu inauguracyjnego Polskiej Orkiestry Radiowej, Warszawa 2008, s. 3-9.
- Nie tylko na paryskim bruku. O emigracyjnym doświadczeniu kompozytorów, [w:] XI Festiwal Muzyczny Polskiego Radia „Emigranci”, Warszawa 1-5 X 2008, s. 18-33.
- O Europie Chopina, Sokołowa i Pogorelicia, „Ruch Muzyczny” 2008 nr 20, s. 10-12 [kilka przedruków w programach lokalnych filharmonii]
- Z psychologii jednostki twórczej. Ivo Pogorelich, [w:] Program recitalu Pogorelicha zorganizowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w dniu 26 X 2008, Warszawa 2008, s. 2-7.
- Czterojęzyczny esej poświęcony Lodoïsce L. Cherubiniego [w:] Luigi Cherubini, Lodoïska, dwypłuytowy album, Polskie Radio – Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena 2008, s. 11-27. 
- An elougist of modernist melancholy. Mieczysław Karłowicz, [w:] Marcin Gmys i Agnieszka Morawińska, Mieczysław Karłowicz, Instytut Adama Mickiewicza, seria „Composers and The Art of Their Time,” Warszawa 2007, s. 1-21.
- 2 wywiady z Henrykiem Mikołajem Góreckim [przeprowadzone wspólnie z Małgorzatą Gmys] w przekładzie Johna Combera: There is More to Life than The Arranging Sounds [przedruk hiszpańskojęzycznego wywiadu z 31 VIII/1 IX 2002] oraz Music? A Visitor from Another World, wywiad z 15 X 2008 r., [w:] Henryk Mikołaj Górecki, praca zbiorowa pod red. B. Stęszewskiej, Adam Mickiewicz Institute, Warsaw 2008, s. 33-42, 47-52.
- Emigracja muzyczna według Andrzeja Chłopeckiego, „Ruch Muzyczny” 2009 nr 5, s. 18-21.
- Fortepian Staiera. Fragmenty dyskursu miłosnego / Staier’s fortepiano. From a discourse of love, s. 39-48, [w:] Chopin i jego Europa. Od Staiera do Staiera,. 5. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 16-31.08.2009, s. 21-30 i 39-40.
- Recenzja paryskiej inscenizacji Króla Rogera Szymanowskiego w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, „Zeszyty Literackie” 2009 nr 107,  s. 197-199.
- Niezgoda na gest Piłata. Kompozytorzy wobec tyranii, [w:] program „Uroczystego Koncertu z okazji 20. Rocznicy powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego”, który odbył się 12 Września 2009 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Warszawa 2009, 2 str. nlb.
- Beetwen Credo and Declaration of a Revolutionary Apostate, „Beethoven Magazine” No. 5, numer specjalny na Midem Classical Cannes 2010, s. 15.
- Czarne kwiaty. Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010), „Dwutygodnik.com” 2010 nr 43, przedruk [w:] „Zeszyty Literackie”  2011 nr 1 (113), s. 156-159.
- Ludzie z podeszwami z wiatru [o operze K. Volansa wg B. Chatwina] „Zeszyty Literackie”  2011 nr 2 (114), s. 89-94.
- Lekkomyślna ważka [Zagajewski i Brahms]„Zeszyty Literackie”  2011 nr 4 (116), s. 72-75.
- Preludia do medytacji / Preludes to Meditation, dwujęzyczny esej wprowadzający do książki programowej 7. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego “Chopin i Jego Europa” – “Od Mahlera do Liszta i Noskowskiego”, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2011, s. 15-47.
- Nasłuchująca księżniczka (esej o Turandot Pucciniego), [w:] książka programowa do spektaklu Turandot Pucciniego, Teatr Wielki – Opera Narodowa, premiera 11.04.2011, Warszawa 2011, s. 10-17
- Bez lęku i żądzy odwetu. O Henryku Mikołaju Góreckim i jego „III Symfonii”, [w:] program Uroczystego Koncertu Poświęconego Pamięci Ofiar Katastrofy  Pod Smoleńskiem (pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Teatr Wielki – Opera Narodowa 10.04.2011, Warszawa 2011, s. 7-9.
