Konferencje

– 27-28 września 2019: Międzynarodowy Kongres Moniuszkowski Stanisław Moniuszko w kulturze polskiej i światowej. Nowe perspektywy i interpretacje, Gdańsk (wraz z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie)

– 14-15 grudnia 2018: Ogólnopolska Konferencja Panelowa  Dzieło Stanisława Moniuszki jako wyzwanie kulturowePoznań (wraz z Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie i Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu)

– 17-20 października 2018: Conference in Interdisciplinary Musicology CIM18 Meaning and Music Poznań

–  14-16 września 2018: Ogólnopolska Sesja Naukowa poświęcona pamięci Macieja Jabłońskiego: Wolność muzyki – wolność w muzyce, Krokowa, (IM UAM, Instytut Filozofii UW, AM w Gdańsku)

– 13-15 października 2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Muzyka i Władza 45. Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich

– 9-11 maja 2016: 8 Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii

– 4-7 kwietnia 2013: Ogólnopolska Konferencja Wagner, Verdi i opera ich czasów, Ciążeń

– 3-4 grudnia 2012:  Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki (wraz z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk) Poznań

– 8-10 grudnia 2011: Ogólnopolska Konferencja „Moje czasy jeszcze nadejdą…” Epoka Liszta i Mahlera w reinterpretacjach modernistycznych i postmodernistycznych (wraz z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu), Poznań

– 7-8 listopada 2011: Fenomen muzyki (wraz z Centrum Edyty Stein przy UAM, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk), Poznań

– 22-23 września 2011: Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna Kultura muzyczna perspektywie badań źródłoznawczych

– 6-8 czerwca 2011: Ogólnopolski Zjazd Naukowy Studentów Muzykologii oraz wykład prof. K. Bergera

– 4-6 kwietnia 2011: Ogólnopolska Konferencja Opera wobec historii: od rekonstrukcji do mityzacji, Pobierowo (wraz z Zakładem Latynistyki i Tradycji Antycznej USz)

– 10-12 grudnia 2009: “Mój język rozumie cały świat”. Idea uniwersalizmu muzyki jako testament epoki Händla i Haydna, Poznań, Ogólnopolska Konferencja Naukowa

– 19-21  października 2009: Henryk Wieniawski and the bravura tradition. Issues of style, techniques and  performing practice (Henryk Wieniawski I tradycja wirtuozostwa. Zagadnienia stylu, technik i praktyki wykonawczej), Poznań, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

– 17-19 listopada 2008: Dźwięk – słowo – obraz. Teatr muzyczny między naukami, Pobierowo (wraz z Zakładem Latynistyki i Tradycji Antycznej Usz, Zakładem Mediów i Komunikowania Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Usz)

– 20-22 października 2008:  Muzyka między naturą a kulturą, XXVII Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich (wraz z  Sekcją Muzykologiczną ZKP Oddz. w Poznaniu, Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk)

– 15-17 października 2007: Muzyka jako medium komunikacji (wraz z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

– 1-2 marca 2007: Syberia – głosy nieznane (wraz z Centrum kultury „Zamek”, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, Kołem Naukowym Studentów Muzykologii UAM)

– 15-16 grudnia 2005: W kręgu kultury muzycznej Karpat, czyli muzykom syćko sumi… (wraz z Centrum kultury „Zamek”, Kołem Naukowym Studentów Muzykologii UAM)

– 10 – 11 marca 2005: Narodowe szkoły skrzypcowe XIX wieku: techniki gry, wykonawstwo, problemy źródeł i zagadnienia edytorskie (wraz z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, Akademią       Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk)

– 16 grudnia 2002: Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki, (wraz z  Komisją Muzykologiczną PTPN i Zakładem Dramatu i Teatru Instytutu Filologii Polskiej UAM)

– 5 – 6 listopada 2002: Głos ludzki jako nośnik ekspresji, II Interdyscyplinarna Konferencja Studencka

– 23-25 kwietnia 2002: Muzyka – Erotyka – Kultura, Ogólnopolska Konferencja Naukowa (wraz z Związkiem Kompozytorów Polskich, Oddział w Poznaniu, Zakładem Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Komisją Muzykologiczną PTPN)

– 21-22 marca 2002: Teatr w muzyce. Muzyka w teatrze, I Interdyscyplinarna Konferencja Studencka

– 24-27 maja 2001: Czas folkloru, czas folku, czas odnawiania tradycji (wraz z Stowarzyszeniem Czasu Kultury)

– 13-14 kwietnia 2000: Henryk Wieniawski – kompozytor i wirtuoz na tle kultury muzycznej XIX i XX wieku (wraz z Towarzystwem im. Henryka Wieniawskiego, PTPN i Zakładem Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

– 5-6 kwietnia 2000: Muzyka wobec sacrum (wraz z Związkiem Kompozytorów Polskich – Oddział w Poznaniu i PTPN) Konferencja muzykologiczna towarzysząca 36 „Poznańskiej Wiośnie Muzycznej”

– 17-18 maja 1999: Opera polska w XVIII i XIX wieku. II Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna

– 15 maja 1999: Współczesne problemy muzykologii