Indywidualne

Powstałe w Instytucie Muzykologii publikacje, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe ukazują charakter i zakres realizowanych w niej badań, z których wiele było wspieranych przez ministerialne granty badawcze. Ich tematy dotyczą z jednej strony różnorodnych aspektów badań muzykologicznych, związanych ze specjalizacją naukową pracowników Instytutu, z drugiej natomiast – szerokiej problematyki interdyscyplinarnej. Wiele publikacji jest efektem studiów nad teorią i historią teatru operowego, prowadzonych wspólnie z Zakładem Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej UAM. Listę opublikowanych monografii nieustannie wzbogacają publikacje doktorantów, realizujących w Instytucie swe różnie ukierunkowane dysertacje. Dużą rangę mają publikacje angielskojęzyczne, w tym zainicjowana w roku 1993 seria wydawnicza Interdisciplinary Studies in Musicology, oparta na wieloletniej współpracy Instytutu Muzykologii z różnymi ośrodkami zagranicznymi i prezentująca także dorobek muzykologów polskich.

 

Tytuł: Uniwersalia muzyczne
Autor: Piotr Podlipniak
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 239
ISBN: 978-83-7063-510-7
Spis treści

 

Tytuł: Rzeczy, świadomość, nazwy… O muzyce i muzykologii
Autor: Jan Stęszewski
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 474
ISBN: 978-83-706-3589-3
Spis treści

 

Tytuł: Ceremonie ślubne i renesansowa muzyka weselna w Królewcu w latach 1585-1645
Autor: Izabela Bogdan
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 447
ISBN: 978-83-70635-84-8
Spis treści

 

Tytuł: Music as Sign
Autor: Maciej Jabłoński
Wydawnictwo: Hakapaino, Helsinki
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 197
ISBN: 978-95-25431-27-8
Spis treści

 

Tytuł: O biologii pieśni
Autor: Łucjan Kamieński, opracowanie Bożena Muszkalska
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 204
ISBN: 978-83-7654-168-6
Spis treści

 

Tytuł: Między ćwiartowaniem a tłumaczeniem snów. Eseje i ułamki z krytyki muzycznej
Autor: Maciej Jabłoński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 268
ISBN: 978-83-71777-74-5
Spis treści

 

Tytuł: Krzywe lustro opery
Autor: Jarosław Mianowski
Wydawnictwo: Mado, Toruń
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 190
ISBN: 978-83-61186-72-4
Spis treści

 

Tytuł: Opery Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego
Autor: Ryszard Daniel Golianek
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Duet, Toruń
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 266
ISBN: 978-83-62558-43-8
Spis treści

 

Tytuł: Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya
Autor: Ewa Schrieber
Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 382
ISBN: 978-83-61587-87-3
Spis treści

 

Tytuł: Sanctimonialis autem femina. Magnificat, motety i pieśni na dwa chóry żeńskie
Autor: Opracowanie i wstęp Magdalena Walter-Mazur
Wydawnictwo: Biblioteka Diecezjalna, Sandomierz
Rok wydania: 2013
Spis treści

 

Tytuł: Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk
Autor: Marcin Gmys
Wydawnictwo: PTPN – Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 886
ISBN: 978-837654-236-2
Spis treści

 

Tytuł: Patronat muzyczny w renesansowych Włoszech (1470-1527). Mediolan, Ferrara, Mantua, Florencja, Rzym
Autor: Ryszard Wieczorek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 471
ISBN: 978-83-232-2588-1
Spis treści