Sylabusy I stopień

I rok

semestr zimowy

BHP

Wprowadzenie do muzykologii – wykład

Wprowadzenie do muzykologii – ćwiczenia

Historia muzyki średniowiecza i renesansu – wykład

Historia muzyki średniowiecza i renesansu – ćwiczenia

Kultury muzyczne świata

Akustyka muzyczna – ćwiczenia

Akustyka muzyczna – wykład

Kontrapunkt

Zasady muzyki

Język łaciński

Wychowanie fizyczne

.

semestr letni

Historia muzyki baroku – wykład

Historia muzyki baroku – ćwiczenia

Podstawy analizy muzycznej

Harmonia I

Harmonia II

Formy muzyczne

Technologie informacyjne

Język nowożytny

Język łaciński

Wychowanie fizyczna

II rok

semestr zimowy

Historia muzyki klasycyzmu – wykład

Historia muzyki klasycyzmu – ćwiczenia

Historia muzyki staropolskiej – wykład

Historia muzyki staropolskiej – ćwiczenia

Etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej

Folklor muzyczny Polski

Konwersatorium specjalistyczne – Warsztat krytyka muzycznego

Konwersatorium specjalistyczne – Muzyka popularna świata

Konwersatorium specjalistyczne – Wprowadzenie do filologii muzycznej

Blok fakultatywny-kierunkowy – Krytyka muzyczna

Blok fakultatywny-kierunkowy – Źródłoznawstwo

Język nowożytny

.

semestr letni

Historia muzyki powszechnej romantyzmu – wykład

Historia muzyki powszechnej romantyzmu – ćwiczenia

Historia muzyki polskiej romantyzmu – wykład

Historia muzyki polskiej romantyzmu – ćwiczenia

Etnomuzykologia z elementami antropologii kulturowej

Ćwiczenia terenowe etnomuzykologiczne

Ćwiczenia terenowe źródłoznawcze

Konwersatorium specjalistyczne – Warsztat krytyka muzycznego

Konwersatorium specjalistyczne -Historia muzyki ukraińskiej

Konwersatorium specjalistyczne – Muzyka popularna świata

Blok fakultatywny-kierunkowy – Krytyka muzyczna

Blok fakultatywny-kierunkowy – Źródłoznawstwo

Język nowożytny

III rok

semestr zimowy

Historia muzyki polskiej XX i początków XXI w. – wykład

Historia muzyki polskiej XX i początków XXI w. – ćwiczenia

Historia_muzyki_powszechnej XX_w. i początków XXI w.- wykład

Historia muzyki powszechnej XX w. i początków XXI w. – ćwiczenia

Wprowadzenie do metodologii muzyki

Proseminarium – dr Ewa Schreiber

język nowożytny

.

semestr letni

Prawno-ekonomiczne aspekty działalności twórczej

Historia filozofii – wykład

Historia filozofii – ćwiczenia

Seminarium –

Przedmioty fakultatywne

semestr zimowy

Dawne notacje muzyczne

Muzyka popularna I

Style jazzu

.

semestr letni

Instrumentologia

Muzyka popularna II

Podstawy edytorstwa muzycznego

Praktyka wykonawcza