Indywidualne

Powstałe w Instytucie Muzykologii publikacje, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe ukazują charakter i zakres realizowanych w niej badań, z których wiele było wspieranych przez ministerialne granty badawcze. Ich tematy dotyczą z jednej strony różnorodnych aspektów badań muzykologicznych, związanych ze specjalizacją naukową pracowników Instytutu, z drugiej natomiast – szerokiej problematyki interdyscyplinarnej. Wiele publikacji jest efektem studiów nad teorią i historią teatru operowego, prowadzonych wspólnie z Zakładem Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej UAM. Listę opublikowanych monografii nieustannie wzbogacają publikacje doktorantów, realizujących w Instytucie swe różnie ukierunkowane dysertacje. Dużą rangę mają publikacje angielskojęzyczne, w tym zainicjowana w roku 1993 seria wydawnicza Interdisciplinary Studies in Musicology, oparta na wieloletniej współpracy Instytutu Muzykologii z różnymi ośrodkami zagranicznymi i prezentująca także dorobek muzykologów polskich.

 

Tytuł: Musica figurata w Saksonii i na Śląsku u schyłku XV wieku
Autor: Ryszard Wieczorek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 688
ISBN: 8323211701
Spis treści

 

Tytuł: Zbiory Kurta von Fischera ofiarowane Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Katalog. The collections of Kurt von Fischer presented to the Chair of Musicology of Adam Mickiewicz University in Poznań. Catalogue
Autor: Liliana Bether
Wydawnictwo: Rhytmos, Poznań
Rok wydania: 2002
Spis treści

 

Tytuł: Carl Philipp Emanuel Bach. Estetyka – stylistyka – dzieło
Autor: Alina Mądry
Wydawnictwo: Rhytmos, Poznań
Rok wydania: 2003
ISBN: 83-916567-8-0
Spis treści

 

Tytuł: Afekt w operach Mozarta i Rossiniego
Autor: Jarosław Mianowski
Wydawnictwo: Rhytmos, Poznań
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 411
ISBN: 978-8392033042
Spis treści

 

Tytuł: Motet madrygałowy w protestanckich Niemczech I połowy XVII wieku
Autor: Magdalena Walter-Mazur
Wydawnictwo: Rhytmos, Poznań
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 247
ISBN: 8392033051
Spis treści

 

Tytuł: Juliusz Zarębski. Człowiek – muzyka – kultura
Autor: Ryszard Daniel Golianek
Wydawnictwo: PWM, Kraków
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 254
ISBN: 83-224-0844-7
Spis treści

 

Tytuł: Christoph Bernhard „Tractatus compositionis augmentatis”
Autor: Magdalena Walter-Mazur (opracowanie i polski przekład)
Wydawnictwo: Practica Musica 6, Kraków: Musica Iagellonica
Rok wydania: 2004
Spis treści

 

Tytuł: Utwory na fortepian, Wielka fantazja JZBO 11; Utwór bez tytułu JZBO 14 (edycja nutowa)
Autor: Ryszard Daniel Golianek
Wydawnictwo: Rhytmos, Poznań
Rok wydania: 2005

 

Tytuł: Polonaise triomphale op. 11 na orkiestrę (edycja nutowa)
Autor: Ryszard Daniel Golianek
Wydawnictwo: Rhytmos, Poznań
Rok wydania: 2005

 

Tytuł: Poetyka teatru operowego Ferruccia Busoniego
Autor: Marcin Gmys
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 420
ISBN: 8370634192
Spis treści

 

Tytuł: Scena słuchowa w muzyce dwudziestowiecznej
Autor: Justyna Humięcka-Jakubowska
Wydawnictwo: Rhytmos, Poznań
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 309
ISBN: 978-83-60593-00-4
Spis treści

 

Tytuł: Głosy z przeszłości. Tradycje muzyczne we wspomnieniach oborniczan
Autor: Bożena Muszkalska
Wydawnictwo: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, Oborniki Śląskie
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 412
Spis treści