Sylabusy II stopień

2021/22

Analiza dzieła muzycznego-teorie i metody – ćwiczenia

Analiza dzieła muzycznego-teorie i metody – wykład

Idiom i konteksty muzyki Mozarta – wykład monograficzny

Seminarium I i II – prof. dr hab. Ryszard Golianek

Seminarium magisterskie – prof. dr hab. Ryszard Golianek

Moduł B: Techniki kompozytorskie po 1800 r.

Moduł B: Kultura muzyczna po 1800 r.

2020/21

Dzieje myśli o muzyce

Historia opery

Krytyka operowa

Metodologia badań muzykologicznych – ćwiczenia

Metodologia badań muzykologicznych – wykład

Moduł B Techniki kompozytorskie po 1800 r.

Muzyka w przestrzeni społecznej

Polish Musical Traditions

Psychologia muzyki – ćwiczenia

Psychologia muzyki – wykład

Teorie kultury – konwersatorium

Wykład monograficzny: Serializm w twórczości kompozytorów XX wieku