Indywidualne

Powstałe w Instytucie Muzykologii publikacje, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe ukazują charakter i zakres realizowanych w niej badań, z których wiele było wspieranych przez ministerialne granty badawcze. Ich tematy dotyczą z jednej strony różnorodnych aspektów badań muzykologicznych, związanych ze specjalizacją naukową pracowników Instytutu, z drugiej natomiast – szerokiej problematyki interdyscyplinarnej. Wiele publikacji jest efektem studiów nad teorią i historią teatru operowego, prowadzonych wspólnie z Zakładem Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej UAM. Listę opublikowanych monografii nieustannie wzbogacają publikacje doktorantów, realizujących w Instytucie swe różnie ukierunkowane dysertacje. Dużą rangę mają publikacje angielskojęzyczne, w tym zainicjowana w roku 1993 seria wydawnicza Interdisciplinary Studies in Musicology, oparta na wieloletniej współpracy Instytutu Muzykologii z różnymi ośrodkami zagranicznymi i prezentująca także dorobek muzykologów polskich.

 

Tytuł: Polskie tradycje muzyczne na Syberii
Autor: Łukasz Smoluch
Wydawnictwo: Instytut im. Oskara Kolberga
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 172
ISBN: 978-83-959125-5-9

Spis treści

 

Tytuł: Dramaturgia kwartetów smyczkowych Dymitra Szostakowicza
Autor: Ryszard Daniel Golianek
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 1995
Liczba stron: 187
ISBN: 9788370631239
Spis treści

 

Tytuł: Styl brillant a muzyka Chopina
Autor: Danuta Jasińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Rok wydania: 1995
Liczba stron: 163
ISBN: 83-232-0707-0
Spis treści

 

Tytuł: Traditionelle Mehrstimmige Gesänge der Sarden
Autor: Bożena Muszkalska
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 1995
Liczba stron: 141
ISBN: 83-7063-102-8
Spis treści

 

Tytuł: Ut cantus consonet verbis. Związki muzyki ze słowem we włoskiej refleksji muzycznej XVI wieku
Autor: Ryszard Wieczorek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Arsa Nova, Poznań
Rok wydania: 1995
Liczba stron: 213
ISBN: 9788385409281
Spis treści

 

Tytuł: Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja
Autor: Ryszard Daniel Golianek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Rok wydania: 1998
Liczba stron: 188
ISBN: 83-232-0926-X
Spis treści

 

Tytuł: Krzysztof Meyer. Ein Komponistenportrait
Autor: Maciej Jabłoński (z M. Hommą)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Nova, Poznań i Bela Verlag, Köln
Rok wydania: 1998
Liczba stron: 183
ISBN: 9783931430023
Spis treści

 

Tytuł: Technika teatru w teatrze i jej operowe konkretyzacje
Autor: Marcin Gmys
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
Rok wydania: 1999
Liczba stron: 171
ISBN: 83-7174-400-5
Spis treści

 

Tytuł: Muzyka jako znak. Wokół semiotyki muzyki Eero Tarastiego
Autor: Maciej Jabłoński
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 1999
Liczba stron: 180
ISBN: 9788370632366
Spis treści

 

Tytuł: Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza Śródziemnego
Autor: Bożena Muszkalska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Rok wydania: 1999
Liczba stron: 248
ISBN: 83-232-0952-9
Spis treści

 

Tytuł: Semantyka tonacji w niemieckich dziełach operowych XVIII-XIX wieku
Autor: Jarosław Mianowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 179
ISBN: 83-7174-246-0
Spis treści

 

Tytuł: Dzieła muzyczne Juliusza Zarębskiego. Chronologiczny katalog tematyczny. The Musical Works of Juliusz Zarębski. Chronological Thematic Catalogue
Autor: Ryszard Daniel Golianek
Wydawnictwo: Rhytmos, Poznań
Rok wydania: 2002
ISBN: 978-83-916567-0-9
Spis treści