Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Harmonogram sesji zimowej:

prof. dr hab. Ryszard Golianek:

  • Analiza dzieła muzycznego (ćwiczenia) – 24.01.2022
  • Wykład monograficzny – 25.01.2022

prof. dr hab. Marcin Gmys:

  • Historii muzyki klasycyzmu – 16 i 23 lutego
  • pozostałe przedmioty –  26 stycznia

prof. Justyna Humięcka-Jakubowska:

  • Akustyka (razem z prof. P. Podlipniakiem) – 9 lutego godzina 10:00 oraz 11 lutego godzina 9:00
  • Historia muzyki powszechnej XX i początku XXI wieku: 3 lutego 2022 – godzina 10:00 oraz 14 lutego 2022 – godzina 10:00
  • Historia muzyki polskiej XX i początku XXI wieku: 8 lutego 2022 – godzina 10:00 oraz 16 lutego 2022 – godzina 10:00

prof. Piotr Podlipniak:

  • Metodologia – 4 lutego g. 11:00 i 14 lutego g. 11:00
  • Psychologia muzyki – 3 lutegi g. 11:00 i 10 lutego g. 11:00
  • Wstęp do muzykologii – 7 lutego g. 10:00 i 16 lutego g. 10:00