Kalendarium

2016
– Z początkiem 2016 roku rozpoczęto prace porządkujące materiały z badań terenowych prowadzonych w poznańskim ośrodku muzykologicznym w latach 70.
– 9-11 maja – VIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii, przygotowany przez członków Koła.
– 24 maja dwie członkinie Koła reprezentowały w sesji plakatowej Instytut Muzykologii na konferencji jakości kształcenia w Collegium Maius.
– W grudniu 2016 roku Instytut Muzykologii zakupił 7 bębnów afrykańskich (djembe i dundun), co pozwoliło utworzyć grupę bębniarską funkcjonującą w ramach działalności Koła.

2015
– 10 – 12 kwietnia – w ramach współpracy między kołami naukowymi, Sekcja Etnomuzykologów zorganizowała warsztaty bębniarskie w Iławie, w których uczestniczyło 10 studentów z Sekcji Etnomuzykologów oraz Koła Naukowego Etnologów.
– 11 – 14 maja – trzech członków Studenckiego Koła Naukowego Muzykologów wzięło udział w VII. Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Muzykologii we Wrocławiu, podczas którego wygłoszono referaty: „Rola komunikacji w performansie improwizowanym na podstawie badań nad jam session” (Alicja Zabrocka), „Wybrane problemy życia w okupowanej Warszawie (1839-1945) w świetle działalności artystycznej Andrzeja Panufnika” (Dobrochna Zalas), „Co słychać w Poznaniu? – Audiosfera miasta z perspektywy jego mieszkańców” (Stefania Zielonka)
– 21 maja – członkowie Sekcji Etnomuzykologów wzięli udział w Dniu Studenta Wydziału Historycznego, podczas którego wygłosili referat pt. „Co słychać w Poznaniu? – Audiosfera miasta z perspektywy jego mieszkańców”, będącego wynikiem badań przeprowadzonych przez Sekcję.
– 21 maja – członkowie Koła zorganizowali imprezę pożegnalną siedziby Katedry Muzykologii na ulicy Słowackiego 20, w której wzięli udział studenci i pracownicy poznańskiej muzykologii.
– 3 czerwca – Studenckie Koło Naukowe Muzykologów współorganizowało debatę studencką pt. „Miejsce uniwersytetu na kulturalnej mapie Poznania”, w której wzięli udział studenci i wykładowcy z trzech, poznańskich uczelni – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Artystycznego oraz Politechniki Poznańskiej. Debata odbyła się w budynku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
– 29 września – została wyemitowana przez Radio Merkury audycja, w której członkowie Sekcji Etnomuzykologów razem z dr Ew± Schreiber opowiadali o badaniach nad audiosferą Poznania przeprowadzonych w ramach działalności Koła w bieżącym roku akademickim.

