1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 18 paźdzernika 2021 r.

Terminy egzaminów certyfikacyjnych w roku akademickim 2021/2022

Studium Językowe UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 z języków obcych
w trybie zdalnym lub w formie bezpośredniej w roku akademickim 2021/2022 dla studentów
studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich odbędzie się
w następujących terminach: