Doktorantów Instytutu Muzykologii

 

Tytuł: Subtilitas Słyszalne i niesłyszalne aspekty motetu ars antiqua
Autor: Agnieszka Budzińska-Bennett
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 307
ISBN: 9788376542683
Spis treści

 

Tytuł: Schulwerk Carla Orffa. Idea muzyki elementarnej i jej recepcja
Autor: Beata Michalak
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 390
ISBN: 9788376540696
Spis treści

 

Tytuł: Fortepian ze Sławska. Muzyka w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza
Autor: Grzegorz Piotrowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 280
ISBN: 9788376116983
Spis treści

 

Tytuł: Roman Maciejewski – kompozytor pokolenia zgubionego
Autor: Marlena Wieczorek
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 351
ISBN: 978-83-7654-000-9
Spis treści

 

Tytuł: Miejsca niedookreślenia dzieła muzycznego
Autor: Marcin Poprawski
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 420
ISBN: 9788370635886
Spis treści

 

Tytuł: Muzyka i słowo w twórczości Bernadetty Matuszczak
Autor: Aneta Derkowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 215
ISBN: 8374410930
Spis treści

 

Tytuł: Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej dwudziestolecia międzywojennego
Autor: Rafał Ciesielski
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 599
ISBN: 8370634494
Spis treści

 

Tytuł: Roman Maciejewski, klasyk XX wieku. A 20th Century Classics
Autor: Marlena Wieczorek
Wydawnictwo: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk
Rok wydania: 2004
Spis treści

 

Tytuł: Ałła Pugaczowa – Fenomen piosenkarstwa rosyjskiego
Autor: Grzegorz Piotrowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 193
ISBN: 8373222448
Spis treści

 

Tytuł: Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI – wiecznym Królewcu
Autor: Izabela Bogdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 173
ISBN: 8373223053
Spis treści