2014
– 4 czerwca odbyło się, współorganizowane przez Koło, spotkanie z Ewą Podleś, gwiazdą największych scen operowych, jedną z najwybitniejszych śpiewaczek naszych czasów, kontraltem o unikatowej barwie i technice, wybitnej interpretatorce muzyki Haendla, Haydna, Rossiniego, Verdiego, Wagnera, a także dzieł kompozytorów dwudziestowiecznych. Szerszy opis na: http://cbntm.amu.edu.pl/?p=731
– 29 maja odbyło się II Seminarium Operowe, którego Koło było współorganizatorem, głównym jego punktem był wykład dr hab. Iwony Hossy „Problemy wykonawcze wybranych partii sopranowych w twórczości Krzysztofa Pendereckiego”. Więcej informacji na: http://cbntm.amu.edu.pl/?p=716
– w dniach 20-23 maja odbył się VI Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii, podczas którego członkini Koła Dominika Stopczańska wygłosiła referat pt. Nowe brzmienia starej muzyki – działalność zespołu Oni Wytars, który zdobył wyróżnienie przyznawane przez uczestników zjazdu.
– 8 maja w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego odbyło się seminarium pt. OEDIPUS REX TRIADY: MUZYKA – TEATR – FILM – LITERATURA, którego Studenckie Koło Naukowe Muzykologów było współorganizatorem. Uczestniczyli w nim członkowie Koła: Adam Olaf Gibowski i Gabriel Kaczmarek. Szerszy opis na: http://www.lmm.edu.pl/
– 24 marca – odbył się wykład Marcina Boguckiego pod tytułem „Teatr operowy Petera Sellarsa”. Jego współorganizatorem było Centrum badań nad teatrem muzycznym UAM i Laboratorium myśli muzycznej. Odczyt Marcina Boguckiego zainaugurował cykl interdyscyplinarnych spotkań \”Seminaria operowe”, których tematyka łączy między innymi zainteresowania teoretyczne z praktyką wykonawczą.
– 28 lutego – odbyło się seminarium dotyczące tematyki sound studies. Pierwszą część spotkania stanowiły prelekcje: 1.Renata Tańczuk UWr, Robert Losiak UWr, Sławomir Wieczorek UWr: Prezentacja Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego działającej przy Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2. Jarosław Jaworek UAM: Historia dźwiękowa «oczami» sensorycznego badacza, 3. Justyna Stasiowska UJ, Barbara Bogunia UJ: Wybrzmiewające ciało. Problematyka opisu ciała (w) dźwięku od muzykologii po Sound Studies.
W drugiej części seminarium odbyła się dyskusja poglądowa, której uczestnikami byli:
Renata Tańczuk UWr, Robert Losiak UWr, Sławomir Wieczorek UWr, Justyna Stasiowska UJ, Barbara Bogunia UJ AM, Piotr Jan Wojciechowski UJ, Marcin Krajewski UW, Marcin Bogucki UW, Ewa Domańska UAM, Jarosław Jaworek UAM, Maciej Jabłoński UAM, Ewa Schreiber UAM, Gabriel Kaczmarek UAM, Ewelina Chatłas UAM, Adam Gibowski UAM, Karolina Karpińska UAM, Dobrochna Zalas UAM, Adam Zajkowski UAM, Piotr Podlipniak UAM, Dominika Stopczańska UAM, Gabriela Gacek IS PAN.

2013
– Sekcja etnomuzykologiczna koła zorganizowała warsztaty śpiewokrzyku, które odbyły się 13-15 grudnia w klubie Dragon w godzinach 18:00-21:30 i prowadzone były przez Malwinę Paszek.
– Sekcja etnomuzykologiczna koła wzięła udział udział w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe odbywającym się w dniach 5-8 grudnia w Lublinie. http://www.mikolajki.folk.pl/
– Koło Naukowe rozpoczęło współpracę z CCUSA, spotkania informacyjne przeprowadzać będzie członkini Koła Naukowego, będąca jednocześnie reprezentantem regionalnym CCUSA oraz tegorocznym uczestnikiem Work&Travel. Na spotkaniach opowie na temat programów, kosztów, procedurze rekrutacyjnej, ofertach pracy oraz korzyściach płynących z wyjazdu!
– w dniach 4 i 8 listopada odbyły się spotkania organizacyjne z udziałem opiekuna (dr hab. Macieja Jabłońskiego), podczas których wybrano nowe władze koła. Przewodniczacym został Gabriel Kaczmarek, a sekretarzem Dominika Stopczańska. Przedstawiono i zatwierdzono przygotowany przez Dominikę Stopczańska statut Studenckiego Koła Naukowego Muzykologów, wydzielono sekcję etnomuzykologiczną oraz omówiono elementy przyszłych wspólnych inicjatyw z przedstawicielkami Koła Naukowego Polonistów.

2011
7 marca gościem Koła był mgr Marcin Bogucki z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił wykład Don Giovanni z Południowego Bronksu. „Ekscesy Regietheater” w wydaniu Petera Sellarsa. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, również wśród osób niezwiązanych z Katedrą Muzykologii UAM. Po wykładzie wszyscy uczestnicy przystąpili do dyskusji z prelegentem, która koncentrowała się wokół zagadnień związanych ze współczesnymi tendencjami w dziedzinie inscenizacji operowych.
Coroczne spotkanie miało na celu prezentację zainteresowań i osiągnięć badawczych studentów muzykologii ze wszystkich ośrodków w kraju.
W dniach od 5 do 9 czerwca 2011 roku w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbył się III Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Studentów Muzykologii, zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii UAM oraz Laboratorium Myśli Muzycznej. Gościem specjalnym Zjazdu był prof. Karol Berger ze Stanford University, który wygłosił wykład zatytułowany Kanon muzyczny.
Materiały ze zjazdu zostały opublikowane w tomie pokonferencyjnym:
http://www.lmm.edu.pl/pdf/tom_pokonferencyjny.pdf