- Cieńchopina2010.pl. , esej wprowadzający do audiofilskiej płyty z rejestracją prawykonania cyklu pieśni K. Pendereckiego pt. Powiało na mnie morze snów pod dyrekcją Valerego Gergeva, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2011, s. 25-29.
- Już nie jestem takim idealistą / I am no longer such an idealist today – dwujęzyczny wywiad z Krzysztofem Pendereckim  [w:] Program do prawykonania cyklu pieśni K. Pendereckiego pt. Powiało na mnie morze snów pod dyrekcją Valerego Gergeva, Filharmonia Narodowa w Warszawie 14.01 2011, s. 12 nlb.; przedruk wersji polskiej [w:] “Zeszyty Literackie”  2011 nr 1 (113), s. 111-120 oraz [w:] booklet audiofilskiej płyty z rejestracją prawykonania cyklu pieśni K. Pendereckiego pt. „Powiało na mnie morze snów” pod dyrekcją Valerego Giergeva, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2011, s. 30-42, przedruk wersji rosyjskiej i angielskiej [w:] program rosyjskiego prawykonania pieśni pod dyr. V. Gergieva (Petersburg 20.06.2011, “XIX Stars of The White Nights Music Festival”), s. 8-14.
- Współautorstwo – z Marcinem Majchrowskim – 13 godzinnych audycji poświęconych twórczości G. Mahlera emitowanych w 2011 r. na antenie Programu 2 Polskiego Radia.
- Muzyka i jajecznica, „Konteksty” 2011 nr 4, s. 201.
- „Czy ma dusza z tego cienia, co komnatę zaległ już, nie powstanie nigdy już?” Eugeniusz Morawski – reaktywacja / “And my soul from that shadow that lies floating on the floor shall be lifted – nevermore?” Eugeniusz Morawski – Ractivation (transl. I. Bogdan), dwujęzyczny komentarz do pierwszego w historii fonografii nagrania kompletu ocalałych poematów symfonicznych E. Morawskiego, [w:] booklet do albumu CD, wytwórnia CD Accord (ACD 176-2), Warszawa 2012, s. 2-69. 
- Fonoteka (IX): Anderszewski, Schreker, Benedetti, „Zeszyty Literackie“ 2006 nr 94, s. 180-183.
- Fonoteka (X): Györgi Ligeti, „Zeszyty Literackie” 2006 nr 95, s. 176-179.
- Fonoteka (XI): Liszt, Zarębski, Čiurlionis, „Zeszyty Literackie” 2006  nr 96, s. 189-192.
- Fonoteka (XII): Schubert, Lili Boulanger, Rachmaninow, „Zeszyty Literackie” 2007 nr 97, s. 186-189.
- Fonoteka (XIII): Mścisław Rostropowicz (192 – 2007), „Zeszyty Literackie” 2007 nr 98, s 207-209.
- Fonoteka (XIV): Szymanowski, Schmitt, Roussel, „Zeszyty Literackie” 2007 nr 99, 286-288. 
- Fonoteka (XV): Alexander Zemlinsky-Alma Mahler, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, „Zeszyty Literackie” 2007 nr 100, s. 197-199.
- Fonoteka (XVI): Paweł Szymański, „Zeszyty Literackie” 2008 nr 101, s. 195-196.
- Fonoteka węgierska (XVII): Bartók, Kurtag, Dukas, Adès, „Zeszyty Literackie” 2008 nr 102, s. 228-230.
- Fonoteka (XVIII): Brahms, Strauss, Grisey, Kalitzke, „Zeszyty Literackie” 2008 nr 103, s. 226-228.
- Fonoteka (XIX): Włoscy futuryści, Busoni, Pfitzner, „Zeszyty Literackie” 2008 nr 104, s. 222-224.
- Fonoteka (XX): Karłowicz, „Zeszyty Literackie” 2009 nr 105 z,  s. 225-227.
- Fonoteka (XXI): Andreas Staier, „Zeszyty Literackie” 2009 nr 106,  s. 212-214.
- Fonoteka (XXII): Reynaldo Hahn, „Zeszyty Literackie” 2009 nr 107,  s. 212-215.
- Fonoteka (XXIII): Brahms, Schmidt, Lutosławski, „Zeszyty Literackie” 2009 nr 108, s. 224-227.
- Fonoteka (XX): Leoncavallo, „Zeszyty Literackie” 2010 nr 112, s. 224-226.
Aktualizacja: 15.03.2018