2010
W maju, czteroosobowa reprezentacja studentów muzykologii wzięła udział w II Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Muzykologii we Wrocławiu wygłaszając referaty na konferencji naukowej towarzyszącej Zjazdowi.
W listopadzie 2010 roku przeprowadzono wybory, które wyłoniły nowy zarząd Koła. Przewodniczącym został Adam Olaf Gibowski, a zastępcą – Hanna Winiszewska.
Rok wcześniej Koło podjęło przygotowania do obchodów Roku Chopinowskiego. Polegały one na wybraniu obszarów badawczych związanych z postacią i twórczością Fryderyka Chopina oraz przygotowaniu konferencji naukowej. Po licznych dyskusjach zdecydowano, że planowana konferencja poświęcona będzie obecności Chopina we współczesnej kulturze. Do udziału w tym wydarzeniu Koło zaprosiło młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich w Polsce.
Konferencja zatytułowana Współczesność wobec Chopina odbyła się w 16 października 2010 roku w Sali Audiowizualnej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Konferencja rozpoczęła się od podjęcia problematyki obecności i interpretacji postaci Fryderyka Chopina w okresie socrealizmu w Polsce (Sławomir Wieczorek, UWr). W dalszej części spotkania omówiony został specyficzny sposób traktowania biografii i muzyki Chopina w filmie Charlesa Vidora A Song to Remember (mgr Marcin Bogucki, UW). W kolejnej części konferencji omówione zostało zagadnienie obecności folkloru w muzyce Fryderyka Chopina (mgr Łukasz Smoluch, UAM) oraz obecności muzyki Chopina we współczesnej muzyce folkowej (mgr Gabriela Gacek, IS PAN). Jednym z punktów programu konferencji była ożywiona dyskusja na temat książki Chopinspira pod redakcją Krzysztofa Droby, którą poprowadził dr Maciej Jabłoński. Także problematyka skali i jakości obchodów Roku Chopinowskiego stała się przedmiotem ciekawej dyskusji. Odrębnym zagadnieniem podjętym na konferencji było funkcjonowanie kompozycji Chopina we współczesnej muzyce popularnej (mgr Jakub Kasperski, UAM). Uczestnicy konferencji uczestniczyli w koncercie Zatańczyć Chopina, który jest efektem projektu realizowanego przez CK Zamek i Teresę Nowak Chopin na pointach, obcasach i piętach.
W czerwcu Koło zorganizowano konwersatorium naukowe zatytułowane Teatr muzyczny w twórczości Stephena Sondheima. Próba klasyfikacji. Wykład wygłosił Mateusz Borkowski – student IV roku muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po wykładzie słuchacze przystąpili do dyskusji z prelegentem.
Koło przygotowało także dwa pokazy filmów połączone z dyskusją. Pierwszy poświęcony był zagadnieniu genezy muzyki, a drugi – historii Heavy Metalu, komentarz wygłosił mgr Jakub Kasperski. W ramach spotkań Koła przygotowana została także przez Aleksandrę Pszczołę, studentkę V roku jednolitych studiów magisterskich, prezentacja poświęcona współczesnej kulturze muzycznej Zimbabwe.
Oprócz działalności naukowej członkowie Koła od października 2009 roku uczestniczyli w życiu artystycznym miasta poprzez wspólne uczestnictwo w koncertach filharmonicznych. Zorganizowano także koncert w Sali Kominkowej Centrum Kultury Zamek, którego pomysłodawczyni± była Joanna Gaul, organizująca podobne koncerty od 2008 roku. Wykonawcami tego koncertu byli studenci muzykologii i Akademii Muzycznej w Poznaniu.

2009
W styczniu i kwietniu 2009 roku z inicjatywy Koła Naukowego odbyły się warsztaty tańców dawnych Barok in travesti, które poprowadził Leszek Rembowski. W kwietniu, studenci Koła Naukowego włączyli się w organizację Dni Kultury Polinezyjskiej. W maju miał miejsce kolejny koncert zatytułowany Rozkoszne rokoko. Wystąpili studenci i wykładowcy Katedry Muzykologii UAM oraz studenci Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ponadto, w 2009 roku Koło Naukowe Studentów Muzykologii UAM wraz z Kołem Naukowym Etnomuzykologów przy Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego współorganizowało projekt naukowy Brazylia 2009, który zrealizowany został w dniach 10 lipca–25 sierpnia 2009 roku. Koordynatorem projektu była prof. dr hab. Bożena Muszkalska.
W maju, trzyosobowa reprezentacja studentów muzykologii wzięła udział w I Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Muzykologii w Krakowie wygłaszając referaty na konferencji naukowej towarzyszącej Zjazdowi.
W październiku 2009 roku, opiekunem Koła Naukowego został dr Piotr Podlipniak. Przewodniczącą została Joanna Gaul, a zastępcą – Paweł Frątczak. Grudniowym koncertem Romantische – unheimlische Koło Naukowe Studentów Muzykologii UAM zakończyło rok 2009.

2008
W kwietniu 2008 roku, koncertem Muzykolog alias Muzyk, który odbył się w Sali Kominkowej Centrum Kultury Zamek, Koło Naukowe zainaugurowało serię koncertów realizowanych przy współudziale studentów i wykładowców Katedry Muzykologii UAM. Inicjatywę kontynuowano w październiku 2008 – koncert Po drugiej stronie lustra – audiencja u księżyca poprowadził prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek.

2007
W dniach 1-2 marca odbyła się Konferencja etnomuzykologiczna Syberia – głosy nieznane będąca podsumowaniem wyprawy badawczej Syberia 2006.

2006
We wrześniu Koło Naukowe Studentów Muzykologii UAM w połączeniu z Kołem Naukowym Studentów Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego brało udział w projekcie Kultura muzyczna polskiej mniejszości w Irkucku. Członkowie zaprzyjaźnionych Kół wzięli udział we wspólnej ekspedycji badawczej Syberia 2006.

2005
W kwietniu 2005 roku mgr Ewa Murawska z Akademii Muzycznej w Poznaniu wygłosiła w Katedrze Muzykologii UAM referat Flet w twórczości kompozytorów islandzkich. Spotkanie zorganizowała Katedra Muzykologii wspólnie z Kołem Naukowym Studentów Muzykologii UAM. W czerwcu wydaliśmy szósty numer biuletynu studenckiego Takty i Nie-takty. Organizowaliśmy także projekcje oper, baletów oraz filmów o tematyce muzycznej. W październiku wybraliśmy nowy Zarząd Koła. Przewodniczącą została Martyna Pietras, zastępcą odpowiedzialnym za redakcję Taktów i Nie-taktów – Marta Łagodzińska, zastępcą odpowiedzialnym za projekty etnomuzykologiczne – Małgorzata Wosińska, natomiast sekretarzem – Katarzyna Kułagowska. W grudniu miała miejsce sesja studencka zatytułowana Muzykom syćko sumi, czyli w kręgu kultury muzycznej Karpat. Organizatorami byli członkowie Koła oraz Centrum Kultury Zamek. 15 grudnia odbyła się projekcja filmu pt. Karpaty, w reżyserii Andrzeja Klamta, oraz koncert zespołu Karpatia. 16 grudnia odbyły się warsztaty gry na Fletni Pana, piszczałkach i okarynie, a także sesja Muzykom syćko sumi, na której referaty zaprezentowali studenci i oraz pracownicy naukowi Katedry Muzykologii i Instytutu Etnomuzykologii UAM. W dniach 15-19 lutego 2005 roku, w ramach projektu Oko za oko, ząb za ząb, czyli badanie i rekonstrukcja wzajemnych wpływów interkulturowych między Polską a Skandynawią, odbył się cykl spotkań polsko-duńskich, który obejmował warsztaty taneczne, dyskusje oraz wspólne muzykowanie. Organizatorem było Koło Naukowe Studentów Muzykologii UAM oraz Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań. Stronę duńską reprezentowała duńska grupa studentów FOD Orchester, zaś stronę polską Jacek Hałas, kapela dudziarska z Wielkopolski, instruktorzy tańców wielkopolskich z Bukówca Górnego, założyciele Teatru Węgajty oraz duet klezmerski Ruach. W dniach 15-17 lutego odbyły się warsztaty taneczne oraz koncert duńskiego zespołu. W dniach 18-19 lutego miały miejsce warsztaty tańca polskiego i duńskiego. Dokonano rejestracji video całego spotkania. Zarejestrowany materiał wydano na płycie CD. 26 lutego Koło Naukowe zorganizowało wyjazd do Wrocławia na koncert finałowy 25 Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova.

2004
W styczniu wydaliśmy trzeci numer biuletynu studenckiego Takty i Nie-takty. 9 lutego 2004 roku Olena Szewczuk z Akademii Muzycznej w Kijowie wygłosiła w Katedrze Muzykologii UAM wykład poświęcony zagadnieniom związanym z wielogłosowością w śpiewach ukraińskich. W dniach od 10 do 13 lutego Olena Szewczuk poprowadziła warsztaty śpiewu ukraińskiego. Zajęcia odbywały się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zainicjowało to współpracę z CK Zamek i panią Teresą Nowak. Marzec zaowocował projektem Nieznane Źródła muzyki europejskiej – Antyczna Grecja, zrealizowanym w ramach programu Komisji Europejskiej KULTURA 2000. Projekt realizowano dniach 5-7 marca 2004 roku. Organizatorami byli: Orkiestra Antyczna OPT Gardzienice, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, Oddział Muzeum Narodowego, Wydawnictwo Homini z Krakowa oraz Koło Naukowe Studentów Katedry Muzykologii UAM. Przedsięwzięcie obejmowało seminarium dyskusyjne, promocję książki Martina Westa Muzyka w starożytnej Grecji (wyd. Homini), koncert Orkiestry Antycznej Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, wystawę zrekonstruowanych instrumentów muzycznych i wizerunków scen muzycznych z polskich zbiorów muzealnych oraz warsztaty Lekcja Antyku Orkiestry Antycznej. 5 marca miała miejsce konferencja prasowa oraz seminarium dyskusyjne pod hasłem Nowe kierunki i perspektywy badań nad muzyką Antyku. Referaty wygłosili dr Stefan Hagel, dr Krzysztof Bielawski oraz studenci z Koła Naukowego Muzykologii UAM. Sławomir Withulz zaprezentował referat zatytułowany Czy muzyka starożytnej Grecji jest aż tak odległa, jak nam się wydaje?, Małgorzata Wójciak wystąpiła z referatem Kitara – jasna strona muzyki, a Kacper Podrygajło – Dytyramb – ciemna strona dźwięku. W czerwcu wydaliśmy czwarty numer biuletynu studenckiego Takty i Nie-Takty. W październiku powołano nowy Zarząd Koła Naukowego. Przewodniczącą została Martyna Pietras, zastępcą – Marta Łagodzińska, natomiast na sekretarza wybrano Katarzynę Kułagowską. W grudniu wydaliśmy piąty numer biuletynu studenckiego Takty i Nie-takty. Rok kalendarzowy pożegnaliśmy sesją studencką poświęconą sztuce Indonezji: Sztuka Orientu. Gamelan indonezyjski (16-17 grudnia), połączoną z warsztatami gry na gamelanie i koncertami Studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Warszawskiej Grupy Gamelanowej prowadzonej przez dr. Tomasza Nowaka, w której skład wchodzili studenci Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia, dzięki przychylności pani Teresy Nowak, odbyły się w salach Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

2003
W roku 2003 Koło Naukowe zrealizowało lub brało udział w czterech przedsięwzięciach. W marcu wydaliśmy drugi numer biuletynu studenckiego Takty i Nie-takty. W czerwcu odbyło się konwersatorium naukowe będące dyskusją nad tekstem Richarda Taruskina Minioność teraźniejszości i obecność przeszłości. Konwersatorium poprowadził przez mgr Tomasz Zarębski, doktorant w Instytucie Filozofii UAM. Wraz z początkiem następnego semestru, 24 października, studenci muzykologii wyjechali do Wrocławia, aby obejrzeć przedstawienie dramatu muzycznego Złoto Renu Ryszarda Wagnera, przygotowane przez Operę Dolnośląską. Pod koniec roku, 11 grudnia, odbyła się sesja popularnonaukowa, Poznań – miasto bogate przeszłością, zorganizowana w porozumieniu Kół Naukowych Wydziału Historycznego UAM z Dziekanem Prof. UAM dr hab. Zbigniewem Pilarczykiem, na której wystąpiła Aneta Derkowska z referatem Bernadetta Matuszczak – twórczość kompozytorska etycznie zaangażowana.